Göteborgs Garnisonsförsamling

Göteborgs Garnisonsförsamling in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasKronohusförsamlingen
InformationÅr 1680 erhöll Göteborg ett ständigt garnisonsregemente, på vars stat även upptogs en regementspastor. Åt den nya församlingen uppläts det så kallade Kronhuset till gudstjänstlokal, därför kallas församlingen ibland Kronhusförsamlingen.

Förutom garnisonen (militära avdelningen) räknade församlingen även en allmän del (civila avdelningen), vars medlemmar varken genom stånd eller ämbeten stod i förbindelse med garnisonens personal.

Församlingen upplöstes den 30 april 1927.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Garnisonsförsamlingen

Släktdata om Göteborgs Garnison
NADSE/GLA/13183
Volume from Göteborgs Garnisonsförsamling
  Staff lists (military)
Staff lists (civil)
Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Staff lists (military)
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:1 1811 - 1884    87 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:2 1816 - 1820    73 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:3 1817    36 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:4 1817 - 1831    117 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:5 1817 - 1831    120 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:6 1818 - 1820    39 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:7 1818 - 1822    56 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:8 1831 - 1858    129 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:9 1831 - 1858    130 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:10 1857 - 1871    143 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:11 1857 - 1871    138 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:12 1871 - 1878    263 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:13 1878 - 1899    187 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:14 1878 - 1899    193 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIa:15 1891 - 1896    79 SEK
Staff lists (civil)
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:1 1801 - 1811    165 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:2 1811 - 1820    118 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:3 1811 - 1820    93 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:4 1817 - 1830    45 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:5 1818 - 1820    49 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:6 1820 - 1846    183 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:7 1820 - 1846    123 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:8 1832    35 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:9 1846 - 1871    157 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:10 1846 - 1871    120 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:11 1869 - 1871    48 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:12 1871 - 1878    216 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:13 1878 - 1894    147 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIb:14 1878 - 1897    100 SEK
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIa:1 1899 - 1910    300 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling AIII:1 1910 - 1921  64 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIa:2 1910 - 1921    205 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIa:3 1921 - 1927    248 SEK
Records of non-existing persons
Göteborgs Garnisonsförsamling AIII:1 1910 - 1921    64 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling AIIa:3 1921 - 1927  248 SEK
Migration records
See: Göteborgs Garnisonsförsamling DII:2 1780 - 1785  121 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:1 1786 - 1795    53 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:2 1796 - 1811    90 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:3 1826 - 1850    145 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:4 1826 - 1850    141 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:5 1851 - 1860    75 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:6 1851 - 1860    142 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:7 1871 - 1884    154 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:8 1885 - 1894    97 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:9 1895 - 1921    136 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling AIII:1 1910 - 1921  64 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:10 1916 - 1927    94 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling B:11 1921 - 1927    64 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:1 1693 - 1717    189 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:2 1709 - 1720    133 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:3 1716 - 1717    46 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:4 1721 - 1758    226 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:5 1728 - 1760    158 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:6 1759 - 1773    138 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:7 1761 - 1773    105 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:8 1772 - 1784    189 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:9 1777 - 1801    91 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:10 1785 - 1801    217 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:11 1794 - 1807    144 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:12 1802 - 1817    79 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:13 1808 - 1828    277 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:14 1829 - 1860    309 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CII:1 1847 - 1893    45 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:15 1861 - 1867    160 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:16 1867 - 1894    269 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling CI:17 1895 - 1927    142 SEK
Confirmation records
Göteborgs Garnisonsförsamling DI:2 1895 - 1927    64 SEK
Communion records
Göteborgs Garnisonsförsamling DII:2 1780 - 1794    121 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:1 1693 - 1718  189 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:2 1709 - 1720  133 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:4 1721 - 1758  226 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:5 1728 - 1760  158 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:6 1759 - 1773  138 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:7 1761 - 1773  105 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:8 1772 - 1784  189 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:9 1777 - 1801  91 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:10 1785 - 1801  217 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:11 1794 - 1807  144 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling EI:1 1801 - 1823    83 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling EI:2 1801 - 1845    127 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:12 1802 - 1817  79 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:13 1808 - 1828  277 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:14 1829 - 1861  309 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling EI:3 1861 - 1878    78 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling EI:4 1875 - 1894    90 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling EI:5 1878 - 1894    94 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:17 1895 - 1927  142 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:1 1693 - 1717  189 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:2 1709 - 1720  133 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:3 1716 - 1717  46 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:4 1721 - 1758  226 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:5 1728 - 1760  158 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:6 1759 - 1773  138 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:7 1761 - 1773  105 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:8 1772 - 1784  189 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:9 1777 - 1801  91 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:10 1785 - 1801  217 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:11 1794 - 1807  144 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:12 1802 - 1817  79 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:13 1808 - 1828  277 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:14 1829 - 1861  309 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling FI:1 1861 - 1878    94 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling FI:2 1878 - 1894    55 SEK
See: Göteborgs Garnisonsförsamling CI:17 1895 - 1927  142 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:1 1715 - 1778    309 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:2 1778 - 1784    300 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:3 1785 - 1788    271 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:4 1789 - 1794    286 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:5 1795 - 1798    259 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:6 1799 - 1801    276 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:7 1802 - 1805    315 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:8 1806 - 1808    340 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:9 1809 - 1810    345 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:10 1811 - 1812    358 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:11 1813 - 1814    322 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:12 1815 - 1816    354 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:13 1817 - 1818    377 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:14 1819 - 1820    310 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:15 1821 - 1822    309 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:16 1823 - 1824    290 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:17 1825    213 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HII:31 1848 - 1849    365 SEK
Parish meeting journals and doucments
Göteborgs Garnisonsförsamling KI:1 1856 - 1858    38 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1619 -   
Register
Göteborgs Garnisonsförsamling VbReg:1 1693 - 1894    190 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling DbReg:1 1693 - 1894    315 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling FbReg:1 1693 - 1894    252 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling FbReg:2 1693 - 1894    124 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling InBReg:1 1715 - 1825    165 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HFReg:3 1801 - 1897    183 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HFReg:4 1801 - 1897    209 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HFReg:1 1811 - 1899    155 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling HFReg:2 1811 - 1899    177 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling InBReg:2 1826 - 1927    294 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling InBReg:3 1826 - 1927    296 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling KbReg:1 1895 - 1927    88 SEK
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   
Remaining documents
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIb:1 1896 - 1912    56 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIb:2 1910 - 1912    39 SEK
Göteborgs Garnisonsförsamling AIIb:3 1913 - 1927    60 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 932

More info about our color images

  CartStart the program