Vättle häradsrätt

Vättle häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationVÄTTLE HÄRADSRÄTT

Domsagotillhörighet
Vättle härad ingick t.o.m. 1695 i en domsaga, som omfattade Kullings, Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr.o.m. 1696 förenades Ale och Vättle härader med Flundre, Väne och Bjärke härader till en domsaga. Ale, Vättle och Bjärke härader utbröts ur domsagan 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale bortföll ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering och kom att tillsammans med Kullings härad bilda en domsaga med tre tingslag.
Särskild förteckning har upprättats över Vättle, Ale och Kullings domsagas arkiv.

Tingslagsindelning
Vättle härad utgjorde eget tingslag till 1927. Fr.o.m. 1928 sammanslogs Vättle och Kullings härader till ett tingslag med tingsplats i Alingsås.

För handlingar efter 1927 se Vättle och Kullings häradsrätt.

Vättle härads tingslag omfattade t.o.m. 1927 församlingarna Stora Lundby, Lerum, Skallsjö, Angered och Bergum.
NADSE/GLA/11126
Volume from Vättle häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Vättle häradsrätt AIa:64 1852    361 SEK
Vättle häradsrätt AIa:65 1853    307 SEK
Vättle häradsrätt AIa:89 1880    337 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vättle häradsrätt FII:1 1734 - 1759    335 SEK
Vättle häradsrätt FII:2 1760 - 1775    370 SEK
Vättle häradsrätt FII:3 1776 - 1791    347 SEK
Vättle häradsrätt FII:4 1792 - 1799    336 SEK
Vättle häradsrätt FII:5 1800 - 1809    362 SEK
Vättle häradsrätt FII:6 1810 - 1813    399 SEK
Vättle häradsrätt FII:7 1814 - 1819    343 SEK
Vättle häradsrätt FII:8 1820 - 1824    407 SEK
Vättle häradsrätt FII:9 1825 - 1829    356 SEK
Vättle häradsrätt FII:10 1829 - 1833    371 SEK
Vättle häradsrätt FII:11 1834 - 1836    413 SEK
Vättle häradsrätt FII:12 1837 - 1841    375 SEK
Vättle häradsrätt FII:13 1842 - 1848    408 SEK
Vättle häradsrätt FII:14 1849 - 1857    526 SEK
Vättle häradsrätt FII:15 1858 - 1869    586 SEK
Vättle häradsrätt FII:16 1870 - 1877    498 SEK
Vättle häradsrätt FII:17 1878 - 1888    585 SEK
Vättle häradsrätt FII:18 1889 - 1894    633 SEK
Vättle häradsrätt FII:19 1895 - 1897    280 SEK
Vättle häradsrätt FII:20 1898 - 1900    310 SEK
Vättle häradsrätt FII:21 1901 - 1903    262 SEK
Vättle häradsrätt FII:22 1904 - 1907    310 SEK
Vättle häradsrätt FII:23 1908 - 1910    235 SEK
Vättle häradsrätt FII:24 1911 - 1914    433 SEK
Vättle häradsrätt FII:25 1915 - 1917    374 SEK
Vättle häradsrätt FII:26 1918 - 1919    325 SEK
Vättle häradsrätt FII:27 1920 - 1922    349 SEK
Vättle häradsrätt FII:28 1923 - 1925    318 SEK
Vättle häradsrätt FII:29 1926 - 1927    244 SEK
Estate inventory registers
Vättle häradsrätt BouReg:1 1734 - 1869    117 SEK
Vättle häradsrätt BouReg:2 1734 - 1869    152 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program