Vänersborgs rådhusrätt och magistrat

Vänersborgs rådhusrätt och magistrat in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeCity court
InformationVänersborg erhöll sina första privilegier 1644. Denna stadsgrundning innebar, att innevånarna i Brätte, som från marknadsplats hade utvecklats till stad under senare delen av 1500-talet, överflyttades till den nya staden.
Så gott som hela staden Vänersborg förstördes genom brand 1834.
Rörande stadens historia se Corin-Hasselberg, Vänersborgs historia, I och II. Se även Borgmästare Bertel Hallbergs samling, privatarkiv A 204.
NADSE/GLA/11956
Volume from Vänersborgs rådhusrätt och magistrat
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1615 -   
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat AIa:72 1896    360 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat AIa:93 1917    588 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:1 1831 - 1835    241 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:2 1836 - 1840    295 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:3 1841 - 1843    243 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:4 1844 - 1847    295 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:5 1848 - 1849    165 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:6 1850 - 1852    313 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:7 1853 - 1855    278 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:8 1856 - 1858    323 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:9 1859 - 1862    238 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:10 1863 - 1867    322 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:11 1868 - 1873    315 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIb:1 1870 - 1875    274 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:12 1874 - 1878    321 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:13 1879 - 1883    328 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:14 1884 - 1891    346 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:15 1891 - 1895    357 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:16 1896 - 1898    204 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:17 1899 - 1901    264 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:18 1902 - 1904    207 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:19 1905 - 1906    168 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:20 1907 - 1908    174 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:21 1909 - 1911    265 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:22 1912 - 1913    270 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:23 1914 - 1916    257 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:24 1917 - 1918    237 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:25 1919 - 1920    232 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:26 1921 - 1922    265 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:27 1923 - 1924    240 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:28 1925 - 1926    218 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:29 1927 - 1928    246 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:30 1929 - 1930    232 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:31 1931 - 1932    252 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:32 1933 - 1934    229 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:33 1935 - 1936    296 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:34 1937 - 1938    262 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:35 1939 - 1940    238 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:36 1941 - 1942    381 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:37 1943 - 1944    370 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:38 1945 - 1946    547 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:39 1947    272 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:40 1948    282 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:41 1949    325 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:42 1950    265 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:43 1951    307 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:44 1952    264 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:45 1953    406 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:46 1954    353 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:47 1955    436 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:48 1956    442 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:49 1957    439 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:50 1958    474 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:51 1959    476 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:52 1960    469 SEK
Estate inventory registers
See: Alingsås rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1831 - 1872  243 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1831 - 1872    103 SEK
Vänersborgs rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1870 - 1901    85 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program