Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt

Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING: Fr o m 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal, Sundal och Valbo härader en gemensam domsaga. Mot slutet av 1770-talet utbröts Nordal, Sundal och Valbo härader för att bilda särskild jurisdiktion, även kallad Dalslands södra domsaga. År 1970 ändrades domsagans namn till Vänersborgs domsaga. TINGSLAGSINDELNING: Domsagan bestod av tre tingslag. Nordal med tingsställe i Mellerud, Sundal med tingsställe i Östebyn och Valbo med tingsställe i Tångelanda. Fr o m 1910 sammanslogs Nordal och Sundal till ett tingslag med tingsställe i Mellerud. Valbo förenades med detta tingslag först 1948. 1969 upphörde Vänersborgs rådhusrätt och magistrat varvid staden i juridiskt avseende, år 1970, förenades med Nordals, Sundals och Valbo domsaga till ett gemensamt tingslag och domsagans namn ändrades till Vänersborgs domsaga.

Förteckningar har upprättats enligt följande:
över Nordals, Sundals och Valbo domsagas arkiv omfattande för domsagan gemensamma handlingar före 1948 samt häradsrättens och domsagokansliets handlingar efter 1948.
över Nordals häradsrätts arkiv -1909
över Sundals häradsrätts arkiv -1909
över Valbo häradsrätts arkiv -1947
över Nordals och Sundals häradsrätts arkiv 1910-1947
över respektive ägodelningsrätts arkiv
över inskrivningsdomarens arkiv 1933-
över expropriationsdomstolens arkiv.
NADSE/GLA/15124
Volume from Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:1 1948    316 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:2 1948    422 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:3 1949    363 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:4 1949    386 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:5 1950    341 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:6 1950    444 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:7 1951    367 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:8 1951    444 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:9 1952    338 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:10 1952    421 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:11 1953    358 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:12 1953    387 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:13 1954    483 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:14 1954    352 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:15 1955    479 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:16 1955    373 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:17 1956    385 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:18 1956    363 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:19 1957    448 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:20 1957    389 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:21 1958    424 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:22 1958    424 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:23 1959    408 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:24 1959    457 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:25 1960    414 SEK
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt FII:26 1960    430 SEK
Estate inventory registers
Nordals, Sundals och Valbo domsagas häradsrätt CIIe:1 1960 - 1970    142 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program