Fässberg

Fässberg in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasMölndal
InformationMölndal (före den 1 januari 1922 Fässberg) är moderförsamling i Mölndals och Kållereds församlingars pastorat. Intill den 1 maj 1879 var Fässberg (Mölndal) moderförsamling i Fässbergs, Västra Frölunda (varunder Styrsö hörde), Askims, Kållereds och Råda församlingars pastorat. Under tiden 1 maj 1879 till 31 december 1961 var Fässberg (Mölndal) moderförsamling i Fässbergs, Kållereds och Råda församlingars pastorat.

Stift:
Göteborg

Härad:
Askim

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Fässberg
NADSE/GLA/13147
Volume from Fässberg
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from vestry and church congress
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Fässberg AI:1 1794 - 1797    54 SEK
Fässberg AI:2 1802    42 SEK
Fässberg AI:3 1805    68 SEK
Fässberg AI:4 1808    67 SEK
Fässberg AI:5 1809 - 1812    60 SEK
Fässberg AI:6 1812 - 1814    78 SEK
Fässberg AI:7 1814 - 1815    58 SEK
Fässberg AI:8 1815 - 1817    75 SEK
Fässberg AI:9 1816 - 1821    101 SEK
Fässberg AI:10 1820 - 1826    108 SEK
Fässberg AI:11 1825 - 1830    111 SEK
Fässberg AI:12 1831 - 1835    115 SEK
Fässberg AI:13 1836 - 1840    121 SEK
Fässberg AI:14 1841 - 1845    155 SEK
Fässberg AI:15 1846 - 1850    171 SEK
Fässberg AI:16 1851 - 1855    184 SEK
Fässberg AI:17 1856 - 1861    211 SEK
Fässberg AI:18 1856 - 1861    88 SEK
Fässberg AI:19 1861 - 1869    183 SEK
Fässberg AI:20 1861 - 1870    219 SEK
Fässberg AI:21 1869 - 1876    150 SEK
Fässberg AI:22 1869 - 1876    232 SEK
Fässberg AI:23 1873 - 1883    121 SEK
Fässberg AI:24 1873 - 1883    106 SEK
Fässberg AI:25 1873 - 1883    121 SEK
Fässberg AI:26 1876 - 1883    120 SEK
Fässberg AI:27 1876 - 1883    120 SEK
Fässberg AI:28 1876 - 1883    180 SEK
Fässberg AI:29 1883 - 1888    162 SEK
Fässberg AI:30 1883 - 1888    155 SEK
Fässberg AI:31 1883 - 1888    125 SEK
Fässberg AI:33 1883 - 1888    92 SEK
Fässberg AI:32 1883 - 1889    125 SEK
Fässberg AI:34 1888 - 1895    209 SEK
Fässberg AI:35 1888 - 1895    215 SEK
Fässberg AI:36 1888 - 1895    191 SEK
Fässberg AI:37 1888 - 1897    125 SEK
Fässberg AIIa:1 1895 - 1900    208 SEK
Fässberg AIIa:2 1895 - 1900    218 SEK
Fässberg AIIa:3 1895 - 1900    198 SEK
Fässberg AIIa:4 1895 - 1900    98 SEK
Fässberg AIIa:5 1900 - 1905    232 SEK
Fässberg AIIa:6 1900 - 1905    245 SEK
Fässberg AIIa:7 1900 - 1905    217 SEK
Fässberg AIIa:8 1900 - 1905    75 SEK
Fässberg AIIa:9 1905 - 1910    262 SEK
Fässberg AIIa:10 1905 - 1910    274 SEK
Fässberg AIIa:11 1905 - 1910    214 SEK
Fässberg AIIa:12 1905 - 1910    124 SEK
Fässberg AIIa:13 1905 - 1910    132 SEK
Fässberg AIIa:14 1910 - 1916    262 SEK
Fässberg AIIa:15 1910 - 1916    277 SEK
Fässberg AIIa:16 1910 - 1916    217 SEK
Fässberg AIIa:17 1910 - 1916    127 SEK
Fässberg AIIa:18 1910 - 1916    133 SEK
Fässberg AIIa:19 1910 - 1916    133 SEK
