Göta Hovrätt - Vice Advokatfiskalen

Göta Hovrätt - Vice Advokatfiskalen in Kronobergs län
CountyKronobergs län
Other countiesÄlvsborgs län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län, Kristianstads län, Värmlands län
Source typeCourts of appeal
InformationAdvokatfiskalen och fr o m 1815 vice advokatfiskalen hade under åren 1809-1857 ansvaret för hovrättens ekonomiska förvaltning. Föreliggande förteckning redovisar det arkiv som uppkommit i anslutning till denna förvaltning, med vissa tidsmässiga förskjutningar.

Vice advokatfiskalen ansvarade för hovrättens expensmedel, verkställde upphandling av skrivmateriel, ved m m och förde räkenskaper som efter färdigställande inlämnades till hovrätten och därefter översändes till kammarrätten. Han upprättade rekvisitioner å avlöningsmedel och uppbar och utdelade till berättigade tjänstemän s k ljuspenningar. Han höll räkning över insatta och uttagna revisionsskillingar och verkställde fördelning av sådana medel. Han ansvarade även för hovrättens boksamling.

Tjänsten som vice advokatfiskal indrogs i oktober 1857. Handlingar från hovrättens ekonomiförvaltning bör därefter sökas i förteckning över hovrättens huvudarkiv.
NADSE/VALA/0382504
Volume from Göta Hovrätt - Vice Advokatfiskalen
  Archive list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Archive list
Göta Hovrätt - Vice Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 Okänt    39 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 011 598

More info about our color images

  CartStart the program