Sunnervikens domsagas häradsrätt

Sunnervikens domsagas häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING: Sunnervikens domsaga 1917-1970

TINGSLAGSINDELNING: Sedan 1917 25/8 omfattar Sunnervikens domsagas tingslag häraderna Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs härader, dvs socknarna Lane-Ryr, Bäve (överflyttad till Uddevalla stad 1945), Herrestad, Skredsvik, Högås, Bokenäs, Dragsmark, Lyse, Brastad, Bro, Malmön, Kungshamn, Askum, Tossene, Smögen från 1924, Bärfendal, Svarteborg, Håby, Foss, Hede, Sanne, Hunnebostrand kapellförsamling från 1909, Krokstad samt Lysekils stad från 1938.
Tingslaget upphörde 1970 i samband med den nya domstolsorganisationen och kom att från 1971 tillhöra Uddevalla domsaga och tingsrätt.
För tiden före 1917 25/8 se Lane häradsrätt respektive Tunge m fl häradsrätt.
Huvuddelen av arkivet förvaras i landsarkivets depå.
Flera serier innehåller handlingar tillkomna före 1917 25/8.
NADSE/GLA/11110
Volume from Sunnervikens domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:1 1917    273 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:2 1918    544 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:3 1919    585 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:4 1919    262 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:5 1920    517 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:6 1921    478 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:7 1922    540 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:8 1923    455 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:9 1924    532 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:10 1925    512 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:11 1926    443 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:12 1927    510 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:13 1928    451 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:14 1929    554 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:15 1930    469 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:16 1931    477 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:17 1932    469 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:18 1933    483 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:19 1934    505 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:20 1935    516 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:21 1936    519 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:22 1937    465 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:23 1938    528 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:24 1939    660 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:25 1940    578 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:26 1941    664 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:27 1942    559 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:28 1943    639 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:29 1944    770 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:30 1945    633 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:31 1946    691 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:32 1947    680 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:33A 1948    388 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:33B 1948    403 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:34A 1949    388 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:34B 1949    398 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:35A 1950    392 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:35B 1950    377 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:36A 1951    427 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:36B 1951    403 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:37A 1952    379 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:37B 1952    387 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:38A 1953    414 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:38B 1953    456 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:39 1954    418 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:40 1954    381 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:41 1955    414 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:42 1955    413 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:43 1956    360 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:44 1956    415 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:45 1957    409 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:46 1957    445 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:47 1958    394 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:48 1958    385 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:49 1959    393 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:50 1959    419 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FII:51 1960    762 SEK
Estate inventory registers
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:4 1941 - 1969    147 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:5 1941 - 1969    145 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:6 1941 - 1969    124 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:8 1941 - 1969    999 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:9 1941 - 1969    534 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:10 1941 - 1969    1365 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:11 1941 - 1969    1360 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:12 1941 - 1969    1540 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:13 1941 - 1969    1413 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:14 1941 - 1969    1291 SEK
Sunnervikens domsagas häradsrätt FIII:15 1941 - 1969    115 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program