Ingelstads häradsrätt

Ingelstads häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesMalmöhus län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationIngelstads och Järrestads härader i Kristianstads län var 1682-1847 förenade med Herrestads härad till en domsaga som 1691 utökades med Ljunits. Herrestad och Ljunits bröts ut 1848. Jämlikt kungl. brev 27 september 1872 slogs Ingelstads och Järrestads häradsrätter samman till ett tingslag, benämnt Ingelstads och Järrestads domsaga, med tingsställe i Hammenhög liksom tidigare.

Ingelstads härad omfattade följande socknar:
Benestad
Bollerup
Borrby (t.o.m. 1899 hörde del av socknen till Järrestads härad)
Glemminge
Hammenhög
Hannas
Hörup
Ingelstorp
Kverrestad
Löderup
Onslunda
Smedstorp
Spjutstorp
Stora Köpinge (t.o.m. 1879 hörde mindre del av socknen till Herrestads härad)
Tosterup
Tranås (fr.o.m. 1891, tidigare Herrestads härad)
Tryde (t.o.m. 1890 hörde mindre del av socknen till Herrestads härad)
Ullstorp
Valleberga
Östra Herrestad
Östra Hoby
Östra Ingelstad
Övraby (t.o.m. 1890 hörde mindre del av socknen till Herrestads härad)
NADSE/LLA/10032
Volume from Ingelstads häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1683 -   
Ingelstads häradsrätt AIa:8 1684 - 1696    250 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:9 1699 - 1703    345 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:10 1704 - 1715    300 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:11 1716 - 1717    220 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:12 1718 - 1719    189 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:13 1720    152 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:14 1721    160 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:15 1722    188 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:16 1723    193 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:17 1724    177 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:18 1725    192 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:19 1726    258 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:20 1727    276 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:21 1728 - 1730    238 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:22 1731    211 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:23 1732    165 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:24 1733    192 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:25 1734    136 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:26 1735    134 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:27 1736 - 1740    498 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:28 1741 - 1745    514 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:29 1746 - 1750    631 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:30 1751 - 1754    501 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:31 1755 - 1756    616 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:32 1757 - 1758    484 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761 - 1762    564 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:35 1763    351 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:36 1764    318 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:46 1775    393 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:63 1792    370 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:64 1793    327 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:65 1794    328 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:66 1795    334 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:76 1810 - 1811    784 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:82 1821    448 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:83 1822    682 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:95 1834    407 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:96 1835    389 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:97 1836    333 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:98 1837    435 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:99 1838    495 SEK
Ingelstads häradsrätt AIa:175 1870    360 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Ingelstads häradsrätt FIIa:1 1700 - 1749    570 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIb:1 1711 - 1830    193 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIb:2 1711 - 1830    267 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIb:3 1711 - 1830    211 SEK
Ingelstads häradsrätt SkillingeBou:1 1748 - 1801    131 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:2a 1750 - 1759    342 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:2b 1750 - 1759    345 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:3 1760 - 1764    566 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761  564 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:35 1763  351 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:36 1764  318 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:4 1765 - 1770    573 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:5 1771 - 1774    355 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:6 1775    196 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:46 1775  393 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:7 1776 - 1778    559 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:8 1779 - 1781    599 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:9 1782 - 1785    637 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:10 1786 - 1788    606 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:11 1789 - 1791    628 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:12 1792 - 1793    554 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:13 1794    382 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:14 1795 - 1797    694 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:15 1798 - 1800    612 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:16 1801 - 1803    639 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:17 1804 - 1806    682 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:18 1807 - 1808    552 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:19 1809    492 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:20 1810 - 1811    607 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:21 1812 - 1813    754 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:22 1814    438 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:23 1815 - 1816    538 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:24 1817 - 1818    509 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:25 1819    412 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIb:4 1819 - 1833    85 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:26 1820    369 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:27 1821    239 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:28 1822    408 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:29 1823    255 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:30 1824    303 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:31 1825    303 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:32 1826    412 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:33 1827    229 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:34 1828    306 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:35 1829    449 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:36 1830    289 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:37 1831    286 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:38 1832    291 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:39 1833    284 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:40 1834    322 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:41 1835    268 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:42 1836    275 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:43 1837    276 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:44 1838    322 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:45 1839    308 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:46 1840    315 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:47 1841    265 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:48 1842    220 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:49 1843    205 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:50 1844    198 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:51 1845    265 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:52 1846    237 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:53 1847    285 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:54 1848    264 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:55 1849    265 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:56 1850    210 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:57 1851    217 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:58 1852    289 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:59 1853    226 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:60 1854    173 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:61 1855    226 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:62 1856    227 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:63 1857    264 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:64 1858    226 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:65 1859    283 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:66 1860    272 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:67 1861 - 1862    461 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:68 1863 - 1864    453 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:69 1865 - 1866    405 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:70 1867 - 1868    445 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:71 1869 - 1870    431 SEK
Ingelstads häradsrätt FIIa:72 1871 - 1872    393 SEK
Estate inventory registers
Ingelstads häradsrätt BouReg:1 1700 - 1840    113 SEK
Remaining documents
Ingelstads häradsrätt CIIa:1 Okänt    170 SEK
Ingelstads häradsrätt CIIa:2 Okänt    160 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:28 1658 - 1662  226 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:29 1662 - 1664  228 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:30 1664 - 1666  256 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:31 1666 - 1668  255 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:32 1668 - 1670  261 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:33 1670 - 1672  246 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:34 1680 - 1683  250 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:8 1685  250 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:9 1700 - 1703  345 SEK
Ingelstads häradsrätt AIIa:1 1715 - 1734    208 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIIa:1 1715 - 1734  208 SEK
Ingelstads häradsrätt AIb:1 1727 - 1760    202 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:25 1734  136 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:26 1735  134 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:27 1737 - 1740  498 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:27 1737 - 1740  498 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:27 1737 - 1740  498 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:28 1741 - 1745  514 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:28 1741 - 1745  514 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:28 1741 - 1745  514 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:29 1746 - 1750  631 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:29 1746 - 1750  631 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:29 1746 - 1750  631 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:30 1751 - 1753  501 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:30 1751 - 1754  501 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:30 1751 - 1754  501 SEK
Ingelstads häradsrätt DI:1 1753 - 1775    262 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:31 1755 - 1756  616 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:31 1755 - 1756  616 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:32 1757 - 1758  484 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:32 1757 - 1758  484 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:32 1758  484 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761  564 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761 - 1762  564 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761 - 1762  564 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:34 1761 - 1762  564 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:35 1763  351 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:35 1763  351 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:35 1763  351 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:36 1764  318 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:36 1764  318 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:36 1764  318 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:46 1775  393 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:46 1775  393 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:46 1775  393 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:63 1792  370 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:63 1792  370 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:63 1792  370 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:63 1792  370 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:64 1793  327 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:64 1793  327 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:64 1793  327 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:64 1793  327 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:65 1794  328 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:65 1794  328 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:65 1794  328 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:65 1794  328 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:66 1795  334 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:66 1795  334 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:66 1795  334 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:66 1795  334 SEK
See: Ingelstads häradsrätt FIIa:14 1797  694 SEK
See: Ingelstads häradsrätt FIIa:15 1798  612 SEK
Ingelstads häradsrätt AIb:8 1830 - 1845    648 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:95 1834  407 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:96 1835  389 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:97 1836  333 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:98 1837  435 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:99 1838  495 SEK
See: Ingelstads häradsrätt AIa:175 1870  360 SEK

NUMBER OF IMAGES

89 250 799

More info about our color images

  CartStart the program