Ale häradsrätt

Ale häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOTILLHÖRIGHET:
Ale härad ingick t.o.m. 1695 i en domsaga, som om- fattade Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr.o.m. 1696 förenades Ale och Vättle härader med Flundre, Väne och Bjärke härader till en domsaga. Ale, Vättle och Bjärke härader utbröts ur domsagan 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd intill 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale bortföll ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering och kom att tillsammans med Kullings härad bilda en domsaga med tre tingslag.
TINGSLAGSINDELNING:
Ale härad utgjorde eget tingslag till 1933. Fr.o.m. 1934 utgjorde Vättle, Ale och Kullings domsaga ett tingslag med tingsställe i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr.o.m. 1948.
Ale härads tingslag omfattade t.o.m. 1933 följande församlingar: Skepplanda, Hålanda, Ale-Skövde, S:t Peter, Tunge, Starrkärr, Kilanda, del av Nödinge (hela Nödinge till Ale 1889), och en del Östad (hela Östad till Ale 1887).
NADSE/GLA/11151
Volume from Ale häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Ale häradsrätt AIa:10 1712 - 1715    187 SEK
Ale häradsrätt AIa:99 1874    261 SEK
Ale häradsrätt AIa:100 1875    248 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Ale häradsrätt FIIa:1 1733 - 1752    403 SEK
Ale häradsrätt FIIb:1 1742 - 1860    201 SEK
Ale häradsrätt FIIa:2 1753 - 1761    467 SEK
Ale häradsrätt FIIa:3 1762 - 1766    481 SEK
Ale häradsrätt FIIa:4 1767 - 1775    458 SEK
Ale häradsrätt FIIa:5 1776 - 1782    444 SEK
Ale häradsrätt FIIa:6 1783 - 1787    420 SEK
Ale häradsrätt FIIa:7 1788 - 1792    326 SEK
Ale häradsrätt FIIa:8 1793 - 1799    371 SEK
Ale häradsrätt FIIa:9 1800 - 1805    432 SEK
Ale häradsrätt FIIa:10 1806 - 1812    472 SEK
Ale häradsrätt FIIa:11 1813 - 1820    466 SEK
Ale häradsrätt FIIa:12 1821 - 1827    403 SEK
Ale häradsrätt FIIa:13 1828 - 1833    453 SEK
Ale häradsrätt FIIa:14 1834 - 1837    444 SEK
Ale häradsrätt FIIa:15 1838 - 1841    417 SEK
Ale häradsrätt FIIa:16 1842 - 1845    377 SEK
Ale häradsrätt FIIa:17 1846 - 1848    397 SEK
Ale häradsrätt FIIa:18 1849 - 1851    402 SEK
Ale häradsrätt FIIa:19 1852 - 1855    505 SEK
Ale häradsrätt FIIa:20 1856 - 1860    489 SEK
Ale häradsrätt FIIa:21 1861 - 1867    641 SEK
Ale häradsrätt FIIa:22 1868 - 1872    559 SEK
Ale häradsrätt FIIa:23 1873 - 1878    629 SEK
Ale häradsrätt FIIa:24 1879 - 1884    594 SEK
Ale häradsrätt FIIa:25 1885 - 1888    431 SEK
Ale häradsrätt FIIa:26 1889 - 1891    431 SEK
Ale häradsrätt FIIa:27 1892 - 1894    530 SEK
Ale häradsrätt FIIa:28 1895 - 1897    471 SEK
Ale häradsrätt FIIa:29 1898 - 1900    492 SEK
Ale häradsrätt FIIa:30 1901 - 1903    474 SEK
Ale häradsrätt FIIa:31 1904 - 1906    426 SEK
Ale häradsrätt FIIa:32 1907 - 1909    463 SEK
Ale häradsrätt FIIa:33 1910 - 1912    434 SEK
Ale häradsrätt FIIa:34 1913 - 1915    528 SEK
Ale häradsrätt FIIa:35 1916 - 1918    494 SEK
Ale häradsrätt FIIa:36 1919 - 1920    355 SEK
Ale häradsrätt FIIa:37 1921 - 1922    333 SEK
Ale häradsrätt FIIa:38 1923 - 1924    324 SEK
Ale häradsrätt FIIa:39 1925 - 1927    430 SEK
Ale häradsrätt FIIa:40 1928 - 1930    480 SEK
Ale häradsrätt FIIa:41 1931 - 1933    597 SEK
Estate inventory registers
Ale häradsrätt BouReg:1 1733 - 1860    143 SEK
Ale häradsrätt BouReg:2 1733 - 1860    140 SEK
Ale häradsrätt BouReg:3 1733 - 1860    117 SEK
Ale häradsrätt BouReg:4 1861 - 1920    305 SEK
Remaining documents
See: Ale häradsrätt AIa:10 1712 - 1715  187 SEK
See: Ale häradsrätt AIa:10 1712 - 1715  187 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program