Tössbo häradsrätt

Tössbo häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOTILLHÖRIGHET: Till 1770 Tössbo, Vedbo, Nordals, Sundals och Valbo domsaga. 1771-1970 Dalslands norra domsaga: Tössbo och Vedbo.
TINGSLAGSINDELNING: Tössbo utgjorde eget tingslag t.o.m. 1947 med tingsplats i Torpane, 1648, och från 1849 i Åmål. Från 1948 sammanslogs domsagans båda tingslag, Tössbo och Vedbo, till ett för domsagan gemensamt tingslag. För handlingar efter 1947 se Tössbo och Vedbo häradsrätt.
Tössbo härad omfattade församlingarna Edsleskog (Hässelskog), Mo, Fröskog, del av Svanskog, den s.k.. Dalboredden (överförd 1891 till Värmland), Åmåls landsförsamling, Tösse(Tössö) med Tydje(Tydie) och Ånimskog.
NADSE/GLA/11114
Volume from Tössbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Tössbo häradsrätt AIa:6 1713 - 1719    242 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:10 1730 - 1734    283 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:11 1735    69 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:12 1736 - 1738    279 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:13 1740    121 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:14 1741    138 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:15 1742    93 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:16 1743    79 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:17 1744    96 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:18 1745    78 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:19 1749 - 1751    325 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:20 1752 - 1754    237 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:21 1756 - 1759    399 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:22 1760 - 1763    436 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:23 1764 - 1766    400 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:24 1767 - 1769    293 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:25 1770 - 1772    300 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:26 1773 - 1775    358 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:27 1776 - 1778    367 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:28 1779 - 1781    555 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:29 1782 - 1784    429 SEK
Tössbo häradsrätt AIa:71 1840    274 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Tössbo häradsrätt FII:1 1709 - 1750    211 SEK
Tössbo häradsrätt FII:2 1751 - 1756    165 SEK
Tössbo häradsrätt FII:3 1757 - 1759    171 SEK
Tössbo häradsrätt FII:4 1759 - 1761    159 SEK
Tössbo häradsrätt FII:5 1762 - 1765    321 SEK
Tössbo häradsrätt FII:6 1766 - 1769    211 SEK
Tössbo häradsrätt FII:7 1770 - 1774    382 SEK
Tössbo häradsrätt FII:8 1775 - 1780    317 SEK
Tössbo häradsrätt FII:9 1781 - 1782    147 SEK
Tössbo häradsrätt FII:10 1783 - 1785    184 SEK
Tössbo häradsrätt FII:11 1786 - 1790    271 SEK
Tössbo häradsrätt FII:12 1791 - 1796    361 SEK
Tössbo häradsrätt FII:13 1799 - 1804    240 SEK
Tössbo häradsrätt FII:14 1805 - 1808    312 SEK
Tössbo häradsrätt FII:15 1809 - 1811    250 SEK
Tössbo häradsrätt FII:16 1812 - 1817    373 SEK
Tössbo häradsrätt FII:17 1818 - 1820    269 SEK
Tössbo häradsrätt FII:18 1821 - 1824    280 SEK
Tössbo häradsrätt FII:19 1825 - 1828    275 SEK
Tössbo häradsrätt FII:20 1829 - 1831    311 SEK
Tössbo häradsrätt FII:21 1832 - 1835    311 SEK
Tössbo häradsrätt FII:22 1836 - 1838    253 SEK
Tössbo häradsrätt FII:23 1839 - 1842    397 SEK
Tössbo häradsrätt FII:24 1843 - 1846    393 SEK
Tössbo häradsrätt FII:25 1847 - 1850    365 SEK
Tössbo häradsrätt FII:26 1851 - 1853    311 SEK
Tössbo häradsrätt FII:27 1854 - 1857    418 SEK
Tössbo häradsrätt FII:28 1858 - 1861    420 SEK
Tössbo häradsrätt FII:29 1862 - 1864    310 SEK
Tössbo häradsrätt FII:30 1865 - 1868    421 SEK
Tössbo häradsrätt FII:31 1869 - 1872    388 SEK
Tössbo häradsrätt FII:32 1873 - 1876    463 SEK
Tössbo häradsrätt FII:33 1877 - 1879    401 SEK
Tössbo häradsrätt FII:34 1880 - 1882    377 SEK
Tössbo häradsrätt FII:35 1883 - 1885    317 SEK
Tössbo häradsrätt FII:36 1886 - 1887    216 SEK
Tössbo häradsrätt FII:37 1888 - 1890    342 SEK
Tössbo häradsrätt FII:38 1891 - 1892    244 SEK
Tössbo häradsrätt FII:39 1893 - 1896    336 SEK
Tössbo häradsrätt FII:40 1897 - 1900    361 SEK
Tössbo häradsrätt FII:41 1901 - 1902    185 SEK
Tössbo häradsrätt FII:42 1903 - 1905    291 SEK
Tössbo häradsrätt FII:43 1906 - 1908    242 SEK
Tössbo häradsrätt FII:44 1909 - 1910    202 SEK
Tössbo häradsrätt FII:45 1911 - 1912    197 SEK
Tössbo häradsrätt FII:46 1913 - 1914    243 SEK
Tössbo häradsrätt FII:47 1915 - 1916    202 SEK
Tössbo häradsrätt FII:48 1917 - 1918    239 SEK
