Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typeCourts of appeal
InformationAdvokatfiskalens uppgifter vid Göta hovrätt var att vara kronans ombudsman i hovrätten, som allmän åklagare, som granskare av underrätternas verksamhet m.m
Här finns bla. renoverade domböcker, småprotokoll från Häradsrätter, Rådhusrätter, lagmansrätter etc.

Vi har valt att dela upp Advokatfiskalens arkiv efter län och årtal eftersom det är tusentals volymer i denna arkivbildare. Annars skulle det bli helt oöverskådligt.

NADSE/VALA/0382503
Volume from Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län
  Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:1 1602 - 1632    220 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1199 1622 - 1657    460 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2023 1624 - 1660    484 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:2 1633 - 1640    211 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:3 1641 - 1646    237 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1569 1645 - 1664    259 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:4 1647 - 1649    200 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:5 1651 - 1652    195 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:6 1653 - 1654    195 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:7 1655 - 1657    279 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:8 1658 - 1660    190 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1200 1660 - 1670    382 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:9 1661 - 1663    245 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2024 1661 - 1673    457 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:10 1664 - 1665    221 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1570 1665 - 1673    336 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:11 1666 - 1667    223 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:12 1668 - 1669    207 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:1 1669 - 1678    92 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:13 1670 - 1672    187 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:23 1670 - 1675    199 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1201 1671 - 1682    388 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:14 1673 - 1675    246 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1571 1674 - 1680    354 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2025 1674 - 1687    489 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:15 1676 - 1677    218 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:24 1676 - 1680    196 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:16 1678 - 1680    244 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:2 1680 - 1689    183 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:17 1681 - 1682    190 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:25 1681 - 1683    169 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1572 1681 - 1685    417 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:18 1683 - 1684    369 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1205 1683 - 1685    61 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1202 1683 - 1688    355 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:26 1684 - 1685    234 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:19 1685    206 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:20 1686 - 1687    337 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:27 1686 - 1688    493 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1573 1686 - 1689    395 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1206 1687 - 1700    377 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:21 1688 - 1689    345 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2026 1688 - 1695    397 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:28 1689 - 1690    396 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1203 1689 - 1694    355 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:22 1690 - 1691    339 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1574 1690 - 1694    483 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:3 1690 - 1697    219 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:29 1691    226 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:30 1692    219 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:31 1692    183 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:32 1693    249 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:33 1693    248 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:34 1694    247 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:35 1694    252 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:36 1695    253 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:37 1695    213 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1204 1695 - 1700    428 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1575 1695 - 1700    383 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:38 1696    262 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:39 1696    283 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:40 1697    214 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:41 1697    276 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:42 1698    226 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:43 1698    259 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:4 1698 - 1702    237 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:44 1699    217 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:45 1699    433 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:46 1700    213 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:47 1700    406 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:1 1701    227 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:2 1701    379 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1576 1701    85 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1207 1701 - 1704    224 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:3 1702    189 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:4 1702    446 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1577 1702    107 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:6 1703    219 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:7 1703    312 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1578 1703    100 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:5 1703 - 1706    240 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:8 1704    235 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:9 1704    333 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1579 1704    108 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:10 1705    224 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:11 1705    317 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1580 1705    97 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1208 1705 - 1709    394 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:12 1706    251 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:13 1706    289 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1581 1706    93 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:14 1707    205 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:15 1707    287 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1582 1707    96 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:6 1707 - 1719    337 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:16 1708    234 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:17 1708    333 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1583 1708    84 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:18 1709    318 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:19 1709    244 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1584 1709    84 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:20 1710    287 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:21 1710    176 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1585 1710    103 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1209 1710 - 1715    473 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:22 1711    247 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:23 1711    250 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1586 1711    88 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:24 1712    238 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:25 1712    138 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1587 1712    88 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:26 1713    218 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:27 1713    282 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1588 1713    100 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:28 1714    224 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:29 1714    254 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1589 1714    70 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:30 1715    291 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:31 1715    265 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:32 1715    68 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1590 1715    64 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:33 1716    201 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:34 1716    251 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1210 1716    111 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1591 1716    59 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:35 1717    192 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:36 1717    273 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1211 1717    112 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:37 1718    170 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:38 1718    171 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1592 1718    73 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1212 1718 - 1719    219 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:39 1719    410 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1593 1719    70 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:40 1720    891 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1213 1720    160 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1594 1720    156 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIICF:7 1720 - 1732    596 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:41 1721    874 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1595 1721    116 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1214 1721 - 1723    432 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:42 1722    631 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1596 1722    94 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:43 1723    603 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1597 1723    104 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:44 1724    619 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1598 1724    99 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1215 1724 - 1726    441 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:45 1725    587 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1599 1725    121 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2027 1725 - 1730    209 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:46 1726    610 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1600 1726    114 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:47 1727    435 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:48 1727    238 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1601 1727    117 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1216 1727 - 1730    523 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:49 1728    409 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:50 1728    207 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1602 1728    208 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:51 1729    459 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:52 1729    232 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1603 1729    126 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:53 1730    678 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1604 1730    190 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1217 1731    225 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2028 1731    87 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1218 1732    154 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1219 1732    90 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2029 1732    138 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1220 1733    108 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1221 1733    183 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2030 1733 - 1735    332 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1222 1734    93 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1223 1734    191 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1224 1735    157 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1225 1735    236 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1226 1736    268 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1227 1736    262 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2031 1736    120 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1228 1737    186 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2032 1737    82 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2033 1739    154 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2034 1739    153 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2035 1740    165 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2036 1751    58 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2037 1752    135 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2038 1759 - 1764    342 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2039 1766    72 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:1641 1767    250 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2040 1767    104 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2041 1768    55 SEK
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIBAA:2042 1769 - 1781    386 SEK
Remaining documents
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar Okänt   
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1813   

NUMBER OF IMAGES

86 468 601

More info about our color images

  CartStart the program