Ås häradsrätt

Ås häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet:
1654-1679 Ås, Redväg och Veden
1680-1695 Ås, Kind, Redväg och Veden
1696-1850 Ås, Gäsene och Kulling
1851-1919 Ås och Gäsene
1920-1970 Borås

Tingslagsindelning:
-1919 Ås. Tingsplats i Väby.
1920-1947 Ås, Veden och Bollebygd.
Tingsplats i Borås.
1948-1970 Borås domsagas tingslag.
Tingsplats i Borås

Ås härads tingslag omfattade församlingarna:
Rångedala, Toarp, Äspered, Tärby, Varnum, del av Tvärred, Brämhult, Gingri, Södra Ving med Töve, Härna, Fänneslunda, Grovare, del av Hällstad, Murum, Södra Vånga, del av Möne, Kärråkra. Del av länsdel av Börstig överförd till Frökinds härad, Skaraborgs län 1887.
NADSE/GLA/11128
Volume from Ås häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Ås häradsrätt AIa:33 1770    250 SEK
Ås häradsrätt AIa:59 1796    387 SEK
Ås häradsrätt AIa:60 1797    393 SEK
Ås häradsrätt AIa:88 1825    330 SEK
Ås häradsrätt AIa:118 1855    449 SEK
Ås häradsrätt AIa:145 1882    495 SEK
Ås häradsrätt AIa:146 1883    471 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Ås häradsrätt FII:1 1688 - 1742    280 SEK
Ås häradsrätt FII:2 1743 - 1750    298 SEK
Ås häradsrätt FII:3 1751 - 1755    294 SEK
Ås häradsrätt FII:4 1756 - 1760    298 SEK
Ås häradsrätt FII:5 1761 - 1765    304 SEK
Ås häradsrätt FII:6 1766 - 1768    297 SEK
Ås häradsrätt FII:7 1769 - 1772    274 SEK
Ås häradsrätt FII:8 1773 - 1775    276 SEK
Ås häradsrätt FII:9 1776 - 1780    279 SEK
Ås häradsrätt FII:10 1781 - 1783    304 SEK
Ås häradsrätt FII:11 1784 - 1787    327 SEK
Ås häradsrätt FII:12 1788 - 1790    285 SEK
Ås häradsrätt FII:13 1791 - 1792    231 SEK
Ås häradsrätt FII:14 1793 - 1795    330 SEK
Ås häradsrätt FII:15 1796 - 1797    232 SEK
Ås häradsrätt FII:16 1798 - 1799    221 SEK
Ås häradsrätt FII:17 1800 - 1802    290 SEK
Ås häradsrätt FII:18 1802 - 1805    400 SEK
Ås häradsrätt FII:19 1806 - 1808    406 SEK
Ås häradsrätt FII:20 1809 - 1811    450 SEK
Ås häradsrätt FII:21 1812 - 1815    415 SEK
Ås häradsrätt FII:22 1816 - 1819    439 SEK
Ås häradsrätt FII:23 1820 - 1823    449 SEK
Ås häradsrätt FII:24 1824 - 1827    436 SEK
Ås häradsrätt FII:25 1828 - 1831    402 SEK
Ås häradsrätt FII:26 1832 - 1835    297 SEK
Ås häradsrätt FII:27 1836 - 1839    448 SEK
Ås häradsrätt FII:28 1839 - 1843    415 SEK
Ås häradsrätt FII:29 1844 - 1847    392 SEK
Ås häradsrätt FII:30 1847 - 1849    126 SEK
Ås häradsrätt FII:31 1847 - 1851    415 SEK
Ås häradsrätt FII:32 1851 - 1855    488 SEK
Ås häradsrätt FII:33 1856 - 1859    475 SEK
Ås häradsrätt FII:34 1859 - 1862    447 SEK
Ås häradsrätt FII:35 1863 - 1866    596 SEK
Ås häradsrätt FII:36 1866 - 1870    677 SEK
Ås häradsrätt FII:37 1870 - 1873    487 SEK
Ås häradsrätt FII:38a 1874 - 1878    642 SEK
Ås häradsrätt FII:38b 1875 - 1876    103 SEK
Ås häradsrätt FII:39 1879    135 SEK
Ås häradsrätt FII:40 1880 - 1882    382 SEK
Ås häradsrätt FII:41 1883 - 1885    357 SEK
Ås häradsrätt FII:42 1886 - 1890    665 SEK
Ås häradsrätt FII:43 1891 - 1894    612 SEK
Ås häradsrätt FII:44 1895 - 1899    507 SEK
Ås häradsrätt FII:45 1900 - 1902    334 SEK
Ås häradsrätt FII:46 1903 - 1906    441 SEK
Ås häradsrätt FII:47 1907 - 1908    247 SEK
Ås häradsrätt FII:48 1909 - 1911    280 SEK
Ås häradsrätt FII:49 1912 - 1913    297 SEK
Ås häradsrätt FII:50 1914 - 1915    301 SEK
Ås häradsrätt FII:51 1916 - 1917    227 SEK
Ås häradsrätt FII:52 1918 - 1919    244 SEK
Estate inventory registers
Ås häradsrätt BouReg:1 1688 - 1843    209 SEK
Ås häradsrätt CIIb:1 1889 - 1907    60 SEK
Remaining documents
See: Ås häradsrätt AIa:33 1770  250 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:33 1770  250 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:59 1796  387 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:60 1797  393 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:88 1825  330 SEK
Ås häradsrätt AIb:2 1849 - 1855    319 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:118 1855  449 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIaa:1 1875 - 1932  235 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIaa:2 1875 - 1932  237 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIaa:3 1875 - 1932  232 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIaa:4 1875 - 1932  250 SEK
See: Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt CIIIaa:5 1875 - 1932  209 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:145 1882  495 SEK
See: Ås häradsrätt AIa:146 1883  471 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program