Sunnerbo häradsrätt

Sunnerbo häradsrätt in Kronobergs län
CountyKronobergs län
ProvinceSmåland
Source typeDistrict court
InformationSunnerbo härads tingsplats var under medeltiden Hamneda. Sedan slutet av 1600-talet har Ljungby varit tingsplats.

Ursprungligen fördelades Sunnerbosocknarna på åttingar. Ännu vid början av 1600-talet hölls inom Berga åtting (omfattning 5 socknar) åttingsting.

Sunnerbo hade under medeltiden ung. samma omfattning som senare. Följande församlingar räknas dit: Agunnaryd, Angelstad, Annerstad, Berga, Dörarp, Göteryd, Hallaryd, Hamneda, Hinneryd, Kånna, Lidhult, S. Ljunga, Ljungby, Markaryd, Nöttja, Odensjö, Pjätteryd, Ryssby, Torpa, Traryd, Tutaryd, Vittaryd, Vrå. Enl. K. brev 25 maj 1887 överfördes 3/8 mtl. nr 1 Sännö (Sännö skate), som tidigare tillhört Sunnerbo, från detta härad till Västbo.

Under tiden (omkr.) 1680-1779 utgjorde Östbo, Västbo och Sunnerbo en domsaga. Från april 1779 har Sunnerbo utgjort egen domsaga.
NADSE/VALA/01582
Volume from Sunnerbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län 1603 -   
Sunnerbo häradsrätt AIa:1 1608 - 1624    113 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764    232 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769    227 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769    255 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784    234 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784    186 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784    268 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787    274 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787    287 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787    249 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:166 1812    422 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:205 1825    429 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:210 1826    522 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:231 1833    520 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:239 1836    518 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:240 1836    585 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:260 1843    867 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:261 1843    681 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:264 1844    592 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:268 1846    590 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:269 1846    566 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:270 1846    663 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:285 1851    463 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:287 1852    408 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:288 1852    549 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:289 1853    487 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:294 1854    437 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:295 1855    413 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:307 1859    480 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:308 1859    570 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:309 1859    565 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:310 1860    543 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:311 1860    610 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:312 1860    574 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:313 1861    485 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:314 1861    484 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIa:405 1891    376 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Sunnerbo häradsrätt FII:1 1758 - 1814    362 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:2 1759 - 1764    377 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:3 1765 - 1766    371 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:4 1767 - 1771    499 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:5 1772 - 1775    488 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:6 1776 - 1780    536 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:7 1781 - 1784    463 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:8 1785 - 1787    557 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:9 1788 - 1789    382 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:10 1790 - 1791    442 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:11 1792 - 1793    473 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:12 1794 - 1795    860 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:13 1796 - 1797    609 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:14 1798 - 1799    655 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:15 1800    487 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:16 1801    430 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:17 1802 - 1803    727 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:18 1804 - 1805    762 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:19 1806 - 1807    772 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:20 1808 - 1809    730 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:21 1810    466 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:22 1811    498 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:23 1812 - 1813    757 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:24 1814 - 1815    636 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:25 1816 - 1817    658 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:26 1818 - 1819    762 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:27 1820 - 1821    623 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:28 1822 - 1823    615 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:29 1824 - 1825    589 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:30 1826 - 1827    519 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:31 1828 - 1829    705 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:32 1830 - 1831    652 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:33 1832 - 1833    604 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:34 1834 - 1835    573 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:35 1836 - 1837    561 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:36 1838 - 1839    568 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:37 1840 - 1841    514 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:38 1842 - 1843    523 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:39 1842 - 1877    66 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:40 1844 - 1845    478 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:41 1846 - 1847    479 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:42 1848 - 1849    769 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:43 1850 - 1851    594 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:44 1852 - 1853    652 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:45 1854 - 1855    580 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:46 1856 - 1857    780 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:47 1858    630 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:48 1859    478 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:49 1860 - 1861    971 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:50 1862 - 1863    907 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:51 1864 - 1865    879 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:52 1866 - 1867    837 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:53 1868 - 1869    930 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:54 1870 - 1871    933 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:55 1872 - 1873    796 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:56 1874 - 1875    697 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:57 1876 - 1877    719 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:58 1878 - 1879    494 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:59 1880 - 1881    694 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:60 1882 - 1883    670 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:61 1884 - 1885    759 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:62 1886 - 1888    895 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:63 1889    359 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:64 1890 - 1891    688 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:65 1892 - 1893    741 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:66 1894 - 