Valbo häradsrätt

Valbo häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING
Fr.o.m. 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal, Sundal och Valbo en domsaga. Mot slutet av år 1770
utbröts Nordal, Sundal och Valbo för att bilda särskild jurisdiktion, stundom kallad Dalslands södra domsaga.
För handlingar gemensamma för domsagan samt domsagokansliets handlingar hänvisas till förteckningen över Dalslands södra domsagas arkiv.
TINGSLAGSINDELNING
Valbo härad utgjorde eget tingslag t.o.m. år 1947 med tingsställe i Tångelanda. Från 1948 sammanslogs domsagans båda tingslag och bildade ett för domsagan gemensamt tingslag. För handlingar efter 1947 se Nordals, Sundals och Valbo häradsrätt.
Valbo härad omfattade församlingararna Torp, Valbo-Ryr, Färgelanda, Ödeborg, Högsäter, Rännelanda, del av Råggärd, del av Lerdal (hela Lerdal 1889 till Valbo) och Järbo.
NADSE/GLA/11118
Volume from Valbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Valbo häradsrätt AIa:14 1749    205 SEK
Valbo häradsrätt AIa:15 1750    295 SEK
Valbo häradsrätt AIa:16 1751 - 1752    367 SEK
Valbo häradsrätt AIa:17 1753 - 1754    367 SEK
Valbo häradsrätt AIa:18 1755 - 1756    384 SEK
Valbo häradsrätt AIa:19 1757 - 1758    385 SEK
Valbo häradsrätt AIa:115 1859    534 SEK
Valbo häradsrätt AIa:116 1860    535 SEK
Valbo häradsrätt AIa:132 1877    343 SEK
Valbo häradsrätt AIa:149 1894    324 SEK
Valbo häradsrätt AIa:150 1895    435 SEK
Valbo häradsrätt AIa:151 1896    364 SEK
Valbo häradsrätt AIa:152 1897    363 SEK
Valbo häradsrätt AIa:153 1898    447 SEK
Valbo häradsrätt AIa:154 1899    351 SEK
Valbo häradsrätt AIa:155 1900    378 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Valbo häradsrätt FII:1 1736 - 1743    286 SEK
Valbo häradsrätt FII:2 1744 - 1751    316 SEK
Valbo häradsrätt FII:3 1752 - 1757    322 SEK
Valbo häradsrätt FII:4 1758 - 1763    380 SEK
Valbo häradsrätt FII:5 1764 - 1771    384 SEK
Valbo häradsrätt FII:6 1772 - 1775    373 SEK
Valbo häradsrätt FII:7 1776 - 1782    327 SEK
Valbo häradsrätt FII:8 1783 - 1787    346 SEK
Valbo häradsrätt FII:9 1788 - 1790    337 SEK
Valbo häradsrätt FII:10 1791 - 1794    312 SEK
Valbo häradsrätt FII:11 1795 - 1799    349 SEK
Valbo häradsrätt FII:12 1800 - 1805    364 SEK
Valbo häradsrätt FII:13 1806 - 1810    438 SEK
Valbo häradsrätt FII:14 1811 - 1814    370 SEK
Valbo häradsrätt FII:15 1815 - 1818    353 SEK
Valbo häradsrätt FII:16 1819 - 1823    313 SEK
Valbo häradsrätt FII:17 1824 - 1827    307 SEK
Valbo häradsrätt FII:18 1828 - 1830    370 SEK
Valbo häradsrätt FII:19 1831 - 1833    314 SEK
Valbo häradsrätt FII:20 1834 - 1836    359 SEK
Valbo häradsrätt FII:21 1837 - 1839    402 SEK
Valbo häradsrätt FII:22 1840 - 1842    363 SEK
Valbo häradsrätt FII:23 1843 - 1846    427 SEK
Valbo häradsrätt FII:24 1847 - 1849    334 SEK
Valbo häradsrätt FII:25 1850 - 1852    401 SEK
Valbo häradsrätt FII:26 1853 - 1855    474 SEK
Valbo häradsrätt FII:27 1856 - 1859    423 SEK
Valbo häradsrätt FII:28 1860 - 1862    392 SEK
Valbo häradsrätt FII:29 1863 - 1865    392 SEK
Valbo häradsrätt FII:30 1866 - 1869    447 SEK
Valbo häradsrätt FII:31 1870 - 1875    597 SEK
Valbo häradsrätt FII:32 1876 - 1880    477 SEK
Valbo häradsrätt FII:33 1881 - 1886    506 SEK
Valbo häradsrätt FII:34 1887 - 1890    331 SEK
Valbo häradsrätt FII:35 1891 - 1893    293 SEK
Valbo häradsrätt FII:36 1894 - 1895    257 SEK
