Surteby-Kattunga

Surteby-Kattunga in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasSurteby och Kattunga
InformationSurteby-Kattunga är moderförsamling i Surteby-Kattunga, Fotskäls, Tostareds, Berghems och Hajoms pastorat.

Före den 1 januari 1962 var Surteby-Kattunga moderförsamling i Surteby-Kattunga, Fotskäls och Tostareds pastorat i Göteborgs stift och Älvsborgs län. Kattunga var fordom annex till Surteby, men är sedan 1820 förenad med moderförsamlingen om gemensam kyrka. Tostared, som tidigare varit annex till Sätila, skall enligt uppgift från 1693 ha blivit därifrån "lagvunnen".

Kyrkoarkivet förstördes vid prästgårdens ödeläggande genom brand år 1857.

Härad:
Mark

Stift:
Göteborg
NADSE/GLA/13516
Volume from Surteby-Kattunga
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Surteby-Kattunga AI:1 1855 - 1859    111 SEK
Surteby-Kattunga AI:2 1858 - 1861    115 SEK
Surteby-Kattunga AI:3 1861 - 1870    112 SEK
Surteby-Kattunga AI:4 1861 - 1870    78 SEK
Surteby-Kattunga AI:5 1871 - 1880    179 SEK
Surteby-Kattunga AI:6 1871 - 1890    108 SEK
Surteby-Kattunga AI:7 1881 - 1890    152 SEK
Surteby-Kattunga AI:8 1891 - 1899    183 SEK
Surteby-Kattunga AI:9 1891 - 1899    112 SEK
Surteby-Kattunga AII:1 1900 - 1925    129 SEK
Surteby-Kattunga AII:2 1900 - 1925    183 SEK
Migration records
Surteby-Kattunga B:1 1859 - 1860    59 SEK
Surteby-Kattunga B:2 1861 - 1876    82 SEK
Surteby-Kattunga B:3 1877 - 1891    85 SEK
Surteby-Kattunga B:4 1892 - 1894    49 SEK
Surteby-Kattunga B:5 1895 - 1923    196 SEK
Surteby-Kattunga B:6 1895 - 1925    167 SEK
Surteby-Kattunga B:7 1916 - 1933    96 SEK
Birth and baptism records
See: Surteby-Kattunga B:1 1859 - 1861  59 SEK
Surteby-Kattunga C:1 1861 - 1884    140 SEK
Surteby-Kattunga C:2 1861 - 1894    163 SEK
See: Surteby-Kattunga B:5 1895 - 1925  196 SEK
See: Surteby-Kattunga B:6 1895 - 1925  167 SEK
Confirmation records
See: Surteby-Kattunga C:1 1858 - 1892  140 SEK
See: Surteby-Kattunga AI:2 1860 - 1862  115 SEK
Surteby-Kattunga DI:2 1895 - 1929    124 SEK
Banns and marriage records
Surteby-Kattunga E:1 1858 - 1861    37 SEK
See: Surteby-Kattunga B:1 1859 - 1860  59 SEK
Surteby-Kattunga E:2 1861 - 1894    126 SEK
See: Surteby-Kattunga B:5 1895 - 1923  196 SEK
See: Surteby-Kattunga B:6 1895 - 1925  167 SEK
Death and funeral records
Surteby-Kattunga F:1a 1797 - 1839    58 SEK
Surteby-Kattunga F:1 1842 - 1861    52 SEK
See: Surteby-Kattunga E:2 1861 - 1894  126 SEK
See: Surteby-Kattunga B:5 1895 - 1925  196 SEK
See: Surteby-Kattunga B:6 1895 - 1925  167 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Surteby-Kattunga AI:2 1858 - 1859  115 SEK
Surteby-Kattunga KI:1 1858 - 1862    51 SEK
Surteby-Kattunga KI:2 1860 - 1863    71 SEK
Tax/census records
See: Marks häradsskrivare FIb:434 1941  87 SEK
Inventory of the estate
See: Marks häradsrätt 1736 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 1683 - 1884   
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
Remaining documents
See: Folklängder Surteby pastorat 1732 - 1806   
See: Surteby-Kattunga Lasarettsmedel:1 1769 - 1860  102 SEK
Surteby-Kattunga Lasarettsmedel:1 1769 - 1860    102 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program