Flundre häradsrätt

Flundre häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING. Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m. år 1696 tillkom Vättle och Ale härader. Ale, Vättle och Bjärke härader utbröts 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.
TINGSLAGSINDELNING.
Domsagan kom då, från 1849, att bestå av tre tingslag: Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne härad med tingsställe i Gärdhem (tidigare tingsställen: Skalltorp, Härestad och Bastorp) och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Flundre härad utgjorde eget tingslag till 1895. Fr.o.m. 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.
Flundre härad omfattade följande församlingar: Rommele, Fors, Upphärad, Fuxerna och Åsbräcka.
På grund av brand i tingshuset saknas större delen av häradsrättens handlingar före 1825.
NADSE/GLA/11158
Volume from Flundre häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
See: Flundre häradsrätt FIa:1a 1719 - 1855  143 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
See: Flundre häradsrätt FIa:1a 1760 - 1817  143 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:1 1831 - 1837    427 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:2 1838 - 1843    368 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:3 1844 - 1850    366 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:4 1851 - 1855    435 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:5 1856 - 1860    344 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:6 1861 - 1863    138 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:7 1863 - 1871    447 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:8 1872 - 1880    490 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:9 1881 - 1884    299 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:10 1885 - 1889    315 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:11 1890 - 1892    247 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:12 1893 - 1894    199 SEK
Flundre häradsrätt FIIa:13 1895    134 SEK
Estate inventory registers
Flundre häradsrätt BouReg:2 1831 - 1860    76 SEK
Remaining documents
Flundre häradsrätt FIa:1a 1719 - 1855    143 SEK
See: Flundre häradsrätt FIa:1a 1792  143 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program