Askims häradsrätt

Askims häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationASKIMS HÄRADSRÄTT

Domsagotillhörighet
Askims härad utgjorde tillsammans med Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe härader en domsaga t.o.m. 1856, då Inlandshäraderna utbröts. Fr.o.m. 1870 HT tillkom Sävedals härad. Askims, Hisings och Sävedals domsaga blev bestående t.o.m. 1954.

Tingslagsindelning
År1824 utbröts Östra Hisings härad ur Askims och Östra Hisings tingslag. Askims härad bildade 1824-1887 eget tingslag med tingsställe i Kärra gästgivaregård. Fr.o.m. 1888 sammanslogs domsagans härader till ett tingslag.

Omfattning
Askims härad omfattade följande socknar: Kållered, Råda, Askim, Västra Frölunda, Styrsö, Fässberg samt Nya Varvet (från 1827; den del av församlingen, som låg inom Sävedals härad, överfördes till Askims härad 1877).

Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar såsom koncept, skrivelser, räkenskaper m.m och övriga för domsagans alla tingslag gemensamma handlingar t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m. inordnats.
NADSE/GLA/11064
Volume from Askims häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Askims häradsrätt FII:1 1824 - 1828    467 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:3 1824 - 1869  111 SEK
Askims häradsrätt FII:2 1829 - 1833    444 SEK
Askims häradsrätt FII:3 1834 - 1835    393 SEK
Askims häradsrätt FII:4 1836 - 1842    564 SEK
Askims häradsrätt FII:5 1843 - 1849    538 SEK
Askims häradsrätt FII:6 1850 - 1854    564 SEK
Askims häradsrätt FII:7 1855 - 1859    693 SEK
Askims häradsrätt FII:8 1860 - 1862    501 SEK
Askims häradsrätt FII:9 1863 - 1867    621 SEK
Askims häradsrätt FII:10 1868 - 1874    759 SEK
Askims häradsrätt FII:11 1875 - 1881    776 SEK
Askims häradsrätt FII:12 1882 - 1887    795 SEK
Estate inventory registers
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 1713 - 1887  163 SEK
Askims häradsrätt BouReg:1 1824 - 1887    477 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program