Tråvad

Tråvad in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationTråvad är annexförsamling i Larvs, Längjums och Tråvads församlingars pastorat.

Före den 1 januari 1962 var Tråvad annexförsamling i Larvs, Längjums, Tråvads och Södra Lundby församlingars pastorat.

Enligt Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 funnos kyrkor även i Edum och Vässby. Edum har uppgått i Larvs socken, och Vässby, som långt fram i tiden var egen jordebokssocken, har uppgått i Längjums socken.

Härad:
Laske, Skåning (del av församlingen, t o m år 1886)

Stift:
Skara
NADSE/GLA/13574
Volume from Tråvad
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Tråvad AI:1 1805 - 1812    52 SEK
Tråvad AI:2 1813 - 1822    61 SEK
Tråvad AI:3 1822 - 1834    60 SEK
Tråvad AI:4 1834 - 1840    59 SEK
Tråvad AI:5 1840 - 1849    64 SEK
See: Längjum AI:6 1849 - 1855    145 SEK
See: Längjum AI:7 1856 - 1860    252 SEK
See: Längjum AI:8 1861 - 1868    267 SEK
Tråvad AI:6 1869 - 1880    109 SEK
Tråvad AI:7 1869 - 1880    111 SEK
Tråvad AI:8 1881 - 1896    136 SEK
Tråvad AI:9 1881 - 1896    132 SEK
Tråvad AIIa:1 1896 - 1915    253 SEK
Tråvad AIIa:2 1915 - 1936    251 SEK
Records of non-existing persons
See: Tråvad AIIa:1 1896 - 1915    253 SEK
See: Tråvad AIIa:2 1915 - 1937    251 SEK
Migration records
See: Larv C:1 1688 - 1700    104 SEK
See: Larv B:1 1745 - 1753    89 SEK
See: Larv B:2 1774 - 1844    140 SEK
See: Larv B:3 1845 - 1860    83 SEK
See: Larv B:4 1861 - 1894    230 SEK
Tråvad B:1 1895 - 1939    94 SEK
Tråvad B:2 1916 - 1936    63 SEK
Birth and baptism records
See: Larv C:1 1688 - 1700    104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725    195 SEK
See: Larv C:3 1725 - 1744    139 SEK
See: Larv C:4 1745 - 1829    276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1860    120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1860    190 SEK
Tråvad C:1 1861 - 1894    96 SEK
Tråvad C:2 1895 - 1936    106 SEK
Confirmation records
See: Larv B:1 1792 - 1840    89 SEK
Tråvad DI:1 1895 - 1936    59 SEK
Banns and marriage records
See: Larv C:1 1688 - 1701    104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725    195 SEK
See: Larv C:3 1726 - 1738    139 SEK
See: Larv C:4 1746 - 1829    276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1858    120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1849    190 SEK
See: Larv E:1 1850 - 1860    62 SEK
See: Larv E:2 1850 - 1860    48 SEK
Tråvad E:1 1861 - 1894    67 SEK
Tråvad E:2 1895 - 1936    62 SEK
Death and funeral records
See: Larv C:1 1688 - 1701    104 SEK
See: Larv C:2 1701 - 1725    195 SEK
See: Larv C:4 1746 - 1829    276 SEK
See: Larv E:3 1829 - 1859    120 SEK
See: Larv C:5 1830 - 1860    190 SEK
Tråvad F:1 1861 - 1894    73 SEK
Tråvad F:2 1895 - 1936    79 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Larv C:1 1695 - 1714    104 SEK
See: Larv C:3 1723 - 1736    139 SEK
See: Larv KI:1 1746 - 1794    154 SEK
See: Larv KI:2 1795 - 1811    163 SEK
See: Larv KI:3 1812 - 1834    153 SEK
See: Larv KI:4 1834 - 1847    115 SEK
See: Larv KI:5 1837 - 1843    66 SEK
Tråvad KI:1 1838 - 1843    40 SEK
See: Larv KI:6 1842 - 1846    73 SEK
See: Längnum KI:2 1846 - 1862    33 SEK
See: Larv KI:7 1847 - 1862    108 SEK
See: Jung KI:4 1854    145 SEK
Tax/census records
See: Barne häradsskrivare Vol:262 1941    63 SEK
Inventory of the estate
See: Laske häradsrätt 1732 - 1896   
See: Skånings häradsrätt 1741 - 1886   
See: Åse, Viste, Barne och Laske domsagas häradsrätt 1897 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   
Remaining documents
See: Tråvad KI:1 1829 - 1830    40 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

80 937 628

More info about our color images

  CartStart the program