Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt

Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland, has belonged to: Bohuslän
Source typeDistrict court
InformationASKIMS, HISINGS OCH SÄVEDALS DOMSAGA/HÄRADSRÄTT

Domsagoindelning
Askims, Vättle och Sävedals härader synes från mitten
av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under tiden
1621-1680 bildades Askims härad, till vilket då även
räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle
härad. Östra Hising hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680
utbröts Vättle härad ur domsagan för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hisings samt
Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader
från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askims, Västra och
Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders
domsaga kom att bestå oförändrad intill 1857 då Inlands-
häraderna utbröts. Fr.o.m. 1870 HT tillkom Sävedals
härad. Domsagan förblev oförändrad t.o.m. 1954.

Tingslagsindelning
T.o.m. 1823 bestod domsagan av följande tingslag:
Askims och Östra Hisings tingslag, Västra Hisings
tingslag, Inlands Södre tingslag och Inlands Torpe
tingslag. Under perioden 1824-1887 skedde vissa
förändringar i tingslagsindelningen och domsagan
bestod då av följande tingslag:
1824-1887 Askims tingslag
1824-1887 Västra och Östra Hisings tingslag
1824-1856 Inlands Södre tingslag
1824-1856 Inlands Torpe tingslag
1870-1887 Sävedals tingslag
Fr.o.m. 1888 sammanslogs domsagans alla tingslag,
Askims, Västra och Östra Hisings och Sävedal, till ett.
NADSE/GLA/11066
Volume from Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
  Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:1 1888    484 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:2 1889    511 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:3 1890    437 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:4 1891    429 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:5 1892    598 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:6 1893    448 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:7 1894    432 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:8 1895    470 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:9 1896    386 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:10 1897    446 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:11 1898    394 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:12 1899    420 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:13 1900    499 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:14 1901    369 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:15 1902    399 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:16 1903    507 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:17 1904    523 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:18 1905    486 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:19 1906    375 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:20 1907    428 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:21 1908    453 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:22 1909    424 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:23 1910    444 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:24 1911    448 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:25 1912    463 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:26 1913    446 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:27 1914    471 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:28 1915    565 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:29 1916    489 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:30 1917    492 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:31 1918    495 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:32 1919    702 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:33 1920    529 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:34 1921    550 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:35 1922    450 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:36 1923    304 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:37 1923    229 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:38 1924    512 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:39 1925    274 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:40 1925    406 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:41 1925    439 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:42 1926    477 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:43 1927    345 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:44 1927    357 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:45 1928    329 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:46 1928    471 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:47 1929    298 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:49 1930    334 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:50 1930    319 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:51 1931    389 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:52 1931    414 SEK
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:3 1931 - 1944  411 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:53 1932    331 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:54 1932    309 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:55 1933    527 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:56 1933    317 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:57 1934    345 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:58 1934    330 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:59 1935    337 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:60 1935    407 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:61 1936    377 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:62 1936    514 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:63 1937    509 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:64 1937    423 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:65 1938    376 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:66 1938    325 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:67 1939    397 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:68 1939    390 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:69 1940    403 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:70 1940    424 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:71 1941    433 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:72 1941    416 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:73 1942    488 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:74 1942    402 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:75 1943    528 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:76 1943    334 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:77 1944    410 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:78 1944    511 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:79 1945    420 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:80 1945    424 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:81 1946    396 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:82 1946    439 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:83 1947    573 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:84 1947    407 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:85 1948    426 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:86 1948    407 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:87 1949    425 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:88 1949    373 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:89 1950    432 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:90 1950    431 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:91 1951    444 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:92 1951    475 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:93 1952    453 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:94 1952    440 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:95 1953    427 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:96 1953    411 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:97 1954    484 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt FII:98 1954    456 SEK
Remaining documents
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:1 1888 - 1929    133 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:2 1929 - 1940    117 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:3 1931 - 1944    411 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4a 1937 - 1941    950 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4b 1937 - 1941    1011 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4e 1941 - 1954    835 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4f 1941 - 1954    1030 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4g 1941 - 1954    916 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4c 1942 - 1946    950 SEK
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:4d 1942 - 1946    802 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 932

More info about our color images

  CartStart the program