Askims och Östra Hisings häradsrätt

Askims och Östra Hisings häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeDistrict court
InformationAskims och Östra Hisings häradsrätt 1680-1823.

Domsagotillhörighet
Askims, Vättle och Sävedals härader synes fr.o.m. mitten av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under perioden 1621-1680 bildade Askims härad, till vilket då även räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle härad. Östra Hising (intill 1681 Svenska Hisingen) hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680 utbröts Vättle härad för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hising, som samma år överflyttats från Älvsborgs till Göteborgs och Bohus län, utgjorde särskild domsaga. Denna utökades dock redan 1686 med Västra Hisings jämte Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askims, Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders domsaga bestod oförändrad intill 1857.

Tingslagsindelning
Förhållandena torde i det tingslag, som utgjordes av Askims härad med Svenska Hisingen och öarna, varit säregna. Här hölls under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i allmänhet fyra ting årligen: VT med Askim, Svenska Hisingen och öarna enligt domböckernas ingresser; några mål från öarna synes ej ha förevarit å något tingsställe i Askim och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; ST med svenska öarna å Brännö och med nämnd uteslutande därifrån; ST med Askims och Svenska Hisingen i Lundby och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; HT med Askim, Svenska Hisingen och öarna på plats och med nämnd såsom VT.
Enligt Kungl. brev 17/1 1681 förordnades att de hävdvunna benämningarna Svenska och Danska-Norska Hisingen skulle utbytas mot Östra resp. Västra Hisingen; namnbytet slog ej igenom förrän i början av 1700-talet. Askims och Östra Hisings häradsrätt höll mestadels ting å Kärra Gästgivaregård, och tingslaget ägde bestånd t.o.m. 1823, varefter Askims härad utgjorde särskilt tingslag (se förteckning över Askims häradsrätts arkiv) och Östra Hisings härad förenades med Västra Hisings härad till ett tingslag (se förteckning över Västra och Östra Hisings häradsrätts arkiv).

Omfattning
Askims och Östra Hisings tingslag omfattade följande socknar: Kållered, Råda, Askim, Västra Frölunda, Styrsö, Fässberg, Tuve, Lundby och Nya Älvsborg.
Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar (koncept, skrivelser, räkenskaper m.m.) och övriga handlingar, gemensamma för alla tingslagen (t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m.); inordnats i domsagans arkiv ingår även handlingar För Inlands Södre och Torpe härader.

Göteborgs Arkivguide om Askims härad

Göteborgs Arkivguide om Östra Hisings härad
NADSE/GLA/11067
Volume from Askims och Östra Hisings häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:1 1713 - 1753    181 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:1 1730 - 1756    382 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:2 1754 - 1808    244 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:2 1757 - 1766    366 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:3 1767 - 1778    402 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:4 1779 - 1784    427 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:5 1785 - 1793    430 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:6 1794 - 1799    439 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:7 1800 - 1805    425 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:8 1806 - 1810    534 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:9 1811 - 1814    445 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:10 1815 - 1819    516 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:11 1820 - 1823    468 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:3 1822 - 1869    111 SEK
Estate inventory registers
Askims och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 1713 - 1887    163 SEK
Remaining documents
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:1 1593 - 1597    106 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:2 1644 - 1675    193 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:3 1652 - 1686    244 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:4 1687 - 1689    168 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:5 1690 - 1693    214 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:5 1692 - 1693  214 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:6 1694 - 1697  213 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:6 1694 - 1697    213 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:7 1698 - 1702  236 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:7 1698 - 1702    236 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732  234 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732  234 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732    234 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740  462 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740  462 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740    462 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814  351 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814  351 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814    351 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815  349 SEK
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815  349 SEK
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815    349 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program