Södra Vedbo häradsrätt

Södra Vedbo häradsrätt in Jönköpings län
CountyJönköpings län
ProvinceSmåland
Source typeDistrict court
InformationNorra och Södra Vedbo bildade under benämningen Vedbo intill mitten av 1400-talet ett enda häradshövdi-
ngedöme med tingsställe i Bredestad. Vedbo sönderföll någon gång mellan 1439 och 1451 i två domsagor: Norra Vedbo med tingsställe i Bredestad och Södra Vedbo med tingsställe i Eksjö. Under åren 1570-1618 var Norra och Södra Vedbo härader berövade vissa områden, vilka överförts till Västerviks och Stegeholms grevskap; under denna tid förenades häradena åter till en domsaga. Till följd av kungliga brevet den 29 april 1653 kom Norra och Södra Vedbo härader ånyo att förenas till en domsaga. 1680-1798 bestod domsagan av Norra och Södra Vedbo samt Vista härader. Sedan Vista härad 1799 utbrutits kom de återstående häradena vid mitten av 1800-talet att benämnas Norra och Södra Vedbo domsaga med två tingslag: Norra Vedbo härad med tingsställe i Hullaryd från och med 1910 i Tranås och Södra Vedbo härader med tingsställe i Eksjö. Från och med 1948 utgör domsagan ett tingslag.

Södra Vedbo härad omfattade följande församlingar: Flisby, Norra Solberga, Eksjö lands- och stadsförsamlingar från och med 1941 lades Eksjö under landsrätt, Hult, Höreda, Ingatorp, Bellö, Edshult, Mellby och Hässleby.
NADSE/VALA/01586
Volume from Södra Vedbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län 1612 -   
Södra Vedbo häradsrätt AIa:20 1806    347 SEK
Södra Vedbo häradsrätt AIa:21 1807    475 SEK
Södra Vedbo häradsrätt AIa:71 1850    535 SEK
Södra Vedbo häradsrätt AIa:72 1851    603 SEK
Södra Vedbo häradsrätt AIa:73 1852    998 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Södra Vedbo häradsrätt FII:1a 1750 - 1852    42 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:1 1820 - 1821    335 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:2 1822 - 1823    321 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:3 1824 - 1825    227 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:4 1826 - 1827    217 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:5 1828 - 1829    303 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:6 1830 - 1831    261 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:7 1832 - 1833    312 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:8 1834 - 1835    286 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:9 1836 - 1837    290 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:10 1838 - 1839    236 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:11 1840 - 1841    261 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:12 1842 - 1843    291 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:13 1844 - 1845    277 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:14 1846 - 1847    265 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:15 1848 - 1849    215 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:16 1850 - 1851    240 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:17 1852 - 1853    232 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:18 1854 - 1855    196 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:19 1856 - 1857    304 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:20 1858 - 1859    295 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:21 1860 - 1861    193 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:22 1862 - 1863    271 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:23 1864 - 1865    262 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:24 1866 - 1867    310 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:25 1868 - 1869    286 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:26 1870 - 1871    294 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:27 1872 - 1873    270 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:28 1874 - 1875    333 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:29 1876 - 1877    267 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:30 1878 - 1879    261 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:31 1880 - 1881    331 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:32 1882 - 1883    297 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:33 1884 - 1885    313 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:34 1886 - 1887    299 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:35 1888 - 1889    300 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:36 1890 - 1891    322 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:37 1892 - 1893    285 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:38 1894 - 1895    343 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:39 1896 - 1897    272 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:40 1898 - 1899    333 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:41 1900 - 1901    299 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:42 1902 - 1903    257 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:43 1904 - 1905    262 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:44 1906 - 1907    320 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:45 1908 - 1909    291 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:46 1910 - 1911    258 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:47 1912 - 1913    270 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:48 1914 - 1915    258 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:49 1916 - 1917    294 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:50 1918 - 1919    239 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:51 1920 - 1922    365 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:52 1923 - 1924    264 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:53 1925 - 1927    382 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:54 1928 - 1929    311 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:55 1930 - 1931    318 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:56 1932 - 1933    359 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:57 1934    202 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:58 1935    224 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:59 1936    205 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:60 1937    210 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:61 1938    210 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:62 1939    201 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:63 1940    231 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:64 1941    379 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:65 1942    309 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:66 1943    276 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:67 1944    364 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:68 1945    346 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:69 1946    348 SEK
Södra Vedbo häradsrätt FII:70 1947    384 SEK
Remaining documents
Södra Vedbo häradsrätt AIb:1 1803 - 1829    376 SEK
See: Södra Vedbo häradsrätt AIa:20 1806  347 SEK
See: Södra Vedbo häradsrätt AIa:21 1807  475 SEK
See: Södra Vedbo häradsrätt AIa:71 1850  535 SEK
See: Södra Vedbo häradsrätt AIa:72 1851  603 SEK
See: Södra Vedbo häradsrätt AIa:73 1852  998 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program