Göteborgs Nya Varvet

Göteborgs Nya Varvet in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasNya Varvet
InformationNya Varvet utbröts genom ett kungligt brev den 18 juli 1827 från Förenade Kustförsamlingarna, (d v s Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling samt Göteborgs Mariebergs församling, senare Göteborgs Karl Johans församling).

Nya Varvet hade självständig kyrkobokföring sedan 1816. Före 1816 hörde området där Nya Varvet var beläget till Västra Frölunda och Örgryte.

Nya Varvet bestod - med få undantag - av officerare, underofficerare samt civila ämbets- och tjänstemän ävensom månads- och daglönare vid örlogsdepoten.
1870 inrättades där även ett straff- och arbetsfängelse.

Genom kungligt brev den 5 maj 1876 stadgades att den del av församlingen som var belägen inom Sävedals härad från 1877 1/1 skulle överflyttas till Askims härad, varigenom hela församlingen kom att tillhöra Askims härad. Samtidigt blev Nya Varvet en territoriell församling.

Nya Varvet införlivades den 1 januari 1931 med Göteborgs Karl Johans församling.

Från 1 januari 1967 till Älvsborgs församling.

Stift:
Göteborg

Härad:
Askim, Sävedal

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Nya Varvet

Släktdata om Nya Varvet
NADSE/GLA/13407
Volume from Göteborgs Nya Varvet
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Nya Varvet AI:1 1826 - 1835    76 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:2 1836 - 1845    76 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:3 1846 - 1853    84 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:4 1854 - 1862    144 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:5 1863 - 1876    76 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:6 1877 - 1882    88 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:7 1883 - 1890    107 SEK
Göteborgs Nya Varvet AI:8 1890 - 1899    100 SEK
Göteborgs Nya Varvet AIIa:1 1899 - 1912    151 SEK
Göteborgs Nya Varvet AIIa:2 1912 - 1939    172 SEK
Records of non-existing persons
Göteborgs Nya Varvet AIII:1 1895 - 1947    36 SEK
Migration records
Göteborgs Nya Varvet B:1 1820 - 1844    57 SEK
Göteborgs Nya Varvet B:2 1845 - 1859    47 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:3 1860 - 1873  58 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:5 1877 - 1890  93 SEK
Göteborgs Nya Varvet B:3 1889 - 1895    38 SEK
Göteborgs Nya Varvet B:4 1895 - 1915    68 SEK
Göteborgs Nya Varvet B:5 1916 - 1930    47 SEK
Göteborgs Nya Varvet B:6 1916 - 1930    61 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Nya Varvet C:1 1816 - 1831    67 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:2 1832 - 1860    54 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:3 1860 - 1870    58 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:4 1871 - 1872    35 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:5 1876 - 1889    93 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:6 1889 - 1895    42 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:7 1895 - 1909    63 SEK
Göteborgs Nya Varvet C:8 1910 - 1930    55 SEK
Confirmation records
Göteborgs Nya Varvet DI:1 1895 - 1930    62 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Nya Varvet C:1 1816 - 1860  67 SEK
Göteborgs Nya Varvet E:1 1843 - 1854    40 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:3 1860 - 1870  58 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:5 1879 - 1889  93 SEK
Göteborgs Nya Varvet E:2 1889 - 1895    38 SEK
Göteborgs Nya Varvet E:3 1895 - 1930    56 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Nya Varvet C:1 1816 - 1861  67 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:3 1860 - 1876  58 SEK
See: Göteborgs Nya Varvet C:5 1877 - 1889  93 SEK
Göteborgs Nya Varvet F:1 1889 - 1895    38 SEK
Göteborgs Nya Varvet F:2 1895 - 1930    63 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Nya Varvet HII:1 1776 - 1829    353 SEK
Parish meeting journals and doucments
Göteborgs Nya Varvet KI:1 1821 - 1847    57 SEK
Göteborgs Nya Varvet KI:2 1843 - 1869    120 SEK
Inventory of the estate
See: Sävedals häradsrätt 1727 - 1887   
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt 1730 - 1823   
See: Askims häradsrätt 1824 - 1887   
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt 1888 - 1930   
Remaining documents
Göteborgs Nya Varvet AIIb:1 1899 - 1912    103 SEK
Göteborgs Nya Varvet AIIb:2 1912 - 1939    119 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 702 903

More info about our color images

  CartStart the program