Kungälvs rådhusrätt och magistrat

Kungälvs rådhusrätt och magistrat in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeCity court
InformationKungälv eller Konghelle omnämns från 1100-talets början då dess korta storhetstid inföll, uppkomsten av konkurrensstäder som Lödöse, medförde stadens tillbakagång. Vid 1200-talets mitt byggde kung Håkon Håkonsson ett slott på Ragnhildsholmen invid staden. Slottet växlade ofta innehavare men förlorade sin betydelse sedan Bohus fästning uppförts 1308. Efter att ha varit en mötesplats för medeltidens stormän blev Kungälv efter nationalstaternas uppkomst ofta härjat av krig. Då staden blivit svensk undertrycktes dess handel till förmån för Göteborg, ända fram till slutet av 1800-talet har staden behållit sin karaktär av bondby. Näringslivet präglas av närheten till Göteborg, inom vars förortsområde Kungälv ligger.

Båhus Arkivguide om Kungälvs rådhusrätt
NADSE/GLA/11935
Volume from Kungälvs rådhusrätt och magistrat
  Court records
Estate inventory registers
Mortgage journals
Tavern diaries
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:1a 1615 - 1629    205 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:1b 1629 - 1651    153 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:2 1658 - 1674    181 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1666 -   
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:3 1680 - 1700    464 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:4 1691    55 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:5 1701 - 1719    807 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:6 1720 - 1724    385 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:7 1725 - 1729    544 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:8 1730 - 1739    528 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:9 1739 - 1743    164 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:10 1740 - 1749    342 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:11 1750    183 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:12 1751    178 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:13 1752    141 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:14 1753 - 1754    488 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:15 1755 - 1756    378 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:16 1757 - 1758    532 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:17 1759    141 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:18 1760    136 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:19 1761    267 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:20 1762    54 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:21 1762    159 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:22 1763    184 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:23 1764    187 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:24 1765    265 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:25 1766    310 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:26 1767    252 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:27 1768    385 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:28 1769    192 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:29 1770    229 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:30 1771    143 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:31 1772    184 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:32 1773    255 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:33 1774    271 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:34 1775    298 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:35 1776    145 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:36 1777    139 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:37 1778    128 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:38 1779    76 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:87 1842    226 SEK
Estate inventory registers
Kungälvs rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1617 - 1885    114 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1860 - 1928    60 SEK
Mortgage journals
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:11 1750  183 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:12 1751  178 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:13 1752  141 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:14 1753  488 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:26 1767  252 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:28 1769  192 SEK
Tavern diaries
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:1 1833 - 1838    157 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:2 1839 - 1840    135 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:3 1841 - 1843    192 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:4 1844 - 1846    220 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:5 1847 - 1849    265 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:6 1850 - 1852    229 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:7 1853 - 1855    202 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:8 1862 - 1865    192 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:9 1866 - 1868    138 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat DXIb:10 1869 - 1879    190 SEK
Remaining documents
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:1a 1615 - 1629  205 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:1 1617 - 1651    63 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:1 1617 - 1683    151 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:1b 1629 - 1648  153 SEK
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:2 1652 - 1704    241 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:2 1658 - 1674  181 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:2 1684 - 1692    222 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:3 1693 - 1709    204 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:3 1706 - 1725    283 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:4 1710    166 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:5 1711 - 1714    290 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:6 1715 - 1716    306 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:7 1717    184 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:8 1718 - 1720    256 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:9 1721    190 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FI:10 1722    137 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:4 1726 - 1738    277 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:9 1739 - 1740  164 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:5 1739 - 1757    247 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:10 1740 - 1749  342 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:11 1750  183 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:13 1752  141 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:14 1753  488 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:16 1758  532 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:6 1758 - 1779    277 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:26 1767  252 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:28 1769  192 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:7 1780 - 1783    193 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:8 1784 - 1786    138 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:9 1787 - 1789    192 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:10 1790 - 1793    185 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:11 1794 - 1799    198 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:12 1800 - 1822    378 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:13 1823 - 1829    155 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:14 1830 - 1839    211 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:15 1840 - 1849    213 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:87 1842  226 SEK
See: Kungälvs rådhusrätt och magistrat AIa:87 1842  226 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:16 1850 - 1859    348 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:17 1860 - 1870    268 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:18 1871 - 1885    318 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:19 1886 - 1892    352 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:20 1893 - 1900    267 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:21 1901 - 1907    347 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:22 1908 - 1914    179 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:23 1915 - 1920    256 SEK
Kungälvs rådhusrätt och magistrat FIIa:24 1921 - 1928    312 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program