Valbo häradsrätt FII:37 1896 - 1897    261 SEK
Valbo häradsrätt FII:38 1898    159 SEK
Valbo häradsrätt FII:39 1899    166 SEK
Valbo häradsrätt FII:40 1900    162 SEK
Valbo häradsrätt FII:41 1901    162 SEK
Valbo häradsrätt FII:42 1902    135 SEK
Valbo häradsrätt FII:43 1903    161 SEK
Valbo häradsrätt FII:44 1904    159 SEK
Valbo häradsrätt FII:45 1905    158 SEK
Valbo häradsrätt FII:46 1906    163 SEK
Valbo häradsrätt FII:47 1907    151 SEK
Valbo häradsrätt FII:48 1908    128 SEK
Valbo häradsrätt FII:49 1909    168 SEK
Valbo häradsrätt FII:50 1910    213 SEK
Valbo häradsrätt FII:51 1911    221 SEK
Valbo häradsrätt FII:52 1912    164 SEK
Valbo häradsrätt FII:53 1913    180 SEK
Valbo häradsrätt FII:54 1914    193 SEK
Valbo häradsrätt FII:55 1915    206 SEK
Valbo häradsrätt FII:56 1916    214 SEK
Valbo häradsrätt FII:57 1917    153 SEK
Valbo häradsrätt FII:58 1918    157 SEK
Valbo häradsrätt FII:59 1919    226 SEK
Valbo häradsrätt FII:60 1920    169 SEK
Valbo häradsrätt FII:61 1921    186 SEK
Valbo häradsrätt FII:62 1922    178 SEK
Valbo häradsrätt FII:63 1923 - 1924    280 SEK
Valbo häradsrätt FII:64 1925    162 SEK
Valbo häradsrätt FII:65 1926    156 SEK
Valbo häradsrätt FII:66 1927    173 SEK
Valbo häradsrätt FII:67 1928    190 SEK
Valbo häradsrätt FII:68 1929    195 SEK
Valbo häradsrätt FII:69 1930    157 SEK
Valbo häradsrätt FII:70 1931    194 SEK
Valbo häradsrätt FII:71 1932    170 SEK
Valbo häradsrätt FII:72 1933    175 SEK
Valbo häradsrätt FII:73 1934    208 SEK
Valbo häradsrätt FII:74 1935    260 SEK
Valbo häradsrätt FII:75 1936    295 SEK
Valbo häradsrätt FII:76 1937    272 SEK
Valbo häradsrätt FII:77 1938    292 SEK
Valbo häradsrätt FII:78 1939    202 SEK
Valbo häradsrätt FII:79 1940    207 SEK
Valbo häradsrätt FII:80 1941    255 SEK
Valbo häradsrätt FII:81 1942    292 SEK
Valbo häradsrätt FII:82 1943    247 SEK
Valbo häradsrätt FII:83 1944    240 SEK
Valbo häradsrätt FII:84 1945    251 SEK
Valbo häradsrätt FII:85 1946    361 SEK
Valbo häradsrätt FII:86 1947    279 SEK
Estate inventory registers
Valbo häradsrätt BouReg:1 1736 - 1839    222 SEK
Remaining documents
Valbo häradsrätt Småprot:1 1700 - 1799     
Valbo häradsrätt Småprotreg:1 1700 - 1799     
See: Valbo häradsrätt AIa:14 1749  205 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:14 1749  205 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:15 1750  295 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:16 1751 - 1752  367 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:17 1753 - 1754  367 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:18 1755 - 1756  384 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:19 1757 - 1758  385 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:115 1859  534 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:116 1860  535 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:132 1877  343 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:149 1894  324 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:150 1895  435 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:151 1896  364 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:152 1897  363 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:153 1898  447 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:154 1899  351 SEK
See: Valbo häradsrätt AIa:155 1900  378 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program