Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren

Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
Other countiesÄlvsborgs län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län, Kristianstads län, Värmlands län
Source typeCourts of appeal
InformationHovrättens ekonomiska förvaltning, framför allt uppbörd och fördelning av löne- m fl förmåner krävde ett omfattande arbete. Under hovrättens första årtionden ombesörjdes dessa uppgifter i regel av en av hovrättens assessorer. Denne kallades quaestor. Quaestors verksamhet var inte av sådant slag, att den åstadkom en från hovrätten i övrigt skild arkivbildning. De skriftliga, relativt fåtaliga kvarlevorna från den första tidens ekonomiska förvaltning redovisas därför i förteckningen över huvudarkivet.

1718 inrättades vid Göta Hovrätt en befattning som hovrättskamrerare. Innehavaren av denna tjänst skulle handha hovrättens ekonomiska förvaltning som med tiden blivit alltmer omfattande. Hovrättskamreraren bedrev sin verksamhet inom ett eget kontor (hovrättskontoret). Hovrättskamreraren förde egen korrespondens och hade egna diarier. Han hade att inför hovrätten föredra ärenden rörande den ekonomiska förvaltningen, inhämta dess resolution, uppsätta utgående expeditioner och själv låta ombesörja renskrivningen. Han har därför betraktats som en självständig arkivbildare och hans arkiv redovisas i föreliggande förteckning.

Hovrättskamrerarens tjänst indrogs 1778 och statskontoret övertog då uppbörden av häradshövdinge- och lagmansräntorna, enligt en uppgift av G Bendz i "Göta hovrätt genom seklerna", Stockholm/Jönköping 1935 (sid 200).
Den siste hovrättskamreraren, Carl Svanbeck, var dock i verksamhet och ansvarig för hovrättens ekonomiska förvaltning även efter denna tidpunkt. Så sent som år 1808 var löneräkningarna undertecknade av Svanbeck och han var då upptagen som kamrerare på e.o. stat.

Fr o m 1809 övertogs ansvaret för den ekonomiska förvaltningen av advokatfiskalen och 1815 av vice advokatfiskalen. Även vice advokatfiskalen kan betraktas som självständig arkivbildare. Hans arkiv, i huvudsak omfattande tiden 1809-1858, redovisas i en separat förteckning.
NADSE/VALA/0382502
Volume from Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren
  Archive list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren Arkivförteckning:1 Okänt    69 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program