Vedens häradsrätt

Vedens häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet. Vedens härad förenades fr o m år 1696 med Marks och Bollebygds härader till en gemensam domsaga, vilken kom att bli bestående intill 1920, då Vedens och Bollebygds härader sammanslogs med Ås och Gäsene härader till Borås domsaga och då Marks härad kom att bilda egen jurisdiktion. Marks, Bollebygds och Vedens domsagokanslis handlingar såsom koncept, inkomna skrivelser, räkenskaper har förtecknats gemensamt med Marks häradsrätts arkiv.

Tingslagsindelning. Vedens härad utgjorde t o m år 1919 eget tingslag med tingsplats i Borås. Före 1835 Borgstena och tidigare Åsslätt. I samband med den ändrade domsagoindelningen från 1920 bildade Vedens härad, tillsammans med Ås och Bollebygds härader ett gemensamt tingslag. För handlingar efter 1919 se Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt.

Vedens härad omfattade församlingarna Fristad, del av Borgstena, del av Torpa, Bredared, del av Tämta, Vänga, Sandhult och Hedared.
NADSE/GLA/11122
Volume from Vedens häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Vedens häradsrätt AIa:1 1595 - 1631    131 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Vedens häradsrätt AIa:34 1789    124 SEK
Vedens häradsrätt AIa:70 1826    373 SEK
Vedens häradsrätt AIa:71 1827    510 SEK
Vedens häradsrätt AIa:72 1828    373 SEK
Vedens häradsrätt AIa:73 1829    336 SEK
Vedens häradsrätt AIa:74 1830    394 SEK
Vedens häradsrätt AIa:75 1831    331 SEK
Vedens häradsrätt AIa:76 1832    479 SEK
Vedens häradsrätt AIa:77 1833    611 SEK
Vedens häradsrätt AIa:78 1834    543 SEK
Vedens häradsrätt AIa:79 1835    474 SEK
Vedens häradsrätt AIa:80 1836    489 SEK
Vedens häradsrätt AIa:81 1837    478 SEK
Vedens häradsrätt AIa:82 1838    480 SEK
Vedens häradsrätt AIa:83 1839    506 SEK
Vedens häradsrätt AIa:84 1840    472 SEK
Vedens häradsrätt AIa:85 1841    471 SEK
Vedens häradsrätt AIa:86 1842    488 SEK
Vedens häradsrätt AIa:87 1843    412 SEK
Vedens häradsrätt AIa:88 1844    361 SEK
Vedens häradsrätt AIa:89 1845    415 SEK
Vedens häradsrätt AIa:90 1846    385 SEK
Vedens häradsrätt AIa:91 1847    448 SEK
Vedens häradsrätt AIa:92 1848    447 SEK
Vedens häradsrätt AIa:93 1849    387 SEK
Vedens häradsrätt AIa:94 1850    384 SEK
Vedens häradsrätt AIa:95 1851    457 SEK
Vedens häradsrätt AIa:96 1852    531 SEK
Vedens häradsrätt AIa:99 1855    422 SEK
Vedens häradsrätt AIa:102 1858    347 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vedens häradsrätt FII:1 1737 - 1757    325 SEK
Vedens häradsrätt FII:2 1758 - 1769    360 SEK
Vedens häradsrätt FII:3 1770 - 1779    409 SEK
Vedens häradsrätt FII:4 1780 - 1789    328 SEK
Vedens häradsrätt FII:5 1790 - 1799    407 SEK
Vedens häradsrätt FII:6 1800 - 1809    480 SEK
Vedens häradsrätt FII:7 1810 - 1817    383 SEK
Vedens häradsrätt FII:8 1818 - 1825    393 SEK
Vedens häradsrätt FII:9 1826 - 1833    366 SEK
Vedens häradsrätt FII:10 1834 - 1840    441 SEK
Vedens häradsrätt FII:11 1841 - 1847    464 SEK
Vedens häradsrätt FII:12 1848 - 1854    559 SEK
Vedens häradsrätt FII:13 1855 - 1861    598 SEK
Vedens häradsrätt FII:14 1862 - 1871    642 SEK
Vedens häradsrätt FII:15 1872 - 1880    528 SEK
Vedens häradsrätt FII:16 1881 - 1888    588 SEK
Vedens häradsrätt FII:17 1889 - 1896    645 SEK
Vedens häradsrätt FII:18 1897 - 1903    517 SEK
Vedens häradsrätt FII:19 1904 - 1910    537 SEK
Vedens häradsrätt FII:20 1911 - 1915    445 SEK
Vedens häradsrätt FII:21 1916 - 1919    384 SEK
Estate inventory registers
Vedens häradsrätt BouReg:1 1737 - 1840    117 SEK
Vedens häradsrätt BouReg:2 1841 - 1861    213 SEK
Remaining documents
See: Vedens häradsrätt AIa:34 1789  124 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:70 1826  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:71 1827  510 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:72 1828  373 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:73 1829  336 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:74 1830  394 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:75 1831  331 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:76 1832  479 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:77 1833  611 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:78 1834  543 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:79 1835  474 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:80 1836  489 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:81 1837  478 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:82 1838  480 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:83 1839  506 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:84 1840  472 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:85 1841  471 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:86 1842  488 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:87 1843  412 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:88 1844  361 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:89 1845  415 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:90 1846  385 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:92 1848  447 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:93 1849  387 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:94 1850  384 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:95 1851  457 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:96 1852  531 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:99 1855  422 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:102 1858  347 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:1 1875 - 1932  223 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:2 1875 - 1932  225 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:3 1875 - 1932  336 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIab:4 1875 - 1932  185 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program