Marks häradsrätt

Marks häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
Other countiesHallands län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet: Marks och Bollebygds härader var fr o m 1680-talet förenade till en gemensam domsaga. Fr o m år 1696 tillkom dessutom Vedens härad. Marks, Bollebygds och Vedens domsaga kom att bli bestående intill år 1920, då Vedens och Bollebygds härader sammanslogs med Ås och Gäsene härader till en domsaga, Borås domsaga, och då Marks härad kom att bilda egen jurisdiktion under benämningen Marks domsaga. I förteckningen över Marks häradsrätts arkiv har även domsagokansliets, med för domsagan gemensamma handlingar, koncept, inkomna skrivelser, räkenskaper m m redovisats.

Tingslagsindelning: Marks härad har under hela perioden 1680-1970 utgjort eget tingslag med tingsplats i Skene. Från 1971 tillhör Marks härad Sjuhäradsbygdens tingsrätt med tingsplats i Borås.

Marks härad omfattade följande församlingar: del av Torpa, Fritsla, Kinnarumma, Skepphult, Örby, Kinna, Torestorp, del av Öxabäck (1892 hela till Mark), Älekulla, Sätila, Hyssna, Berghem, Hajom, Surteby, Kattunga, Fotskäl, Tostared, Kungsäter, Gunnarsjö, Grimmared, Karl Gustav, Istorp, Öxnevalla, Horred och Seglora.
NADSE/GLA/11084
Volume from Marks häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Marks häradsrätt AIa:9 1740    430 SEK
Marks häradsrätt AIa:16 1747    459 SEK
Marks häradsrätt AIa:17 1748    210 SEK
Marks häradsrätt AIa:23 1751    454 SEK
Marks häradsrätt AIa:39 1763    317 SEK
Marks häradsrätt AIa:40 1763    202 SEK
Marks häradsrätt AIa:44 1766    314 SEK
Marks häradsrätt AIa:46 1768    388 SEK
Marks häradsrätt AIa:47 1769    304 SEK
Marks häradsrätt AIa:48 1769    216 SEK
Marks häradsrätt AIa:49 1770    391 SEK
Marks häradsrätt AIa:50 1771    390 SEK
Marks häradsrätt AIa:56 1774    200 SEK
Marks häradsrätt AIa:58 1776    380 SEK
Marks häradsrätt AIa:61 1778    206 SEK
Marks häradsrätt AIa:62 1779    331 SEK
Marks häradsrätt AIa:65 1780    214 SEK
Marks häradsrätt AIa:66 1781    308 SEK
Marks häradsrätt AIa:67 1781    207 SEK
Marks häradsrätt AIa:68 1782    446 SEK
Marks häradsrätt AIa:69 1782    238 SEK
Marks häradsrätt AIa:70 1783    391 SEK
Marks häradsrätt AIa:71 1783    253 SEK
Marks häradsrätt AIa:72 1784    424 SEK
Marks häradsrätt AIa:74 1785    399 SEK
Marks häradsrätt AIa:76 1786    470 SEK
Marks häradsrätt AIa:79 1787    291 SEK
Marks häradsrätt AIa:80 1788    403 SEK
Marks häradsrätt AIa:176 1832    382 SEK
Marks häradsrätt AIa:179 1833    403 SEK
Marks häradsrätt AIa:186 1836    540 SEK
Marks häradsrätt AIa:239 1853    499 SEK
Marks häradsrätt AIa:240 1854    775 SEK
Marks häradsrätt AIa:241 1854    589 SEK
Marks häradsrätt AIa:262 1861    448 SEK
Marks häradsrätt AIa:294 1872    371 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Marks häradsrätt FII:1a 1724    69 SEK
Marks häradsrätt FII:1 1736 - 1739    271 SEK
Marks häradsrätt FII:2 1740 - 1742    231 SEK
Marks häradsrätt FII:3 1743 - 1746    386 SEK
Marks häradsrätt FII:4 1747 - 1750    360 SEK
Marks häradsrätt FII:5 1751 - 1753    324 SEK
Marks häradsrätt FII:6 1754 - 1755    239 SEK
Marks häradsrätt FII:7 1756 - 1757    280 SEK
Marks häradsrätt FII:8 1758 - 1759    313 SEK
Marks häradsrätt FII:9 1760 - 1761    285 SEK
Marks häradsrätt FII:10 1762 - 1763    275 SEK
Marks häradsrätt FII:11 1764 - 1765    262 SEK
Marks häradsrätt FII:12 1766 - 1767    224 SEK
Marks häradsrätt FII:13 1768 - 1769    342 SEK
Marks häradsrätt FII:14 1770 - 1771    273 SEK
Marks häradsrätt FII:15 1772 - 1773    264 SEK
Marks häradsrätt FII:16 1774 - 1775    141 SEK
Marks häradsrätt FII:17 1778 - 1779    243 SEK
Marks häradsrätt FII:18 1780 - 1781    250 SEK
Marks häradsrätt FII:19 1782 - 1783    405 SEK
Marks häradsrätt FII:20 1784 - 1785    405 SEK
Marks häradsrätt FII:21 1786 - 1787    297 SEK
Marks häradsrätt FII:22 1788 - 1789    283 SEK
Marks häradsrätt FII:23 1790 - 1791    384 SEK
Marks häradsrätt FII:24 1792 - 1793    333 SEK
Marks häradsrätt FII:25 1794 - 1795    390 SEK
Marks häradsrätt FII:26 1796 - 1797    337 SEK
Marks häradsrätt FII:27 1798 - 1799    393 SEK
