Åse och Viste häradsrätt

Åse och Viste häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationTingslagsindelning År 1811 sammanslogs Åse och Viste härader till ett tingslag med tingsplats i Grästorp.

Åse härad omfattade församlingarna:
Täng, Håle, Ås, Sal, Flo, Tun, Karaby, Friel, Vänersnäs och Särestad.

Viste härad omfattade församlingarna:
Tengene, Trökörna, Främmestad, Bäreberg, Malma, Längnum, Hyringa, Flakeberg, Bjärby, Levene
NADSE/GLA/11058
Volume from Åse och Viste häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län 1595 -   
Åse och Viste häradsrätt AIa:16 1827    878 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:52 1841    249 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:53 1841    274 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:54 1841    260 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:57 1842    368 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:60 1843    259 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:103 1858    196 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:104 1858    159 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:105 1858    171 SEK
Åse och Viste häradsrätt AIa:140 1870    200 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Åse och Viste häradsrätt FII:1 1812 - 1814    410 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:2 1815 - 1817    358 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:3 1818 - 1821    474 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:4 1822 - 1825    432 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:5 1826 - 1828    387 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:6 1829 - 1831    393 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:7 1832 - 1835    410 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:8 1836 - 1839    471 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:9 1840 - 1843    449 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:10 1844 - 1847    406 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:11 1848 - 1851    414 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:12 1852 - 1855    475 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:13 1856 - 1859    530 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:14 1860 - 1865    621 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:15 1866 - 1870    459 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:16 1871 - 1875    606 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:17 1876 - 1880    669 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:18 1881 - 1884    633 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:19 1885 - 1888    610 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:20 1889 - 1891    550 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:21 1892 - 1894    605 SEK
Åse och Viste häradsrätt FII:22 1895 - 1896    375 SEK
Estate inventory registers
Åse och Viste häradsrätt BouReg:1 1737 - 1859    320 SEK
Åse och Viste häradsrätt BouReg:2 1737 - 1859    103 SEK
Remaining documents
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:16 1827  878 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:16 1827  878 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:52 1841  249 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:53 1841  274 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:54 1841  260 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:53 1841  274 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:54 1841  260 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:57 1842  368 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:57 1842  368 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:60 1843  259 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:60 1843  259 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:104 1858  159 SEK
See: Åse och Viste häradsrätt AIa:105 1858  171 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program