Fässberg AIIa:20 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:21 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:22 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:23 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:24 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:25 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:26 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:27 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:28 1916 - 1928    153 SEK
Fässberg AIIa:29 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:30 1916 - 1928    154 SEK
Fässberg AIIa:31 1929 - 1940    153 SEK
Fässberg AIIa:32 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:33 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:34 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:35 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:36 1929 - 1940    158 SEK
Fässberg AIIa:37 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:38 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:39 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:40 1929 - 1940    154 SEK
Fässberg AIIa:41 1929 - 1940    153 SEK
Records of non-existing persons
See: Fässberg AIIa:4 1895 - 1900  98 SEK
Fässberg AIII:1 1900 - 1921    51 SEK
Migration records
Fässberg B:1 1770 - 1830    85 SEK
Fässberg B:2 1831 - 1862    116 SEK
Fässberg B:3 1861 - 1883    155 SEK
Fässberg B:4 1884 - 1894    104 SEK
Fässberg B:5 1894 - 1899    67 SEK
Fässberg B:6 1900 - 1915    155 SEK
Fässberg B:7 1916 - 1921    157 SEK
Fässberg B:8 1922 - 1927    215 SEK
Fässberg B:9 1928 - 1932    124 SEK
Fässberg B:10 1928 - 1932    139 SEK
Fässberg B:11 1933 - 1938    96 SEK
Fässberg B:12 1933 - 1940    243 SEK
Birth and baptism records
Fässberg C:1 1737 - 1765    115 SEK
Fässberg C:2 1766 - 1790    97 SEK
Fässberg C:3 1791 - 1822    177 SEK
Fässberg C:4 1823 - 1860    127 SEK
Fässberg C:5 1836 - 1897    105 SEK
Fässberg C:6 1861 - 1868    117 SEK
Fässberg C:7 1869 - 1877    121 SEK
Fässberg C:8 1877 - 1889    176 SEK
Fässberg C:9 1889 - 1894    121 SEK
Fässberg C:10 1895 - 1906    222 SEK
Fässberg C:11 1907 - 1916    222 SEK
Fässberg C:12 1916 - 1923    216 SEK
Fässberg C:13 1924 - 1929    212 SEK
Fässberg C:14 1930 - 1936    213 SEK
Fässberg C:15 1937 - 1944    215 SEK
Fässberg CII:1 1939 - 1941    154 SEK
Fässberg CII:2 1941 - 1943    156 SEK
Fässberg CII:3 1943 - 1945    156 SEK
Confirmation records
See: Fässberg C:3 1808 - 1842  177 SEK
See: Fässberg E:3 1843 - 1888  126 SEK
Fässberg DI:2 1895 - 1922    150 SEK
Fässberg DI:3 1922 - 1937    154 SEK
Banns and marriage records
See: Fässberg C:1 1737 - 1765  115 SEK
See: Fässberg C:2 1766 - 1795  97 SEK
See: Fässberg C:3 1796 - 1845  177 SEK
Fässberg E:1 1815 - 1831    58 SEK
Fässberg E:2 1831 - 1850    91 SEK
Fässberg E:3 1845 - 1862    126 SEK
Fässberg E:4 1850 - 1862    81 SEK
Fässberg E:5 1861 - 1883    100 SEK
Fässberg E:6 1883 - 1894    76 SEK
Fässberg E:7 1894 - 1907    93 SEK
Fässberg E:8 1908 - 1919    92 SEK
Fässberg E:9 1919 - 1924    90 SEK
Fässberg E:10 1925 - 1931    112 SEK
Fässberg E:11 1932 - 1940    154 SEK
