Marstrands rådhusrätt och magistrat

Marstrands rådhusrätt och magistrat in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeCity court
InformationMarstrand nämnes som stad på 1300-talet men det är icke känt när dess första stadsprivilegier utfärdats. De äldsta bevarade privilegierna äro från år 1442, i senare avskrift.
Under tiden 1775-1794 var Marstrand frihamn, Porto franco. Den judiska befolkningen upprättade en egen synagoga där år 1782.
Garnisonen på Carlstens fästning avtågade år 1882.

Rådhusrätten och magistraten upphörde den 31 december 1934 varvid Marstrand från och med den 1 januari 1935 lades under landsrätt och i judiciellt avseende förenades med Askims Hisings och Sävedals domsagas tingslag.

Båhus Arkivguide om Marstrands rådhusrätt
NADSE/GLA/11949
Volume from Marstrands rådhusrätt och magistrat
  Court records
Estate inventory registers
Mortgage journals
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1666 -   
Estate inventory registers
Marstrands rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1769 - 1856    73 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1861 - 1934    58 SEK
Mortgage journals
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1892 - 1896  252 SEK
Remaining documents
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:13 1757 - 1857    153 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:1 1769 - 1799    262 SEK
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat FX:1 1776 - 1820  234 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat DXIII:1 1779 - 1794    49 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:2 1791 - 1862    202 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat DXIII:2 1794 - 1848    71 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:12 1797 - 1851    118 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:3 1800 - 1805    261 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:4 1806 - 1809    370 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:5 1810 - 1813    201 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FX:1 1811 - 1918    234 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:6 1814 - 1819    283 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:7 1820 - 1833    252 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:8 1834 - 1840    199 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:9 1841 - 1846    204 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:10 1847 - 1849    111 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:11 1850 - 1856    231 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat AIa:67 1855    167 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:14 1857 - 1860    118 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:15 1861 - 1873    260 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIe:2 1870 - 1878    65 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:16 1874 - 1885    216 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:17 1887 - 1888    62 SEK
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIe:2 1889  65 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:18 1890    54 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:19 1891    49 SEK
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1892 - 1896  252 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1892 - 1896    252 SEK
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1892 - 1896  252 SEK
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat AIIa:10 1892 - 1896  252 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:20 1896 - 1900    148 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:21 1899 - 1920    423 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:22 1921 - 1927    239 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:23 1928 - 1932    261 SEK
Marstrands rådhusrätt och magistrat FII:24 1933 - 1934    148 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program