Marks häradsrätt FII:28 1800 - 1801    406 SEK
Marks häradsrätt FII:29 1802 - 1803    417 SEK
Marks häradsrätt FII:30 1804 - 1805    487 SEK
Marks häradsrätt FII:31 1806 - 1807    349 SEK
Marks häradsrätt FII:32 1808 - 1809    445 SEK
Marks häradsrätt FII:33 1810 - 1811    498 SEK
Marks häradsrätt FII:34 1812 - 1813    434 SEK
Marks häradsrätt FII:35 1814 - 1815    404 SEK
Marks häradsrätt FII:36 1816 - 1817    384 SEK
Marks häradsrätt FII:37 1818 - 1819    448 SEK
Marks häradsrätt FII:38 1820 - 1821    393 SEK
Marks häradsrätt FII:39 1822 - 1823    378 SEK
Marks häradsrätt FII:40 1824 - 1825    372 SEK
Marks häradsrätt FII:41 1826 - 1827    398 SEK
Marks häradsrätt FII:42 1828 - 1829    455 SEK
Marks häradsrätt FII:43 1830 - 1831    527 SEK
Marks häradsrätt FII:44 1832 - 1833    498 SEK
Marks häradsrätt FII:45 1834 - 1835    530 SEK
Marks häradsrätt FII:46a 1836    295 SEK
Marks häradsrätt FII:46b 1837    329 SEK
Marks häradsrätt FII:47a 1838    463 SEK
Marks häradsrätt FII:47b 1839    363 SEK
Marks häradsrätt FII:48a 1840    388 SEK
Marks häradsrätt FII:48b 1841    334 SEK
Marks häradsrätt FII:49 1842 - 1843    616 SEK
Marks häradsrätt FII:50 1844 - 1845    566 SEK
Marks häradsrätt FII:51 1846 - 1847    706 SEK
Marks häradsrätt FII:52 1848    352 SEK
Marks häradsrätt FII:53 1849    402 SEK
Marks häradsrätt FII:54 1850 - 1851    579 SEK
Marks häradsrätt FII:55 1852 - 1853    693 SEK
Marks häradsrätt FII:56 1854 - 1855    694 SEK
Marks häradsrätt FII:57 1856 - 1857    679 SEK
Marks häradsrätt FII:58 1858 - 1859    665 SEK
Marks häradsrätt FII:59 1860 - 1861    600 SEK
Marks häradsrätt FII:60 1862 - 1863    621 SEK
Marks häradsrätt FII:61a 1864 - 1865    432 SEK
Marks häradsrätt FII:61b 1866    386 SEK
Marks häradsrätt FII:62 1867 - 1868    517 SEK
Marks häradsrätt FII:63 1869 - 1870    564 SEK
Marks häradsrätt FII:64 1871 - 1873    627 SEK
Marks häradsrätt FII:65 1874 - 1875    641 SEK
Marks häradsrätt FII:66 1876 - 1877    628 SEK
Marks häradsrätt FII:67 1878    330 SEK
Marks häradsrätt FII:68 1879 - 1880    564 SEK
Marks häradsrätt FII:69 1881 - 1882    578 SEK
Marks häradsrätt FII:70 1883 - 1884    525 SEK
Marks häradsrätt FII:71 1885 - 1886    657 SEK
Marks häradsrätt FII:72 1887 - 1888    564 SEK
Marks häradsrätt FII:73 1889 - 1890    629 SEK
Marks häradsrätt FII:74 1891 - 1892    698 SEK
Marks häradsrätt FII:75 1893 - 1894    574 SEK
Marks häradsrätt FII:76 1895 - 1896    618 SEK
Marks häradsrätt FII:77 1897 - 1898    621 SEK
Marks häradsrätt FII:78 1899 - 1900    758 SEK
Marks häradsrätt FII:79 1901 - 1902    753 SEK
Marks häradsrätt FII:80 1903 - 1904    688 SEK
Marks häradsrätt FII:81 1905 - 1906    691 SEK
Marks häradsrätt FII:82 1907 - 1908    582 SEK
Marks häradsrätt FII:83 1909 - 1910    682 SEK
Marks häradsrätt FII:84 1911    373 SEK
Marks häradsrätt FII:85 1912    369 SEK
Marks häradsrätt FII:86 1913    309 SEK
Marks häradsrätt FII:87 1914    405 SEK
Marks häradsrätt FII:88 1915    332 SEK
Marks häradsrätt FII:89 1916    342 SEK
Marks häradsrätt FII:90 1917    350 SEK
Marks häradsrätt FII:91 1918    323 SEK
Marks häradsrätt FII:92 1919    408 SEK
Marks häradsrätt FII:93 1920    339 SEK
Marks häradsrätt FII:94 1921    275 SEK
Marks häradsrätt FII:95 1922    319 SEK
Marks häradsrätt FII:96 1923    321 SEK
Marks häradsrätt FII:97 1924    298 SEK
Marks häradsrätt FII:98 1925    351 SEK
Marks häradsrätt FII:99 1926    332 SEK
Marks häradsrätt FII:100 1927    369 SEK
Marks häradsrätt FII:101 1928    439 SEK
Marks häradsrätt FII:102 1929    406 SEK
Marks häradsrätt FII:103 1930    321 SEK
Marks häradsrätt FII:104 1931    304 SEK
Marks häradsrätt FII:105 1932    361 SEK
Marks häradsrätt FII:106 1933    382 SEK
Marks häradsrätt FII:107 1934    373 SEK
Marks häradsrätt FII:108 1935    407 SEK
Marks häradsrätt FII:109 1936    399 SEK
Marks häradsrätt FII:110 1937    351 SEK
Marks häradsrätt FII:111 1938    424 SEK
Marks häradsrätt FII:112 1939    432 SEK
Marks häradsrätt FII:113 1940    481 SEK
Marks häradsrätt FII:114 1941    368 SEK
Marks häradsrätt FII:115 1942    349 SEK
Marks häradsrätt FII:116 1943    393 SEK
Marks häradsrätt FII:117 1944    381 SEK
