Nordals häradsrätt

Nordals häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationNORDALS HÄRADSRÄTT

Domsagoindelning
Fr.o.m. 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal och Sundal samt Valbo härader en domsaga. Mot slutet av 1770-talet utbröts Nordal, Sundal och Valbo för att bilda särskild jurisdiktion, stundom kallad Dalslands södra domsaga.
För handlingar gemensamma för domsagan samt domsagokansliets handlingar hänvisas till förteckningen över Dalslands södra domsagas arkiv.

Tingslagsindelning
Nordals härad utgjorde eget tingslag t.o.m. 1909 med tingsställe i Mellerud. Fr.o.m. 1910 sammanslogs Nordals och Sundals härader till ett tingslag med tingsställe i Mellerud. Tingslaget upphörde 1947 då domsagan 1948 blev ett tingslag med tingsställen i Mellerud och Tångelanda.

Nordals härad omfattade följande församlingar: del av Ör, Gunnarsnäs, del av Dalskog, Skållerud, Holm och Järn.
NADSE/GLA/11124
Volume from Nordals häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Nordals häradsrätt AIa:27 1760 - 1761    154 SEK
Nordals häradsrätt AIa:28 1762 - 1763    321 SEK
Nordals häradsrätt AIa:29 1764    189 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Nordals häradsrätt FIIa:1 1736 - 1746    222 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:2 1747 - 1755    268 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:3 1756 - 1761    284 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:4 1762 - 1764    304 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:5 1765 - 1768    198 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:6 1769 - 1772    232 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:7 1773 - 1774    210 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:8 1775 - 1777    201 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:9 1778 - 1781    216 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:10 1782 - 1784    214 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:11 1785 - 1787    210 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:12 1788 - 1789    144 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:13 1790    178 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:14 1791 - 1792    205 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:15 1793 - 1795    240 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:16 1796 - 1798    250 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:17 1799 - 1801    268 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:18 1802 - 1804    289 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:19 1805 - 1807    253 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:20 1808    172 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:21 1809    210 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:22 1810 - 1811    243 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:23 1812 - 1813    222 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:24 1814 - 1815    211 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:25 1816 - 1818    281 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:26 1819 - 1820    261 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:27 1821 - 1822    261 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:28 1823 - 1824    196 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:29 1825 - 1826    216 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:30 1827 - 1828    313 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:31 1829 - 1830    363 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:32 1831 - 1832    257 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:33 1833 - 1834    261 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:34 1835 - 1836    239 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:35 1837 - 1838    290 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:36 1839 - 1840    372 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:37 1841 - 1842    270 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:38 1843 - 1844    283 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:39 1845 - 1846    296 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:40 1847 - 1848    310 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:41 1849 - 1850    298 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:42 1851 - 1852    399 SEK
Nordals häradsrätt FIIb:1 1852 - 1861    91 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:43 1853 - 1854    315 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:44 1855 - 1856    336 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:45 1857 - 1858    355 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:46 1859 - 1860    302 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:47 1861 - 1862    304 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:48 1863 - 1864    364 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:49 1865 - 1866    423 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:50 1867 - 1868    338 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:51 1869 - 1871    444 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:52 1872 - 1874    331 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:53 1875 - 1876    334 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:54 1877 - 1878    313 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:55 1879 - 1881    415 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:56 1882 - 1886    616 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:57 1887 - 1890    612 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:58 1891 - 1893    416 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:59 1894 - 1895    292 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:60 1896 - 1897    372 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:61 1898    214 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:62 1899    191 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:63 1900    282 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:64 1901    210 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:65 1902    187 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:66 1903    226 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:67 1904    225 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:68 1905    212 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:69 1906    217 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:70 1907    170 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:71 1908    139 SEK
Nordals häradsrätt FIIa:72 1909    217 SEK
Estate inventory registers
Nordals häradsrätt BouReg:1 1736 - 1840    139 SEK
Nordals häradsrätt BouReg:2 1841 - 1860    118 SEK
Remaining documents
See: Tössbo häradsrätt AIa:14 1741  138 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:14 1741  138 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:27 1761  154 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:27 1761  154 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:28 1762 - 1763  321 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:28 1762 - 1763  321 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:28 1762 - 1763  321 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:28 1763  321 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:29 1764  189 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:29 1764  189 SEK
See: Nordals häradsrätt AIa:29 1764  189 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program