Vedbo häradsrätt

Vedbo häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOTILLHÖRIGHET:
Till 1770 Vedbo, Nordals, Sundals, Tössbo
och Valbo domsaga
1770-1970 Tössbo och Vedbo domsaga/
Tössbo och Vedbo härads domsaga/
Dalslands norra domsaga

TINGSLAGSINDELNING:
Vedbo utgjorde eget tingslag t.o.m. 1947 med tingsplats i Alltorp /1693/ och från 1942 i Bengtsfors.
Från 1948 sammanslogs domsagans båda tingslag, Tössbo och Vedbo, till ett för domsagan gemensamt tingslag.
För handlingar efter 1947 se Tössbo och Vedbo häradsrätt.

Vedbo härad omfattade församlingarna Rölanda, Gesäter, del av Råggärd, del av Lerdal (till Valbo härad 1889), Ed, Töftedal, Håbol, Nössemark, Torrskog, Vårvik, Ärtemark, Laxarby, Steneby, Ödskölt, Bäcke, del av Dalskog och Tisselskog.
NADSE/GLA/11120
Volume from Vedbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Vedbo häradsrätt AIa:4 1694 - 1700    319 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:7 1711 - 1714    279 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:9 1719 - 1722    306 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:10 1723 - 1727    334 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:28 1760    365 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:76 1808    372 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:77 1809    440 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:82 1814    569 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:83 1815    557 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:109 1841    685 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:111 1843    767 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:126 1854    509 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:127 1854    609 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:128 1854    558 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:132 1856    573 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:133 1856    501 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:134 1856    699 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:135 1857    489 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:136 1857    504 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:137 1857    564 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:144 1860    356 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:145 1860    414 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:146 1860    400 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:147 1861    452 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:148 1861    471 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:149 1861    409 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:155 1863    350 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:195 1879    547 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:196 1879    459 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:197 1880    511 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:198 1880    486 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:211 1887    599 SEK
Vedbo häradsrätt AIa:229 1896    366 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vedbo häradsrätt FIIb:1 1683 - 1843    102 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:1 1737 - 1755    405 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:2 1756 - 1762    364 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:3 1763 - 1766    241 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:4 1767 - 1772    388 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:5 1773 - 1774    368 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:6 1775 - 1781    459 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:7 1782 - 1786    300 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:8 1787 - 1790    394 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:9 1791 - 1796    430 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:10 1797 - 1802    435 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:11 1803 - 1805    345 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:12 1806 - 1808    414 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:13 1809 - 1813    567 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:14 1811 - 1812    112 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:15 1814 - 1816    315 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:16 1817 - 1819    396 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:17 1820 - 1822    354 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:18 1823 - 1825    401 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:19 1826 - 1829    502 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:20 1830 - 1831    297 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:21 1832 - 1833    307 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:22 1834 - 1835    345 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:23 1836 - 1837    323 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:24 1838 - 1839    318 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:25 1840 - 1841    346 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:26 1842 - 1843    322 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:27 1844 - 1845    367 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:28 1846 - 1847    394 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:29 1848 - 1849    441 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:30 1850 - 1851    423 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:31 1852 - 1853    495 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:32 1854 - 1855    511 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:33 1856 - 1857    471 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:34 1858 - 1859    457 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:35 1860 - 1862    825 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:36 1863 - 1865    708 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:37 1866 - 1867    548 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:38 1868 - 1870    646 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:39 1871 - 1873    694 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:40 1874 - 1875    685 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:41 1876 - 1877    486 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:42 1878 - 1879    476 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:43 1880 - 1881    540 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:44 1882 - 1883    394 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:45 1884 - 1885    491 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:46 1886 - 1887    490 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:47 1888 - 1889    544 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:48 1890 - 1891    558 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:49 1891 - 1893    537 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:50 1894 - 1895    481 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:51 1896    308 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:52 1897    329 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:53 1898    292 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:54 1899    331 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:55 1900    305 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:56 1901    271 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:57 1902    282 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:58 1903    337 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:59 1904    277 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:60 1905    337 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:61 1906    285 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:62 1907    268 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:63 1908    336 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:64 1909    293 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:65 1910    266 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:66 1911    232 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:67 1912    318 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:68 1913    340 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:69 1914    302 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:70 1915    294 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:71 1916    332 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:72 1917    363 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:73 1918    310 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:74 1919    397 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:75 1920    312 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:76 1921    308 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:77 1922    328 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:78 1923    249 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:79 1924    271 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:80 1925    321 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:81 1926    292 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:82 1927    228 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:83 1928    289 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:84 1929    276 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:85 1930    311 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:86 1931    309 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:87 1932    256 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:88 1933    274 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:89 1934    262 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:90 1935    260 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:91 1936    316 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:92 1937    337 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:93 1938    372 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:94 1939    393 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:95 1940    376 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:96 1941    368 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:97 1942    367 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:98 1943    372 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:99 1944    409 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:100 1945    376 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:101 1946    392 SEK
Vedbo häradsrätt FIIa:102 1947    336 SEK
Estate inventory registers
Vedbo häradsrätt BouReg:1 1737 - 1859    210 SEK
Remaining documents
See: Vedbo häradsrätt AIa:4 1694 - 1700  319 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:7 1711 - 1714  279 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:9 1719 - 1722  306 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:10 1723 - 1727  334 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:28 1760  365 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:28 1760  365 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:28 1760  365 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:28 1760  365 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:76 1808  372 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:76 1808  372 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:76 1808  372 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:76 1808  372 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:76 1808  372 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:77 1809  440 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:77 1809  440 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:77 1809  440 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:77 1809  440 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:77 1809  440 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:82 1814  569 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:82 1814  569 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:82 1814  569 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:82 1814  569 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:82 1814  569 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:83 1815  557 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:83 1815  557 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:83 1815  557 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:83 1815  557 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:83 1815  557 SEK
Vedbo häradsrätt AIb:2 1818 - 1853    85 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:109 1841  685 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:109 1841  685 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:109 1841  685 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:109 1841  685 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:109 1841  685 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:111 1843  767 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:111 1843  767 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:111 1843  767 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:111 1843  767 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:111 1843  767 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:126 1854  509 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:127 1854  609 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:128 1854  558 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:126 1854  509 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:127 1854  609 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:128 1854  558 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:126 1854  509 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:127 1854  609 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:128 1854  558 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:126 1854  509 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:127 1854  609 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:128 1854  558 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:132 1856  573 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:133 1856  501 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:134 1856  699 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:132 1856  573 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:133 1856  501 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:134 1856  699 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:132 1856  573 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:133 1856  501 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:134 1856  699 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:132 1856  573 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:133 1856  501 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:134 1856  699 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:135 1857  489 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:136 1857  504 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:137 1857  564 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:135 1857  489 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:136 1857  504 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:137 1857  564 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:135 1857  489 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:136 1857  504 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:137 1857  564 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:135 1857  489 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:136 1857  504 SEK
See: Vedbo häradsrätt AIa:137 1857  564 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program