Väne häradsrätt

Väne häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m. år 1696 tillkom Vättle och Ale härader, vilka tillsammans med Bjärke härad utbröts 1782 för att bilda särskild jurisdiktion. Denna ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.

Tingslagsindelning
Domsagan kom, från 1849, att bestå av tre tingslag. Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne med tingsställe i Gärdhem (före 1749 hölls ting på följande platser: Skalltorp 1680-1686, Härestad 1687-1701 och Bastorp 1702-1748) och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Fr.o.m. 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.
För handlingar från 1896 se Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt.

Församlingar
Väne härad omfattade följande församlingar: Västra Tunhem, Björke, Väne-Åsaka, Gärdhem, Trollhättan, Vassända-Naglum och Väne-Ryr.
NADSE/GLA/11123
Volume from Väne häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Väne häradsrätt AIa:1 1656 - 1672    262 SEK
Väne häradsrätt AIa:2 1673 - 1684    252 SEK
Väne häradsrätt AIa:3 1685 - 1694    276 SEK
Väne häradsrätt AIa:4 1695 - 1702    253 SEK
Väne häradsrätt AIa:12 1731 - 1732    270 SEK
Väne häradsrätt AIa:13 1735    100 SEK
Väne häradsrätt AIa:14 1737 - 1741    376 SEK
Väne häradsrätt AIa:15 1742 - 1746    324 SEK
Väne häradsrätt AIa:16 1747 - 1748    398 SEK
Väne häradsrätt AIa:17 1749    285 SEK
Väne häradsrätt AIa:18 1750    195 SEK
Väne häradsrätt AIa:19 1751 - 1752    484 SEK
Väne häradsrätt AIa:20 1753 - 1754    384 SEK
Väne häradsrätt AIa:21 1755 - 1756    446 SEK
Väne häradsrätt AIa:22 1757 - 1758    393 SEK
Väne häradsrätt AIa:58 1817 - 1819    1291 SEK
Väne häradsrätt AIa:100 1849    253 SEK
Väne häradsrätt AIa:101 1849    120 SEK
Väne häradsrätt AIa:142 1863    213 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Väne häradsrätt FII:1 1720 - 1735    78 SEK
Väne häradsrätt FII:2 1736 - 1757    573 SEK
Väne häradsrätt FII:3 1758 - 1769    530 SEK
Väne häradsrätt FII:4 1770 - 1784    553 SEK
Väne häradsrätt FII:5 1785 - 1800    511 SEK
Väne häradsrätt FII:6a 1801 - 1809    289 SEK
Väne häradsrätt FII:6b 1801 - 1809    267 SEK
Väne häradsrätt FII:7 1810 - 1820    549 SEK
Väne häradsrätt FII:8 1821 - 1827    453 SEK
Väne häradsrätt FII:9 1830 - 1834    367 SEK
Väne häradsrätt FII:10 1835 - 1838    352 SEK
Väne häradsrätt FII:11 1839 - 1842    347 SEK
Väne häradsrätt FII:12 1843 - 1847    367 SEK
Väne häradsrätt FII:13 1848 - 1851    400 SEK
Väne häradsrätt FII:14 1852 - 1855    516 SEK
Väne häradsrätt FII:15 1856 - 1859    453 SEK
Väne häradsrätt FII:16 1860 - 1862    329 SEK
Väne häradsrätt FII:17 1863 - 1870    660 SEK
Väne häradsrätt FII:18 1870 - 1876    637 SEK
Väne häradsrätt FII:19 1877 - 1879    386 SEK
Väne häradsrätt FII:20 1880 - 1882    345 SEK
Väne häradsrätt FII:21 1883 - 1886    401 SEK
Väne häradsrätt FII:22 1887 - 1889    424 SEK
Väne häradsrätt FII:23 1890    187 SEK
Väne häradsrätt FII:24 1891    153 SEK
Väne häradsrätt FII:25 1892    166 SEK
Väne häradsrätt FII:26 1893    181 SEK
Väne häradsrätt FII:27 1894    226 SEK
Väne häradsrätt FII:28 1895    200 SEK
Estate inventory registers
Väne häradsrätt BouReg:1 1720 - 1842    129 SEK
Väne häradsrätt BouReg:2 1843 - 1862    145 SEK
Remaining documents
See: Väne häradsrätt AIa:1 1656 - 1672  262 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:1 1666 - 1667  262 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:2 1673 - 1684  252 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:2 1676 - 1680  252 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:3 1685 - 1694  276 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:3 1686 - 1692  276 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:4 1695 - 1701  253 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:4 1695 - 1702  253 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:12 1731 - 1732  270 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:12 1731 - 1732  270 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:12 1731 - 1732  270 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:13 1735  100 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:13 1735  100 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:13 1735  100 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:14 1737 - 1741  376 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:14 1737 - 1741  376 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:14 1737 - 1741  376 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:15 1742 - 1746  324 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:15 1742 - 1746  324 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:15 1742 - 1746  324 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:16 1747 - 1748  398 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:16 1747 - 1748  398 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:16 1747 - 1748  398 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:17 1749  285 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:17 1749  285 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:17 1749  285 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:18 1750  195 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:18 1750  195 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:18 1750  195 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:19 1751 - 1752  484 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:19 1751 - 1752  484 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:19 1751 - 1752  484 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:20 1753 - 1754  384 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:20 1753 - 1754  384 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:20 1753 - 1754  384 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:21 1755 - 1756  446 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:21 1755 - 1756  446 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:21 1755 - 1756  446 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:22 1757 - 1758  393 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:22 1757 - 1758  393 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:22 1757 - 1758  393 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:22 1758  393 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:58 1817 - 1819  1291 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:58 1817 - 1819  1291 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:58 1817 - 1819  1291 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:58 1817 - 1819  1291 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:100 1849  253 SEK
See: Väne häradsrätt AIa:101 1849  120 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 309

More info about our color images

  CartStart the program