Bollebygds häradsrätt

Bollebygds häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet: Marks och Bollebygds härader var fr o m 1680-talet förenade till en gemensam domsaga. Fr o m år 1696 tillkom dessutom Vedens härad. Marks, Bollebygds och Vedens domsaga kom att bli bestående intill år 1920, då Vedens och Bollebygds härader sammanslogs med Ås och Gäsene härader till en domsaga, Borås domsaga, och då Marks härad kom att bilda egen jurisdiktion. Marks, Bollebygds och Vedens domsagokanslis handlingar såsom koncept, inkomna skrivelser, räkenskaper har förtecknats gemensamt med Marks häradsrätts arkiv.

Tingslagsindelning: Bollebygds härad utgjorde t o m år 1919 eget tingslag med tingsplats i Flässjum. Åren 1920-1948 utgjorde Ås, Vedens och Bollebygds härader ett gemensamt tingslag i Borås domsaga.

Bollebygds härad omfattade socknarna Bollebygd, Björketorp och Töllsjö.
NADSE/GLA/11153
Volume from Bollebygds häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Bollebygds häradsrätt AIa:13 1782 - 1784    340 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847    420 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851    409 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854    439 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875    552 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:87 1876    417 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:88 1877 - 1878    951 SEK
Bollebygds häradsrätt AIa:89 1879 - 1880    823 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Bollebygds häradsrätt FII:1 1742 - 1759    293 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:2 1760 - 1769    268 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:3 1770 - 1779    251 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:4 1780 - 1789    192 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:5 1790 - 1799    234 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:6 1800 - 1809    318 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:7 1810 - 1819    293 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:8 1820 - 1829    324 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:9 1830 - 1831    120 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:10 1832 - 1834    138 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:11 1835 - 1837    180 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:12 1838 - 1840    190 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:13 1841 - 1842    125 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:14a 1843 - 1846    206 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:14b 1847 - 1849    192 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:15a 1850 - 1854    244 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:15b 1855 - 1859    235 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:16 1860 - 1869    330 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:17 1870 - 1879    381 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:18 1880 - 1889    381 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:19 1890 - 1899    422 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:20 1900 - 1909    458 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:21 1910 - 1914    272 SEK
Bollebygds häradsrätt FII:22 1915 - 1919    319 SEK
Estate inventory registers
Bollebygds häradsrätt BouReg:1 1742 - 1842    94 SEK
Bollebygds häradsrätt BouReg:2 1843 - 1859    88 SEK
Remaining documents
See: Bollebygds häradsrätt AIa:13 1782 - 1784  340 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Vedens häradsrätt AIa:91 1847  448 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:58 1847  420 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:62 1851  409 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:65 1854  439 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:86 1875  552 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIac:1 1875 - 1932  186 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIac:2 1875 - 1932  185 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIac:3 1875 - 1932  214 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIac:4 1875 - 1932  146 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:87 1876  417 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:88 1877 - 1878  951 SEK
See: Bollebygds häradsrätt AIa:89 1879 - 1880  823 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program