Vårvik

Vårvik in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeParish / Congregation
InformationVårvik var t.o.m. 1961 31/12 annexförsamling i Blomskog, Trankil, Torrskog och Vårviks pastorat.
de två förra församlingarna tillhör Värmlands, de senare Älvsborgs län. Intill 1640 var även Silbodal annex i pastoratet. 1640-1680 var Vårvik annex till Silbodal men återlades sistnämnda år till Blomskog. Fr.o.m. 1/1 1962 är Vårvik annexförsamling i Laxarby och Vårviks pastorat.

Stift:
Karlstad

Härad:
Vedbo
NADSE/GLA/13630
Volume from Vårvik
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Vårvik AI:1 1748 - 1751    62 SEK
See: Vårvik AI:2 1758 - 1767  96 SEK
Vårvik AI:2 1768 - 1771    96 SEK
Vårvik AI:3 1771 - 1788    230 SEK
Vårvik AI:4 1789 - 1794    122 SEK
Vårvik AI:5 1795 - 1805    179 SEK
Vårvik AI:6 1805 - 1822    221 SEK
Vårvik AI:7 1823 - 1828    99 SEK
Vårvik AI:8 1828 - 1833    139 SEK
Vårvik AI:9 1833 - 1837    177 SEK
Vårvik AI:10 1838 - 1842    196 SEK
Vårvik AI:11 1843 - 1850    185 SEK
Vårvik AI:12 1850 - 1860    190 SEK
Vårvik AI:13 1860 - 1865    209 SEK
Vårvik AI:14 1865 - 1870    266 SEK
Vårvik AI:15 1871 - 1875    278 SEK
Vårvik AI:16 1876 - 1880    280 SEK
Vårvik AI:17 1881 - 1885    225 SEK
Vårvik AI:18 1886 - 1895    246 SEK
Vårvik AI:19 1896 - 1899    264 SEK
Vårvik AIIa:1 1900 - 1912    254 SEK
Vårvik AIIa:2 1913 - 1931    249 SEK
Vårvik AIIa:3 1932 - 1941    248 SEK
Migration records
Vårvik B:1 1825 - 1868    70 SEK
See: Vårvik AI:8 1830 - 1833  139 SEK
See: Vårvik AI:9 1833 - 1837  177 SEK
See: Vårvik AI:10 1838 - 1842  196 SEK
See: Vårvik AI:11 1843 - 1850  185 SEK
See: Vårvik AI:12 1850 - 1861  190 SEK
Vårvik B:2 1861 - 1894    107 SEK
Birth and baptism records
Vårvik C:1 1685 - 1692    99 SEK
Vårvik C:2 1707 - 1740    56 SEK
Vårvik C:3 1744 - 1767    75 SEK
Vårvik C:4 1768 - 1829    140 SEK
Vårvik C:5 1830 - 1860    112 SEK
Vårvik C:6 1834 - 1851    78 SEK
Vårvik C:7 1852 - 1856    79 SEK
See: Blomskog CI:7 1858 - 1865  79 SEK
Vårvik C:8 1861 - 1894    120 SEK
Vårvik C:9 1895 - 1931    120 SEK
Confirmation records
See: Vårvik AI:5 1800 - 1805  179 SEK
See: Vårvik AI:6 1807 - 1820  221 SEK
See: Vårvik AI:8 1822 - 1832  139 SEK
See: Vårvik AI:9 1833 - 1837  177 SEK
See: Vårvik AI:10 1838 - 1842  196 SEK
See: Vårvik AI:11 1843 - 1849  185 SEK
See: Vårvik AI:12 1850 - 1859  190 SEK
See: Vårvik AI:15 1871 - 1875  278 SEK
See: Vårvik AI:16 1876 - 1880  280 SEK
See: Vårvik AI:17 1881 - 1885  225 SEK
See: Vårvik AI:18 1886 - 1894  246 SEK
Vårvik DI:1 1895 - 1937    78 SEK
Banns and marriage records
See: Vårvik C:2 1707 - 1741  56 SEK
See: Vårvik C:3 1753 - 1767  75 SEK
See: Vårvik C:4 1768 - 1830  140 SEK
See: Blomskog EI:1 1825 - 1853  129 SEK
See: Vårvik C:5 1830 - 1852  112 SEK
See: Torrskog E:1 1853 - 1863  80 SEK
Vårvik E:1 1861 - 1894    60 SEK
See: Vårvik C:7 1864 - 1867  79 SEK
Death and funeral records
See: Vårvik C:2 1707 - 1741  56 SEK
See: Vårvik C:3 1740 - 1767  75 SEK
See: Vårvik C:4 1768 - 1830  140 SEK
See: Vårvik C:5 1830 - 1867  112 SEK
Vårvik F:1 1860 - 1894    81 SEK
Vårvik F:2 1895 - 1933    91 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Blomskog KI:1 1740 - 1777  87 SEK
See: Blomskog KI:2 1778 - 1785  86 SEK
Vårvik KI:1 1785 - 1831    126 SEK
See: Blomskog KI:3 1788 - 1813  142 SEK
See: Blomskog KI:4 1823 - 1839  201 SEK
Vårvik KI:2 1831 - 1845    102 SEK
See: Torrskog KI:2 1831 - 1847  145 SEK
Vårvik KI:3 1845    35 SEK
Vårvik KI:4 1845 - 1863    142 SEK
See: Blomskog KI:5 1846 - 1862  232 SEK
Account-book for the church
See: Vårvik C:1 1662 - 1699  99 SEK
Tax/census records
See: Vedbo häradsskrivare FIb:227 1941  64 SEK
Inventory of the estate
See: Vedbo häradsrätt 1737 - 1947   
See: Tössbo och Vedbo häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente 1683 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program