1895    689 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:67 1896    676 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:68 1897    513 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:69 1898    525 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:70 1899    487 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:71 1900    490 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:72 1901    531 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:73 1902    508 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:74 1903    578 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:75 1904    493 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:76 1905    534 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:77 1906    400 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:78 1907    368 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:79 1908    406 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:80 1909    447 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:81 1910    413 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:82 1911    451 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:83 1912    468 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:84 1913    491 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:85 1914    451 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:86 1915    576 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:87 1916    519 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:88 1917    568 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:89 1918    484 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:90 1919    637 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:91 1920    534 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:92 1921    475 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:93 1922    514 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:94 1923    495 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:95 1924    516 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:96 1925    485 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:97 1926    475 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:98 1927    491 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:99 1928    482 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:100 1929    559 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:101 1930    440 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:102 1931    504 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:103 1932    586 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:104 1933    496 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:105 1934    634 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:106 1935    652 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:107 1936    508 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:108 1937    589 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:109 1938    533 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:110 1939    450 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:111 1940    529 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:112 1941    634 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:113 1942    574 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:114 1943    447 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:115 1944    462 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:116 1945    591 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:117 1946    526 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:118 1947    507 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:119 1948    576 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:120 1949    500 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:121 1950    516 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:122 1951    512 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:123 1952    515 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:124 1953    573 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:125 1954    585 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:126 1955    564 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:127 1956    625 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:128 1957    677 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:129 1958    633 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:130 1959    591 SEK
Sunnerbo häradsrätt FII:131 1960    579 SEK
Estate inventory registers
Sunnerbo häradsrätt BouReg:1 1735 - 1900    421 SEK
Sunnerbo häradsrätt BouReg:2 1735 - 1900    272 SEK
Sunnerbo häradsrätt BouReg:3 1735 - 1900    453 SEK
Sunnerbo häradsrätt BouReg:4 1735 - 1900    399 SEK
Sunnerbo häradsrätt BouReg:5 1735 - 1900    561 SEK
Remaining documents
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:1 1608 - 1614  113 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:23 1764  232 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:37 1769  227 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:38 1769  255 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:82 1784  234 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:83 1784  186 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:84 1784  268 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:91 1787  274 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:92 1787  287 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:93 1787  249 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIb:4 1806 - 1807  239 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIb:2 1813 - 1836    812 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:205 1825  429 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:205 1825  429 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:210 1826  522 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIb:4 1831 - 1859    239 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:231 1833  520 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:231 1833  520 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIb:5 1833 - 1855    525 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIIIa:6 1833 - 1872    506 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIb:4 1835  239 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIb:4 1835  239 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:239 1836  518 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:240 1836  585 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:239 1836  518 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:240 1836  585 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:260 1843  867 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:261 1843  681 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:260 1843  867 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:261 1843  681 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:264 1844  592 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:264 1844  592 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:268 1846  590 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:269 1846  566 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:270 1846  663 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:268 1846  590 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:269 1846  566 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:270 1846  663 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIIIa:6 1848  506 SEK
Sunnerbo häradsrätt AIb:6 1848 - 1860    390 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:285 1851  463 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:287 1852  408 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:288 1852  549 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:289 1853  487 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:294 1854  437 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:295 1855  413 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:307 1859  480 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:308 1859  570 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:309 1859  565 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:310 1860  543 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:311 1860  610 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:312 1860  574 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:313 1861  485 SEK
See: Sunnerbo häradsrätt AIa:314 1861  484 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program