Kullings häradsrätt

Kullings häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet. Kullings härad med tingsplats i Hol bildades fr.o.m. 1680 en domsaga tillsammans med Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr.o.m. 1696 utbyttes Vättle och Ale härader mot Ås härad. 1849 utbröts Ås och Gäsene härader och ersattes med Vättle och Ale härader.

Särskilda förteckningar har upprättats över Vättle, Ale och Kullings domsagas arkiv omfattande handlingar gemensamma för hela domsagan före 1934 och över Kullings ägodelningsrätts arkiv.

Tingslagsindelning. Vid början av 1900-talet bestod domsagan alltså av tre tingslag: Kullings med tingsställe i Alingsås. Hol ersattes såsom tingsplats av Alingsås redan 1691. Under tiden 1698-1816 hölls tingen i Eklanda gästgivaregård. Vättle med tingsställe i Lerum och Ale med tingsställe i Älvängen före 1885 var Kattleberg tingsplats. Fr.o.m. 1928 sammanslogs Vättle och Kullings härader till ett tingslag med tingsplats i Alingsås och fr.o.m. 1934 utgör domsagan ett tingslag med tingsställen i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr.o.m. 1948.

Kullings härads tingslag omfattade t.o.m. 1927 följande församlingar: Lena, Borgstena, Fullestad, Långared, del av Östad (till Ale härad 1887), del av Magra, Alingsås landsförsamling, Rödene, Bälinge, Ödenäs, Hemsjö, Herrljunga, Tarsled, Remmene, Fölene, Eggvena, Algutstorp, Tumberg, Härene, Bråttensby, del av Hällestad, Landa, Hol, Siene, Horla, Skogsbygden och Kullings-Skövde.
NADSE/GLA/11086
Volume from Kullings häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Kullings häradsrätt AIa:40 1786    335 SEK
Kullings häradsrätt AIa:41 1787    244 SEK
Kullings häradsrätt AIa:44 1791    238 SEK
Kullings häradsrätt AIa:124 1871    768 SEK
Kullings häradsrätt AIa:125 1872    663 SEK
Kullings häradsrätt AIa:126 1873    597 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kullings häradsrätt FII:1 1710 - 1746    289 SEK
Kullings häradsrätt FII:2 1747 - 1755    402 SEK
Kullings häradsrätt FII:3 1756 - 1760    400 SEK
Kullings häradsrätt FII:4 1761 - 1765    375 SEK
Kullings häradsrätt FII:5 1766 - 1768    337 SEK
Kullings häradsrätt FII:6 1769 - 1772    420 SEK
Kullings häradsrätt FII:7 1773 - 1774    331 SEK
Kullings häradsrätt FII:8 1775 - 1779    478 SEK
Kullings häradsrätt FII:9 1780 - 1782    431 SEK
Kullings häradsrätt FII:10 1783 - 1786    389 SEK
Kullings häradsrätt FII:11 1787 - 1789    318 SEK
Kullings häradsrätt FII:12 1790 - 1792    374 SEK
Kullings häradsrätt FII:13 1793 - 1796    388 SEK
Kullings häradsrätt FII:14 1797 - 1799    385 SEK
Kullings häradsrätt FII:15 1800 - 1801    342 SEK
Kullings häradsrätt FII:16 1802 - 1804    337 SEK
Kullings häradsrätt FII:17 1805 - 1808    375 SEK
Kullings häradsrätt FII:18 1809 - 1811    441 SEK
Kullings häradsrätt FII:19 1812 - 1815    449 SEK
Kullings häradsrätt FII:20 1816 - 1819    357 SEK
Kullings häradsrätt FII:21 1820 - 1823    363 SEK
Kullings häradsrätt FII:22 1824 - 1827    414 SEK
Kullings häradsrätt FII:23 1828 - 1830    394 SEK
Kullings häradsrätt FII:24 1831 - 1834    436 SEK
Kullings häradsrätt FII:25 1835 - 1837    423 SEK
Kullings häradsrätt FII:26 1838 - 1840    372 SEK
Kullings häradsrätt FII:27 1841 - 1844    468 SEK
Kullings häradsrätt FII:28 1845 - 1848    447 SEK
Kullings häradsrätt FII:29 1849 - 1852    545 SEK
Kullings häradsrätt FII:30 1853 - 1856    484 SEK
Kullings häradsrätt FII:31 1857 - 1862    624 SEK
Kullings häradsrätt FII:32 1863 - 1869    727 SEK
Kullings häradsrätt FII:33 1870 - 1876    724 SEK
Kullings häradsrätt FII:34 1877 - 1882    609 SEK
Kullings häradsrätt FII:35 1883 - 1888    631 SEK
Kullings häradsrätt FII:36 1889 - 1891    453 SEK
Kullings häradsrätt FII:37 1892 - 1894    505 SEK
Kullings häradsrätt FII:38 1895 - 1897    417 SEK
Kullings häradsrätt FII:39 1898 - 1900    495 SEK
Kullings häradsrätt FII:40 1901 - 1903    481 SEK
Kullings häradsrätt FII:41 1904 - 1906    477 SEK
Kullings häradsrätt FII:42 1907 - 1908    357 SEK
Kullings häradsrätt FII:43 1909 - 1911    483 SEK
Kullings häradsrätt FII:44 1912 - 1913    486 SEK
Kullings häradsrätt FII:45 1914 - 1915    437 SEK
Kullings häradsrätt FII:46 1916 - 1917    460 SEK
Kullings häradsrätt FII:47 1918 - 1919    420 SEK
Kullings häradsrätt FII:48 1920 - 1921    350 SEK
Kullings häradsrätt FII:49 1922 - 1923    381 SEK
Kullings häradsrätt FII:50 1924 - 1925    402 SEK
Kullings häradsrätt FII:51 1926 - 1927    431 SEK
Estate inventory registers
Kullings häradsrätt BouReg:1 1710 - 1840    270 SEK
Kullings häradsrätt BouReg:2 1841 - 1862    169 SEK
Remaining documents
Kullings häradsrätt AIb:1 1811 - 1826    75 SEK
See: Kullings häradsrätt AIIa:50 1872 - 1873  388 SEK
Kullings häradsrätt AIIa:50 1872 - 1873    388 SEK
See: Kullings häradsrätt AIIa:50 1872 - 1873  388 SEK
See: Kullings häradsrätt AIIa:50 1872 - 1873  388 SEK
See: Kullings häradsrätt AIIa:50 1872 - 1873  388 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program