Tössbo häradsrätt FII:49 1919 - 1920    265 SEK
Tössbo häradsrätt FII:50 1921 - 1922    207 SEK
Tössbo häradsrätt FII:51 1923 - 1925    342 SEK
Tössbo häradsrätt FII:52 1926 - 1927    230 SEK
Tössbo häradsrätt FII:53 1928 - 1929    222 SEK
Tössbo häradsrätt FII:54 1930 - 1931    228 SEK
Tössbo häradsrätt FII:55 1932 - 1933    192 SEK
Tössbo häradsrätt FII:56 1934 - 1935    208 SEK
Tössbo häradsrätt FII:57 1936 - 1937    220 SEK
Tössbo häradsrätt FII:58 1938    158 SEK
Tössbo häradsrätt FII:59 1939    136 SEK
Tössbo häradsrätt FII:60 1940    131 SEK
Tössbo häradsrätt FII:61 1941    142 SEK
Tössbo häradsrätt FII:62 1942    116 SEK
Tössbo häradsrätt FII:63 1943    162 SEK
Tössbo häradsrätt FII:64 1944    143 SEK
Tössbo häradsrätt FII:65 1945    153 SEK
Tössbo häradsrätt FII:66 1946    112 SEK
Tössbo häradsrätt FII:67 1947    122 SEK
Estate inventory registers
Tössbo häradsrätt BouReg:1 1709 - 1850    104 SEK
Tössbo häradsrätt BouReg:2 1851 - 1861    81 SEK
Remaining documents
Tössbo häradsrätt AIb:1 1725 - 1733    131 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:10 1730 - 1734  283 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:10 1730 - 1734  283 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:11 1735  69 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:11 1735  69 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:12 1736 - 1738  279 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:12 1736 - 1738  279 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:13 1740  121 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:13 1740  121 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:14 1741  138 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:14 1741  138 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:15 1742  93 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:15 1742  93 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:16 1743  79 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:16 1743  79 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:17 1744  96 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:17 1744  96 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:18 1745  78 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:18 1745  78 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:19 1749  325 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:19 1749  325 SEK
Tössbo häradsrätt AIIa:1 1750 - 1758    261 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIIa:1 1750 - 1758  261 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIIa:1 1758  261 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:21 1759  399 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:21 1759  399 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:22 1760 - 1763  436 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:22 1760 - 1763  436 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:22 1760 - 1763  436 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:23 1764 - 1766  400 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:23 1764 - 1766  400 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:23 1764 - 1766  400 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  293 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  293 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:24 1767 - 1769  293 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  300 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  300 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:25 1770 - 1772  300 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:26 1773 - 1775  358 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:26 1773 - 1775  358 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:26 1773 - 1775  358 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:27 1776 - 1778  367 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:27 1776 - 1778  367 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:27 1776 - 1778  367 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:28 1779 - 1781  555 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:28 1779 - 1781  555 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:28 1779 - 1781  555 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:29 1782 - 1784  429 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:29 1782 - 1784  429 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:29 1782 - 1784  429 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:71 1840  274 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:71 1840  274 SEK
See: Tössbo häradsrätt AIa:71 1840  274 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program