Sävedals häradsrätt

Sävedals häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Från 1500-talets mitt och till 1621 var Sävedals härad förenat med Askims och Vättle härader till en domsaga. Genom 1621 års privilegier för Göteborg tillades Sävedals härad staden, vilket innebar, att den dömande makten utövades från Göteborg, till vars magistrat häradshövdingeräntan i häradet var anslaget. En av stadens presidenter, sedermera justitieborgmästaren, utövade jurisdiktionen. Denna ordning fortfor t.o.m. justitieborgmästaren Ekmans avgång 1870. Fr.o.m. 1870 HT förenades Sävedals härad med Askims samt Västra och Östra Hisings härader till en domsaga.
Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar och övriga för domsagans alla tingslag gemensamma handlingar inordnats. För Sävedals härad finnes vissa handlingar i domsagans arkiv fr.o.m. 1870.

Tingslagsindelning
Sävedals härad utgjorde eget tingslag fram till 1888 då domsagans samtliga tingslag sammanslogs till ett gemensamt tingslag, Askims, Hisings och Sävedals tingslag.

Församlingar
Sävedals härad omfattade följande församlingar: Härryda, Örgryte, Landvetter och Partille.

Göteborgs Arkivguide om Sävedals häradsrätt
NADSE/GLA/11082
Volume from Sävedals häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 - 1680   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1681 -   
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Sävedals häradsrätt FIIa:1 1727 - 1749    162 SEK
Sävedals häradsrätt FIIb:1 1735 - 1788    188 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:2 1752 - 1764    560 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:3 1765 - 1770    525 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:4 1771 - 1773    376 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:5 1774 - 1780    477 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:6 1781 - 1783    465 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:7 1784 - 1786    594 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:8 1787 - 1788    406 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:9 1789 - 1790    403 SEK
Sävedals häradsrätt FIIb:2 1789 - 1797    151 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:10 1791 - 1792    442 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:11 1793 - 1795    469 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:12 1796 - 1799    345 SEK
Sävedals häradsrätt FIIb:3 1798 - 1842    149 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:13 1800 - 1802    374 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:14 1803 - 1806    432 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:15 1807 - 1809    409 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:16 1810 - 1813    542 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:17 1814 - 1817    446 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:18 1818 - 1821    511 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:19 1822 - 1824    487 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:20 1825 - 1828    542 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:21 1829 - 1831    444 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:22 1832 - 1834    477 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:23 1835 - 1837    573 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:24 1838 - 1840    438 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:25 1841 - 1844    496 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:26 1845 - 1848    494 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:27 1849 - 1851    434 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:28 1852 - 1854    498 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:29 1855 - 1858    504 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:30 1859 - 1863    588 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:31 1864 - 1869    715 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:32 1870 - 1880    564 SEK
Sävedals häradsrätt FIIa:33 1881 - 1887    580 SEK
Estate inventory registers
Sävedals häradsrätt BouReg:1 1727 - 1887    184 SEK
Remaining documents
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:1 1593 - 1597  106 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:1 1624 - 1676  378 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:1 1624 - 1676  378 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:1 1624 - 1676    378 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:2 1677 - 1695  225 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:2 1677 - 1695  225 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:2 1677 - 1695  225 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:2 1677 - 1695    225 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:3 1696 - 1698  158 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:3 1696 - 1698  158 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:3 1696 - 1698  158 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:3 1696 - 1698    158 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:4 1699 - 1702  160 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:4 1699 - 1702  160 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:4 1699 - 1702  160 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:4 1699 - 1702    160 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:18 1746 - 1749  501 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:18 1746 - 1749  501 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:18 1746 - 1749  501 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:18 1746 - 1749    501 SEK
Sävedals häradsrätt AIb:1 1762 - 1810    214 SEK
Sävedals häradsrätt AIIIa:4 1776    105 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:40 1787  355 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:40 1787  355 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:40 1787  355 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:40 1787    355 SEK
Sävedals häradsrätt AIb:2 1787 - 1796    153 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:48 1795  477 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:48 1795  477 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:48 1795  477 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:48 1795    477 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:103 1842  537 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:103 1842    537 SEK
See: Sävedals häradsrätt AIa:104 1843  542 SEK
Sävedals häradsrätt AIa:104 1843    542 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program