Göteborgs Marieberg

Göteborgs Marieberg in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasMajorna, Majförsamlingen
InformationGöteborgs Mariebergs församling, även kallad Majornas församling och Majförsamlingen tillkom genom kungligt brev 1786 11/5, varigenom vissa invånare i Örgryte tillätes att uti ett i Majorna beläget enskilt hus hålla gudstjänst, tills deras kyrka blev färdig.

Åren 1786-1805 var Göteborgs Marieberg annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.

Åren 1805-1820 var Göteborgs Marieberg annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.

Den 26 november 1820 överenskoms på sockenstämma med Mariebergs församling och Amiralitetsvarvsförsamlingen om byggande av en gemensam kyrka.

Från slutet av år 1820 till 1828 benämndes de båda församlingarna vanligen Förenade Kustförsamlingen eller Kustförsamlingen.

1828 ändrades namnet till Karl Johans församling.

Förenade Kustförsamlingens arkiv har ej avskiljts och förtecknats särskilt utan dess arkivalier får sökas i Amiralitetsvarvsförsamlingens, Mariebergs församlings och Göteborgs Karl Johans församlings kyrkoarkiv.

Härad:
Sävedal

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Mariebergs församling
NADSE/GLA/13557
Volume from Göteborgs Marieberg
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Örgryte AI:1 1773 - 1781  70 SEK
Göteborgs Marieberg AI:1 1800 - 1809    65 SEK
Göteborgs Marieberg AI:2 1812 - 1818    187 SEK
Göteborgs Marieberg AI:3 1817 - 1820    150 SEK
Göteborgs Marieberg AI:4 1821 - 1824    239 SEK
Göteborgs Marieberg AI:5 1825 - 1828    213 SEK
Migration records
See: Örgryte B:1 1750 - 1789  49 SEK
Göteborgs Marieberg B:1 1751 - 1820    82 SEK
Göteborgs Marieberg B:2 1806 - 1827    90 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling B:1 1821 - 1827  115 SEK
Birth and baptism records
See: Örgryte C:1 1740 - 1783  133 SEK
See: Örgryte C:2 1783 - 1784  207 SEK
Göteborgs Marieberg C:1 1785 - 1822    202 SEK
Banns and marriage records
See: Örgryte C:1 1740 - 1784  133 SEK
See: Göteborgs Marieberg C:1 1785 - 1822  202 SEK
Death and funeral records
See: Örgryte C:1 1740 - 1784  133 SEK
See: Göteborgs Marieberg C:1 1785 - 1822  202 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Marieberg HII:1 1747 - 1769    276 SEK
Göteborgs Marieberg HII:2 1770 - 1773    273 SEK
Göteborgs Marieberg HII:3 1774 - 1778    227 SEK
Göteborgs Marieberg HII:4 1779 - 1787    220 SEK
Göteborgs Marieberg HII:5 1788 - 1793    238 SEK
Göteborgs Marieberg HII:6 1794 - 1800    241 SEK
Göteborgs Marieberg HII:7 1801 - 1809    268 SEK
Göteborgs Marieberg HII:8 1810 - 1813    277 SEK
Göteborgs Marieberg HII:9 1814 - 1820    278 SEK
Parish meeting journals and doucments
Göteborgs Marieberg KI:1 1796 - 1824    165 SEK
Account-book for the church
See: Göteborgs Marieberg HV:1 1807 - 1812   
Account-book for the poor relief
See: Göteborgs Marieberg HV:1 1807 - 1812   
Account-book for the various institution and purpose
See: Göteborgs Marieberg HV:1 1807 - 1812   
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1681 -   
Register
Göteborgs Marieberg HFReg:1 1800 - 1828    178 SEK
Inventory of the estate
See: Sävedals häradsrätt 1727 - 1887   
Remaining documents
Göteborgs Marieberg HV:1 1785 - 1821   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 491 693

More info about our color images

  CartStart the program