Bjärke häradsrätt

Bjärke häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m år 1696 tillkom Vättle och Ale härader, vilka tillsammans med Bjärke härad utbröts år 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilka ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.

Tingslagsindelning
Domsagan kom då att bestå av tre tingslag: Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne med tingsställe i Gärdhem och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Åren 1698-1781 hölls tingen i Lagmansered. Bjärke härad utgjorde eget tingslag till 1895. Från 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.

Församlingar
Bjärke härad omfattade följande församlingar: Stora Mellby, Gennevad, del av Magra, Erska och Lagmansered.
NADSE/GLA/11152
Volume from Bjärke häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Bjärke häradsrätt AIa:1 1607 - 1657    267 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:3 1627 - 1689    183 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:2 1659 - 1675    269 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:4 1690 - 1702    187 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:5 1703 - 1712    178 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720    196 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732    479 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735    102 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750    511 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754    240 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758    243 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827    782 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:23 1828    151 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:24 1829    135 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:59 1864 - 1868    478 SEK
Bjärke häradsrätt AIa:60 1869 - 1873    624 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Bjärke häradsrätt FIIa:1 1725 - 1735    93 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:2 1736 - 1764    442 SEK
Bjärke häradsrätt FIIb:1 1746 - 1846    98 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:3 1765 - 1784    553 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:4a 1785 - 1795    307 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:4b 1796 - 1808    338 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:5 1809 - 1829    524 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:6 1830 - 1836    244 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:7 1837 - 1841    207 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:8 1842 - 1849    259 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:9 1849 - 1855    331 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:10 1856 - 1860    220 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:11 1861 - 1863    133 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:12 1863 - 1869    318 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:13 1870 - 1879    444 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:14 1880 - 1884    267 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:15 1885 - 1889    281 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:16 1890 - 1892    203 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:17 1893 - 1894    168 SEK
Bjärke häradsrätt FIIa:18 1895    90 SEK
Estate inventory registers
Bjärke häradsrätt BouReg:1 1725 - 1860    169 SEK
Remaining documents
See: Bjärke häradsrätt AIa:1 1626 - 1657  267 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:3 1627 - 1689  183 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:1 1641  267 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:2 1659 - 1675  269 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:3 1677 - 1689  183 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:4 1690 - 1702  187 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:4 1692 - 1695  187 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:5 1703 - 1712  178 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:5 1706 - 1712  178 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:5 1707  178 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720  196 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720  196 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:6 1720  196 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732  479 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732  479 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:7 1728  479 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735  102 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735  102 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:8 1735  102 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750  511 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750  511 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750  511 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754  240 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754  240 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754  240 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758  243 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758  243 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758  243 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:11 1758  243 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761  221 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761  221 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761  221 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761  221 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764  247 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764  247 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764  247 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764  247 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768  211 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768  211 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768  211 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768  211 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773  269 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773  269 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773  269 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773  269 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782  655 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782  655 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782  655 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782  655 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786  490 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786  490 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786  490 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786  490 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791  472 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791  472 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791  472 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791  472 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1796  894 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801  894 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801  894 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801  894 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801  894 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812  1051 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812  1051 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812  1051 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812  1051 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820  948 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820  948 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820  948 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820  948 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:21 1818 - 1819  948 SEK
Bjärke häradsrätt AIIb:1 1820 - 1838    191 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827  782 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827  782 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827  782 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIIb:1 1825  191 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:23 1828  151 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:24 1829  135 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841  222 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841  222 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841  222 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841  222 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842  208 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842  208 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842  208 SEK
See: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842  208 SEK
Bjärke häradsrätt AIb:3 1864 - 1886    283 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program