Death and funeral records
See: Fässberg C:1 1737 - 1765  115 SEK
See: Fässberg C:2 1766 - 1801  97 SEK
See: Fässberg C:3 1801 - 1846  177 SEK
See: Fässberg E:3 1847 - 1861  126 SEK
Fässberg F:1 1861 - 1883    114 SEK
Fässberg F:2 1884 - 1889    75 SEK
Fässberg F:3 1889 - 1894    65 SEK
Fässberg F:4 1895 - 1913    179 SEK
Fässberg F:5 1914 - 1928    183 SEK
Fässberg F:6 1929 - 1938    141 SEK
Supplements to migration records
Fässberg HII:1 1749 - 1806    345 SEK
Fässberg HII:2 1807 - 1815    337 SEK
Fässberg HII:3 1816 - 1825    237 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Fässberg LI:1 1622 - 1685  241 SEK
Fässberg KI:1 1648 - 1844    310 SEK
Fässberg KI:2 1762 - 1814    156 SEK
See: Västra Frölunda KI:1 1802  151 SEK
Fässberg KI:3 1815 - 1820    167 SEK
Fässberg KI:4 1821 - 1823    168 SEK
See: Fässberg LIII:1 1822 - 1824  68 SEK
Fässberg KI:5 1824 - 1828    159 SEK
Fässberg KI:6 1829 - 1833    165 SEK
Fässberg KI:7 1834 - 1837    120 SEK
Fässberg KI:8 1838 - 1843    143 SEK
Fässberg KI:9 1844 - 1849    177 SEK
See: Västra Frölunda KI:2 1847 - 1854  402 SEK
Fässberg KI:10 1850 - 1853    162 SEK
Fässberg KI:11 1854 - 1856    99 SEK
Fässberg KI:12 1857 - 1861    121 SEK
See: Fässberg KII:1 1862  161 SEK
Journals and documents from vestry and church congress
Fässberg KII:1 1863 - 1872    161 SEK
Account-book for the church
Fässberg LI:1 1577 - 1728    241 SEK
Account-book for the poor relief
Fässberg LIII:1 1808 - 1825    68 SEK
Tax/census records
Fässberg Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs häradsskrivare FIa:236 1941  455 SEK
See: Göteborgs häradsskrivare FIa:237 1941  462 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Register
Fässberg FbReg:1 1737 - 1889    308 SEK
Fässberg FbReg:2 1737 - 1889    288 SEK
Fässberg FbReg:3 1737 - 1889    315 SEK
Fässberg FbReg:4 1737 - 1889    280 SEK
Fässberg FbReg:5 1737 - 1889    313 SEK
Fässberg FbReg:6 1737 - 1889    283 SEK
Fässberg HFReg:1 1794 - 1897    655 SEK
Fässberg HFReg:2 1794 - 1897    457 SEK
Fässberg HFReg:3 1794 - 1897    739 SEK
Fässberg AIIf:1 1939    134 SEK
Inventory of the estate
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt 1730 - 1823   
See: Askims häradsrätt 1824 - 1887   
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt 1888 - 1954   
See: Askims och Mölndals domsagas häradsrätt 1955 -   
Estate inventory registers
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 1713 - 1887  163 SEK
Remaining documents
Fässberg AIIe:1 1894 - 1910    459 SEK
See: Fässberg AIIa:14 1910 - 1916  262 SEK
See: Fässberg AIIa:18 1910 - 1916  133 SEK
Fässberg AIId:1 1916 - 1927    153 SEK
Fässberg AIId:2 1916 - 1927    153 SEK
Fässberg AIId:3 1916 - 1927    147 SEK
Fässberg AIId:4 1925 - 1927    152 SEK
Fässberg AIId:5 1927 - 1938    153 SEK
Fässberg AIId:6 1927 - 1938    153 SEK
Fässberg AIId:7 1927 - 1938    153 SEK
Fässberg AIId:8 1927 - 1938    154 SEK
Fässberg AIId:9 1927 - 1938    153 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program