Tveta häradsrätt

Tveta häradsrätt in Jönköpings län
CountyJönköpings län
ProvinceSmåland
Source typeDistrict court
InformationTveta häradsrätt, som hade sitt tingsställe i Ingaryd, upphörde med utgången av år 1890 och bildade fr o m år 1891 tillsammans med de två övriga tingslagen i Tveta, Vista och Mo domsaga ett enda tingslag med tingsställe i Jönköping och Nässjö.

Tveta härad omfattade socknarna Svarttorp, Lekeryd, Järsnäs, Forserum, Barkeryd, Nässjö, Ljungarum, Järstorp, Bankeryd, Rogberga, Öggestorp, Barnarp, Månsarp, Sandseryd och Hakarp.
NADSE/VALA/01593
Volume from Tveta häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län 1619 -   
Tveta häradsrätt AIa:33 1740 - 1741    416 SEK
Tveta häradsrätt AIa:83 1799    364 SEK
Tveta häradsrätt AIa:135 1850    798 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Tveta häradsrätt FII:1 1737 - 1745    304 SEK
Tveta häradsrätt FII:39 1738 - 1810    108 SEK
Tveta häradsrätt FII:40 1738 - 1818    159 SEK
Tveta häradsrätt FII:2 1746 - 1750    247 SEK
Tveta häradsrätt FII:3 1751 - 1755    350 SEK
Tveta häradsrätt FII:4 1756 - 1760    337 SEK
Tveta häradsrätt FII:5 1761 - 1765    380 SEK
Tveta häradsrätt FII:6 1766 - 1770    387 SEK
Tveta häradsrätt FII:7 1771 - 1775    458 SEK
Tveta häradsrätt FII:8 1776 - 1780    393 SEK
Tveta häradsrätt FII:9 1781 - 1785    499 SEK
Tveta häradsrätt FII:10 1786 - 1790    390 SEK
Tveta häradsrätt FII:11 1791 - 1795    394 SEK
Tveta häradsrätt FII:12 1796 - 1800    441 SEK
Tveta häradsrätt FII:13 1801 - 1803    294 SEK
Tveta häradsrätt FII:14 1804 - 1806    343 SEK
Tveta häradsrätt FII:15 1807 - 1808    321 SEK
Tveta häradsrätt FII:16 1809 - 1810    259 SEK
Tveta häradsrätt FII:17 1811 - 1812    354 SEK
Tveta häradsrätt FII:18 1813 - 1814    258 SEK
Tveta häradsrätt FII:19 1815 - 1816    218 SEK
Tveta häradsrätt FII:20 1817 - 1818    231 SEK
Tveta häradsrätt FII:21 1819 - 1820    249 SEK
Tveta häradsrätt FII:22 1821 - 1822    225 SEK
Tveta häradsrätt FII:23 1823 - 1824    245 SEK
Tveta häradsrätt FII:24 1825 - 1827    333 SEK
Tveta häradsrätt FII:25 1828 - 1830    472 SEK
Tveta häradsrätt FII:26 1831 - 1832    263 SEK
Tveta häradsrätt FII:27 1833 - 1834    359 SEK
Tveta häradsrätt FII:28 1835 - 1836    344 SEK
Tveta häradsrätt FII:29 1837 - 1839    474 SEK
Tveta häradsrätt FII:30 1840 - 1841    292 SEK
Tveta häradsrätt FII:31 1842 - 1843    304 SEK
Tveta häradsrätt FII:32 1844 - 1845    305 SEK
Tveta häradsrätt FII:33 1846 - 1847    287 SEK
Tveta häradsrätt FII:34 1848 - 1849    307 SEK
Tveta häradsrätt FII:35 1850 - 1852    445 SEK
Tveta häradsrätt FII:36 1853 - 1854    344 SEK
Tveta häradsrätt FII:37 1855 - 1857    473 SEK
Tveta häradsrätt FII:38 1858 - 1861    630 SEK
Tveta häradsrätt FII:41 1862 - 1866    567 SEK
Tveta häradsrätt FII:42 1867 - 1871    639 SEK
Tveta häradsrätt FII:43 1872 - 1875    510 SEK
Tveta häradsrätt FII:44 1876 - 1879    549 SEK
Tveta häradsrätt FII:45 1880 - 1883    608 SEK
Tveta häradsrätt FII:46 1884 - 1886    502 SEK
Tveta häradsrätt FII:47 1887 - 1890    607 SEK
Estate inventory registers
Tveta häradsrätt BouReg:1 1737 - 1890    511 SEK
Tveta häradsrätt BouReg:2 1737 - 1890    408 SEK
Remaining documents
See: Tveta häradsrätt AIa:33 1740 - 1741  416 SEK
See: Tveta häradsrätt AIa:33 1740 - 1741  416 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program