Kåkinds häradsrätt

Kåkinds häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagoindelning:
Före 1653 Egen domsaga.
1653-1680 Gudhem, Kåkind och Laske.
1681-1864 Gudhem, Kåkind, Valle och Vilske.
1865-1937 Kåkind och Gudhem.
1938-1970 Skövde domsaga: Kåkinds och Gudhems härader samt Skövde stad.

Tingslagsindelning:
Kåkinds härad utgjorde t.o.m. 1937 eget tingslag med tingsplats i Värsås. 1938 förenades Gudhems och Kåkinds härader till ett tingslag med tingsplats i Skövde.

Församlingar
Kåkinds härad omfattade församlingarna Suntetorp, Ryd, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Våmb, Sventorp, Forsby, Varola, Värsås, Kyrkefalla, Mofalla, Grevbäck, Brevik, Norra Fågelås, Södra Fågelås, Hjo landsförsamling, Öm och Skövde landsförsamling.
NADSE/GLA/11029
Volume from Kåkinds häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1604 -   
Kåkinds häradsrätt AIa:20 1709 - 1711    223 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:21 1712 - 1714    200 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:46 1757    335 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:93 1804    309 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:94 1805    343 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:95 1806    248 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807    378 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815    264 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822    215 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822    218 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825    326 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835    455 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840    411 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840    387 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840    389 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841    319 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847    466 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847    415 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847    331 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848    391 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848    392 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848    325 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:282 1871    211 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:283 1871    210 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:284 1871    181 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:292 1875    354 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:293 1875    294 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:334 1896    310 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:335 1896    309 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:354 1906    445 SEK
Kåkinds häradsrätt AIa:355 1906    387 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kåkinds häradsrätt FII:1 1736 - 1745    309 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:2 1739 - 1839    255 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:3 1746 - 1752    315 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:4 1753 - 1758    320 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:5 1759 - 1761    262 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:6 1762 - 1764    283 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:7 1765 - 1766    268 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:8 1767 - 1769    316 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:9 1770 - 1772    279 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:10 1773 - 1775    309 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:11 1776 - 1779    294 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:12 1780 - 1783    309 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:13 1784 - 1787    341 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:14 1788 - 1790    285 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:15 1791 - 1793    326 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:16 1794 - 1796    355 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:17 1797 - 1799    272 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:18 1800 - 1802    276 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:19 1803 - 1805    286 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:20 1806 - 1809    308 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:21 1810 - 1812    445 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:22 1813 - 1814    252 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:23 1815 - 1816    247 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:24 1817 - 1818    268 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:25 1819 - 1820    261 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:26 1821 - 1823    376 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:27 1824 - 1826    367 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:28 1827 - 1830    426 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:29 1831 - 1833    385 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:30 1834 - 1836    376 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:31 1837 - 1840    431 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:32 1841 - 1843    347 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:33 1844 - 1846    337 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:34 1847 - 1849    387 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:35 1850 - 1852    447 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:36 1853 - 1856    489 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:37 1857 - 1860    543 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:38 1861 - 1864    383 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:39 1865 - 1868    520 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:40 1869 - 1871    414 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:41 1872 - 1874    399 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:42 1875 - 1877    456 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:43 1878 - 1880    435 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:44 1881 - 1883    493 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:45 1884 - 1886    456 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:46 1887 - 1889    457 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:47 1890 - 1892    535 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:48 1893 - 1894    391 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:49 1895 - 1896    300 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:50 1897 - 1899    510 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:51 1900 - 1901    343 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:52 1902 - 1903    339 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:53 1904 - 1905    348 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:54 1906 - 1907    297 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:55 1908 - 1909    340 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:56 1910    189 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:57 1911 - 1912    380 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:58 1913 - 1914    404 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:59 1915 - 1916    327 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:60 1917    173 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:61 1918    200 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:62 1919    229 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:63 1920    163 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:64 1921 - 1922    316 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:65 1923 - 1924    381 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:66 1925 - 1926    366 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:67 1927    286 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:68 1928    219 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:69 1929    201 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:70 1930    216 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:71 1931    268 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:72 1932    238 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:73 1933    235 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:74 1934    251 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:75 1935    271 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:76 1936    243 SEK
Kåkinds häradsrätt FII:77 1937    265 SEK
Estate inventory registers
Kåkinds häradsrätt BouReg:1 1736 - 1860    142 SEK
Kåkinds häradsrätt BouReg:2 1736 - 1860    122 SEK
Kåkinds häradsrätt BouReg:3 1736 - 1860    142 SEK
Remaining documents
See: Kåkinds häradsrätt AIa:20 1709 - 1711  223 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:20 1709 - 1711  223 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:20 1709 - 1711  223 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:21 1712 - 1714  200 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:21 1712 - 1714  200 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:21 1712 - 1714  200 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:46 1757  335 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:46 1757  335 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:46 1757  335 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:93 1804  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:93 1804  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:93 1804  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:94 1805  343 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:94 1805  343 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:94 1805  343 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:95 1806  248 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:95 1806  248 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:95 1806  248 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807  378 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807  378 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807  378 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807  378 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:96 1807  378 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815  264 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815  264 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815  264 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815  264 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:117 1815  264 SEK
Kåkinds häradsrätt AIb:6 1821 - 1825    221 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822  215 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822  218 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822  215 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822  218 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822  215 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822  218 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822  215 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822  218 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:136 1822  215 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:137 1822  218 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825  326 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825  326 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825  326 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825  326 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:144 1825  326 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835  455 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835  455 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835  455 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835  455 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:174 1835  455 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840  411 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840  387 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840  389 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840  411 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840  387 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840  389 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840  411 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840  387 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840  389 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840  411 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840  387 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840  389 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:189 1840  411 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:190 1840  387 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:191 1840  389 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841  319 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841  319 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841  319 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841  319 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:192 1841  319 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:210 1847  466 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:211 1847  415 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:212 1847  331 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:213 1848  391 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:214 1848  392 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:215 1848  325 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:282 1871  211 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:283 1871  210 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:284 1871  181 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:282 1871  211 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:283 1871  210 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:284 1871  181 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:282 1871  211 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:283 1871  210 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:284 1871  181 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:282 1871  211 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:283 1871  210 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:284 1871  181 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:292 1875  354 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:293 1875  294 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:292 1875  354 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:293 1875  294 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:292 1875  354 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:293 1875  294 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:292 1875  354 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:293 1875  294 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:334 1896  310 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:335 1896  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:334 1896  310 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:335 1896  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:334 1896  310 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:335 1896  309 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:334 1896  310 SEK
See: Kåkinds häradsrätt AIa:335 1896  309 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program