Marks häradsrätt FII:118 1945    505 SEK
Marks häradsrätt FII:119 1946    435 SEK
Marks häradsrätt FII:120 1947    443 SEK
Marks häradsrätt FII:121 1948    358 SEK
Marks häradsrätt FII:122 1949    394 SEK
Marks häradsrätt FII:123 1950    408 SEK
Marks häradsrätt FII:124 1951    499 SEK
Marks häradsrätt FII:125 1952    462 SEK
Marks häradsrätt FII:126 1953    552 SEK
Marks häradsrätt FII:127 1954    538 SEK
Marks häradsrätt FII:128 1955    559 SEK
Marks häradsrätt FII:129 1956    553 SEK
Marks häradsrätt FII:130 1957    628 SEK
Marks häradsrätt FII:131 1958    628 SEK
Marks häradsrätt FII:132 1959    564 SEK
Marks häradsrätt FII:133 1960    589 SEK
Estate inventory registers
Marks häradsrätt BouReg:1 1736 - 1839    264 SEK
Marks häradsrätt BouReg:2 1736 - 1839    129 SEK
Marks häradsrätt BouReg:3 1840 - 1859    504 SEK
Marks häradsrätt BouReg:4 1840 - 1859    154 SEK
Marks häradsrätt BouReg:5 1840 - 1859    316 SEK
Marks häradsrätt CIIc:1 1957 - 1970    176 SEK
Remaining documents
See: Marks häradsrätt AIa:9 1740  430 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:16 1747  459 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:17 1748  210 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:23 1751  454 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:39 1763  317 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:40 1763  202 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:44 1766  314 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:46 1768  388 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:47 1769  304 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:48 1769  216 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:49 1770  391 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:50 1771  390 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:56 1774  200 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:58 1776  380 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:61 1778  206 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:62 1779  331 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:65 1780  214 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:66 1781  308 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:67 1781  207 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:68 1782  446 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:69 1782  238 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:70 1783  391 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:71 1783  253 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:72 1784  424 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:74 1785  399 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:76 1786  470 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:79 1787  291 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:80 1788  403 SEK
Marks häradsrätt FIII:1 1796 - 1841    298 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:176 1832  382 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:176 1832  382 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:176 1832  382 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:176 1832  382 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:176 1832  382 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:179 1833  403 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:179 1833  403 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:179 1833  403 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:179 1833  403 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:179 1833  403 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:186 1836  540 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:239 1853  499 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:240 1854  775 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:241 1854  589 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:262 1861  448 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK
See: Marks häradsrätt AIa:294 1872  371 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 044 892

More info about our color images

  CartStart the program