Kinnevalds häradsrätt

Kinnevalds häradsrätt in Kronobergs län
CountyKronobergs län
ProvinceSmåland
Source typeDistrict court
InformationKinnevalds häradsrätt, som hade sitt tingsställe i Jät, upphörde med utgången av år 1918 och bildade tillsammans med Norrvidinge häradsrätt en domsaga: Mellersta Värends domsaga, med tingställe i Växjö.

Kinnevalds härad omfattade socknarna Urshult, Almundsryd, Jät, Kalvsvik, Tävelsås, Dänningelanda, Vederslöv, Öja, Bergunda, Öjaby, (delar av) Skatelöv och (delar av) Växjö landsförsamling.
NADSE/VALA/01552
Volume from Kinnevalds häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Kinnevalds häradsrätt AIa:1 1603 - 1651    180 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län 1609 -   
Kinnevalds häradsrätt AIa:2 1681 - 1687    247 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:3 1688 - 1693    334 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:4 1698 - 1716    625 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:5 1717 - 1728    795 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:6 1729 - 1740    850 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:7 1742 - 1746    411 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:8 1746 - 1749    333 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:9 1750 - 1754    483 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:10 1755 - 1757    390 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:11 1758 - 1760    459 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1761 - 1762    473 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764    577 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767    473 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783    394 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784    363 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805    477 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:91 1850    717 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:105 1864    568 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:109 1867    488 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:110 1867    336 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:115 1871    573 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIa:133 1889    549 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kinnevalds häradsrätt FII:1 1739 - 1773    250 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:2 1774 - 1777    240 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:3 1778 - 1781    307 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:4 1782 - 1784    272 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:5 1785 - 1787    315 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:6 1788 - 1790    270 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:7 1791 - 1793    252 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:8 1794 - 1795    283 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:9 1796 - 1798    265 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:10 1799 - 1800    174 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:11 1801 - 1803    204 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:12 1803 - 1805    269 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:13 1805 - 1810    640 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:14 1811 - 1813    449 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:15 1814 - 1816    394 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:16 1817 - 1819    400 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:17 1820 - 1822    424 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:18 1823 - 1825    452 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:19 1826 - 1829    605 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:20 1830 - 1832    433 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:21 1833 - 1835    499 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:22 1836 - 1838    447 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:23 1839 - 1841    426 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:24 1842 - 1844    376 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:25 1845 - 1848    401 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:26 1848 - 1850    381 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:27 1851 - 1857    764 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:28 1858 - 1863    759 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:29 1864 - 1870    823 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:30 1871 - 1877    892 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:31 1878 - 1884    923 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:32 1885 - 1891    1017 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:33 1892    232 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:34 1893    172 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:35 1894    139 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:36 1895    124 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:37 1896    178 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:38 1897 - 1901    666 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:39 1902 - 1906    771 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:40 1907 - 1909    650 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:41 1910 - 1911    481 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:42 1912 - 1914    555 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:43 1915 - 1917    633 SEK
Kinnevalds häradsrätt FII:44 1918    168 SEK
Estate inventory registers
Kinnevalds häradsrätt BouReg:1 1739 - 1918    307 SEK
Kinnevalds häradsrätt BouReg:2 1739 - 1918    387 SEK
Kinnevalds häradsrätt BouReg:3 1739 - 1918    265 SEK
Remaining documents
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:1 1630 - 1651  180 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:2 1681 - 1686  247 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:2 1681 - 1687  247 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:3 1688 - 1693  334 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:3 1689 - 1692  334 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:4 1707 - 1715  625 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:4 1707 - 1716  625 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:4 1707 - 1716  625 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:5 1717 - 1728  795 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:5 1717 - 1728  795 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:5 1717 - 1732  795 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:6 1725 - 1738  850 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:6 1729 - 1740  850 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:6 1729 - 1740  850 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:7 1742 - 1746  411 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:7 1742 - 1746  411 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:7 1742 - 1746  411 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:8 1746 - 1749  333 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:8 1746 - 1749  333 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:9 1750 - 1754  483 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:9 1750 - 1754  483 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:9 1750 - 1754  483 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 1755 - 1757  390 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 1755 - 1757  390 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 1755 - 1757  390 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 1757  390 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:11 1758 - 1760  459 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:11 1758 - 1760  459 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:11 1758 - 1760  459 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:11 1758 - 1760  459 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1761 - 1762  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1761 - 1762  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1761 - 1762  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1761 - 1762  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:12 1762  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764  577 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764  577 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764  577 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764  577 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:13 1763 - 1764  577 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1765 - 1767  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:14 1766  473 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1774 - 1792  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1774 - 1792  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:27 1783  394 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:28 1784  363 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1794 - 1809  477 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805  477 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805  477 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805  477 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805  477 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:46 1805  477 SEK
Kinnevalds häradsrätt AIb:2 1849 - 1854    462 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:105 1864  568 SEK
See: Kinnevalds häradsrätt AIa:110 1867  336 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program