Sundals häradsrätt

Sundals häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationSUNDALS HÄRADSRÄTT

Domsagoindelning
Fr.o.m 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal, Sundal och Valbo härader en domsaga. Mot slutet av år 1770 utbröts Nordal, Sundal och Valbo för att bilda särskild jurisdiktion, stundom kallad Dalslands södra domsaga.
För handlingar gemensamma för domsagan samt domsagokansliets handlingar hänvisas till förteckning över Dalslands södra domsagas arkiv.

Tingslagsindelning
Sundals härad utgjorde eget tingslag t.o.m. 1909 med tingsställe i Östebyn. Fr.o.m. 1910 sammanslogs Nordals och Sundals härader till ett gemensamt tingslag.

Sundals härad omfattade följande församlingar: Frändefors, Brålanda, Sundals-Ryr, Bolstad, Grinstad, Gestad, Erikstad och del av Ör.
NADSE/GLA/11112
Volume from Sundals häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Sundals häradsrätt AIa:267 1848    378 SEK
Sundals häradsrätt AIa:279 1852    437 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Sundals häradsrätt FIIa:1 1736 - 1739    264 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:2 1740 - 1742    215 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:3 1743 - 1744    288 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:4 1745 - 1747    218 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:5 1748 - 1751    237 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:6 1752 - 1755    244 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:7 1756 - 1758    214 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:8 1759 - 1760    229 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:9 1761 - 1762    204 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:10 1763    152 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:11 1764    240 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:12 1765 - 1766    238 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:13 1767 - 1768    291 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:14 1769 - 1771    259 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:15 1772    239 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:16 1773    201 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:17 1774    157 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:18 1775 - 1776    277 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:19 1777 - 1778    171 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:20 1779 - 1780    222 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:21 1781 - 1782    258 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:22 1783 - 1784    195 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:23 1785 - 1786    264 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:24 1787 - 1788    270 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:25 1789    148 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:26 1790    259 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:27 1790    224 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:28 1791    265 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:29 1792 - 1793    280 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:30 1794    177 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:31 1795 - 1796    274 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:32 1797    225 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:33 1798    181 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:34 1799    188 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:35 1800    225 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:36 1801    263 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:37 1802 - 1803    331 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:38 1804 - 1805    265 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:39 1806 - 1807    222 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:40 1808    300 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:41 1809    314 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:42 1810    191 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:43 1811    199 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:44 1812 - 1813    258 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:45 1814    162 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:46 1815 - 1816    295 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:47 1817 - 1818    324 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:48 1819    215 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:49 1820 - 1821    349 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:50 1822 - 1823    351 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:51 1824 - 1825    279 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:52 1826    179 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:53 1827    195 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:54 1828    298 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:55 1829    266 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:56 1830    278 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:57 1831    237 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:58 1832    198 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:59 1833    187 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:60 1834    310 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:61 1835    233 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:62 1836    222 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:63 1837    289 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:64 1838    232 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:65 1839    268 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:66 1840    242 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:67 1841    206 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:68 1842    242 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:69 1843    258 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:70 1844    251 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:71 1845    218 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:72 1846    195 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:73 1847    263 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:74 1848    209 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:75 1849    216 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:76 1850    245 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:77 1851    244 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:78 1852    303 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:79 1853    268 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:80 1854    211 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:81 1855    241 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:82 1856    220 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:83 1857    213 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:84 1858 - 1859    381 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:85 1860 - 1861    382 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:86 1862 - 1863    345 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:87 1864 - 1865    322 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:88 1866 - 1867    412 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:89 1868 - 1869    318 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:90 1870 - 1871    331 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:91 1872 - 1874    374 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:92 1875 - 1876    281 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:93 1877 - 1878    292 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:94 1879 - 1882    456 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:95 1883 - 1886    457 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:96 1887 - 1890    489 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:97 1891 - 1893    349 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:98 1894 - 1895    308 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:99 1896 - 1897    301 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:100 1898    132 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:101 1899    165 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:102 1900    196 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:103 1901    242 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:104 1902    156 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:105 1903    184 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:106 1904    185 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:107 1905    165 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:108 1906    227 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:109 1907    201 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:110 1908    206 SEK
Sundals häradsrätt FIIa:111 1909    174 SEK
Estate inventory registers
Sundals häradsrätt BouReg:1 1736 - 1840    230 SEK
Sundals häradsrätt BouReg:2 1841 - 1859    288 SEK
Remaining documents
See: Sundals häradsrätt AIIa:84 1861  276 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:84 1861    276 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:84 1861  276 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:84 1861  276 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:85 1862  358 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:85 1862    358 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:85 1862  358 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:85 1862  358 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:86 1863  252 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:86 1863    252 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:86 1863  252 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:86 1863  252 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:87 1864  204 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:87 1864    204 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:87 1864  204 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:87 1864  204 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:88 1865  211 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:88 1865    211 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:88 1865  211 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:88 1865  211 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:89 1866  198 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:89 1866    198 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:89 1866  198 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:89 1866  198 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:90 1867  214 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:90 1867    214 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:90 1867  214 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:90 1867  214 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:91 1868  231 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:91 1868    231 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:91 1868  231 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:91 1868  231 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:92 1869  256 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:92 1869    256 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:92 1869  256 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:92 1869  256 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:93 1870  342 SEK
Sundals häradsrätt AIIa:93 1870    342 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:93 1870  342 SEK
See: Sundals häradsrätt AIIa:93 1870  342 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program