Mo häradsrätt

Mo häradsrätt in Jönköpings län
CountyJönköpings län
ProvinceSmåland
Source typeDistrict court
InformationMo häradsrätt, som hade sitt tingsställe i Unnaryd, upphörde med utgången av år 1890 och bildade fr o m år 1891 tillsammans med de två övriga tingslagen i Tveta, Vista och Mo domsaga ett enda tingslag med tingsställe i Jönköping och Nässjö.

Mo härad omfattade socknarna Bottnaryd (största delen), Habo (mindre del), Mulseryd, Angerdshestra (största delen), Stengårdshult, Norra Unnaryd (största delen), Valdshult, Öreryd, Norra Hestra (största delen), Bondstorp, Åsenhöga och Källeryd.
NADSE/VALA/01564
Volume from Mo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län 1612 -   
Mo häradsrätt AIa:11 1736 - 1739    376 SEK
Mo häradsrätt AIa:12 1747 - 1750    346 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Mo häradsrätt FII:1 1739 - 1776    394 SEK
Mo häradsrätt FII:2 1742 - 1770    403 SEK
Mo häradsrätt FII:20 1743 - 1751    55 SEK
Mo häradsrätt FII:3 1771 - 1780    337 SEK
Mo häradsrätt FII:4 1781 - 1790    382 SEK
Mo häradsrätt FII:5 1791 - 1800    406 SEK
Mo häradsrätt FII:6 1801 - 1810    484 SEK
Mo häradsrätt FII:7 1811 - 1820    517 SEK
Mo häradsrätt FII:8 1821 - 1829    414 SEK
Mo häradsrätt FII:9 1829 - 1834    274 SEK
Mo häradsrätt FII:10 1835 - 1839    316 SEK
Mo häradsrätt FII:11 1840 - 1844    390 SEK
Mo häradsrätt FII:12 1845 - 1850    343 SEK
Mo häradsrätt FII:13 1851 - 1855    365 SEK
Mo häradsrätt FII:14 1856 - 1860    414 SEK
Mo häradsrätt FII:15 1861 - 1869    598 SEK
Mo häradsrätt FII:16 1870 - 1875    363 SEK
Mo häradsrätt FII:17 1876 - 1880    449 SEK
Mo häradsrätt FII:18 1881 - 1885    368 SEK
Mo häradsrätt FII:19 1886 - 1890    378 SEK
Estate inventory registers
Mo häradsrätt BouReg:1 1736 - 1890    160 SEK
Remaining documents
See: Mo häradsrätt AIa:12 1747 - 1750  346 SEK

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program