Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt

Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING: Flundre m.fl. domsaga bestod efter 1849 års allmänna reglering av tre tingslag: Flundre, Väne och Bjärke härader. Genom kungliga breven den 2 maj 1890 och 23 november 1894 upphörde domsagans tre tingslag Flundre, Väne och Bjärke 1895 och domsagan utgjorde från 1896 ett enda tingslag med tingsställe i Trollhättan.
Fr.o.m. den 1 januari 1952 efter förändringen i domsagoindelningen i Älvsborgs län skulle Flundre m.fl. domsaga omfatta följande landskommuner: Västra Tunhems, Södra Väne, Bjärke och Flundre samt Lilla Edets Köping och Trollhättans stad.
TINGSLAGSINDELNING: Se ovan. Tidigare arkiv, före 1896, som tillhör respektive tingslag har förtecknats separat. Tingslaget upphörde 1970 i samband med den då genomförda domstolsreformen. Arkivet innehåller även handlingar, gemensamma för domsagan, före 1896. För handlingar efter 1970 se Trollhättans tingsrätt.
NADSE/GLA/12489
Volume from Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:1 1896    318 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:2 1897    334 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:3 1898    347 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:4 1899    358 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:5 1900    428 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:6 1901    337 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:7 1902    365 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:8 1903    331 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:9 1904    317 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:10 1905    293 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:11 1906    320 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:12 1907    360 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:13 1908    427 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:14 1909 - 1910    650 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:15 1911    397 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:16 1912    373 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:17 1913    388 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:18 1914    340 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:19 1915    419 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:20 1916    361 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:21 1917    307 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:22 1918    340 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:23 1919    447 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:24 1920    343 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:25 1921    322 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:26 1922    407 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:27 1923    375 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:28 1924    420 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:29 1925    484 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:30 1926    490 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:31 1927    479 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:32 1928    499 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:33 1929    628 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:34 1930    500 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:35 1931    408 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:36 1931    334 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:37 1932    660 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:38 1933    552 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:39 1934    686 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:40 1935    760 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:41 1936    930 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:42 1937    807 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:43 1938    753 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:44 1939    748 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:45 1940    819 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:46 1941    529 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:47 1941    472 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:48 1942    794 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:49 1943    412 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:50 1943    354 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:51 1944    826 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:52 1945    376 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:53 1945    445 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:54 1946    512 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:55 1946    421 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:56 1947    530 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:57 1947    396 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:58 1948    459 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:59 1948    472 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:60 1949    453 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:61 1949    434 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:62 1950    489 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:63 1950    523 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:64 1951    474 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:65 1951    437 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:66 1952    500 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:67 1952    517 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:68 1953    477 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:69 1953    405 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:70 1954    431 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:71 1954    430 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:72 1955    396 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:73 1955    355 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:74 1956    374 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:75 1956    386 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:76 1957    393 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:77 1957    405 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:78 1958    382 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:79 1958    344 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:80 1959    354 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:81 1959    349 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:82 1960    379 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt FII:83 1960    440 SEK
Estate inventory registers
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:1 1896 - 1901    652 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:2 1901 - 1905    606 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:3 1906 - 1910    627 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:4 1910 - 1914    643 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:5 1914 - 1918    690 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:6 1919    264 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:7 1920 - 1923    680 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:8 1923 - 1926    662 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:9 1927 - 1929    681 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:10 1930 - 1932    661 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:11 1932 - 1935    657 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:12 1935 - 1937    658 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:13 1937 - 1939    670 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:14 1939 - 1941    655 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:15 1941 - 1944    702 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:16 1944 - 1946    669 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:17 1946 - 1948    699 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:18 1949 - 1951    709 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIIe:19 1951 - 1952    421 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt CIId:2 1953 - 1966    93 SEK
Remaining documents
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt AIa:61 1926    451 SEK
Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt AIa:63 1926    391 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program