British Factory i Göteborg

British Factory i Göteborg in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeAssociations archives
InformationÅr 1727 beslöts på ett möte med British Factory´s medlemmar, att val av skattmästare för the Poor Box skulle ske årligen samt att föregångarens räkenskaper samtidigt skulle granskas. Kassaböcker och verifikationer för the Poor Box finns bevarade sedan 1698 respektive 1733 och utgör alltså det första uttrycket för British Factory´s verksamhet i Göteborg. I de tidiga kassaböckerna ingår också vissa mötesprotokoll. Dessa kom senare att bilda en egen serie i arkivet och utgör förutom räkenskaperna den viktigaste beståndsdelen härav.

På grund av Engelska församlingens nära anknytning till British Factory såväl ekonomiskt som på grund av gemensamma medlemmar kom församlingens äldre handlingar naturligt att ingå i British Factory´s arkiv. Denna ursprungliga ordning har vid ordnandet och förtecknandet i Landsarkivet av British Factory´s och Engelska församlingens äldre arkivalier helt bibehållits. Till Engelska församlingens arkiv har blott förts den egentliga kyrkobokföringen samt församlingsmötesprotokoll och kassaböcker för kyrkan. För övriga äldre handlingar rörande Engelska församlingen hänvisas sålunda till förteckningen över British Factory´s arkiv. Engelska församlingens arkivalier från och med 1800-talets senaste år förvaras hos Engelska församlingen.
NADSE/GLA/10584
Volume from British Factory i Göteborg
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
British Factory i Göteborg G1A:1 1698 - 1760    79 SEK
British Factory i Göteborg G2A:1 1733 - 1755    226 SEK
British Factory i Göteborg G2A:2 1756 - 1769    196 SEK
British Factory i Göteborg G1A:2 1761 - 1810    102 SEK
British Factory i Göteborg G2A:3 1767 - 1787    313 SEK
See: Göteborgs engelska 1774 - 1897   
British Factory i Göteborg G2A:4 1789 - 1809    307 SEK
British Factory i Göteborg G2A:5 1809 - 1822    392 SEK
British Factory i Göteborg G1A:3 1810 - 1843    82 SEK
British Factory i Göteborg G1A:4 1843 - 1881    86 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program