Villands häradsrätt

Villands häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationVillands härad har ingått i olika domsagoindelningar. Åren 1682-1860 utgjorde Gärds, Albo och Villands härader en domsaga. Enligt ett kungligt brev den 7 juli 1853 bildade, från och med 1861, Villands härad istället domsaga med Östra Göinge härad. Till följd av ett kungligt brev den 25 juni 1917, utgjorde - från och med 1918 - Villands härad ett eget domsagodistrikt.

Med domsaga menas området för häradshövdingens ämbetsverksamhet. En domsaga kunde ofta innehålla flera häradsrätter. Dessa häradsrätter bildade i sin tur egna rättskipningsdistrikt (tingslag) men hade således en gemensam häradshövding (domare).

Häradshövdingen hade adress Hammarshus, Nosaby församling invid Kristianstad. Tingsstället låg i Fjälkinge fram till och med 1952. Detta år uppförde de tingshusbyggnadsskyldige i Villands härad samt Gärds och Albo härader tillsammans ett nytt gemensamt tingshus i Kristianstad. Detta stod färdigt den 11 december 1952. Tingshuset utmed Kanalgatan ritades av stadsarkitekt Robert Larsson.

Villands häradsrätt efterträddes den 1 januari 1967 av Kristianstads domsagas häradsrätt.

Villands härad omfattade församlingarna (-1966 om ej annat anges):

Bäckaskog (ca 1635 uppgått i Kiaby)
Fjälkestad
Fjälkinge
Gualöv
Gustav Adolf (-1778 Viby)
Ivetofta
Ivö
Kiaby
Nosaby *
Nymö
Näsum
Oppmanna
Rinkaby
Råbelöv (1836 uppgått i Fjälkestad, som jordebokssocken först 1883)
Trolle-Ljungby (-1883 Ljungby eller Västra Ljungby)
Vånga
Älleköpinge (alt. Elleköpinge; 1618 uppgått i Åhus)
Åhus **
Åraslöv (ca 1675 uppgått i Nosaby)
Österslöv

Villands härad omfattade tidigare Jämshögs socken som 1639 överfördes till Listers härad. Före 1888 låg även delar av byarna Valje och Ynde, tillhörande Sölvesborgs landsförsamling, inom Villands härad.

* Byarna Nosaby och Näsby, benämnda ”stadsdelen” inom Nosaby församling, hörde sedan 1614 till Kristianstad stad rent judiciellt och administrativt (men ej kommunalt). 1891 förlades "stadsdelen" åter till Villands härad.
1916 överfördes Näsby by till Kristianstad stad i judiciellt, administrativt, kommunalt och ecklesiastikt (kyrkligt) hänseende. Näsby ingick därmed i Kristianstads församling (idag Kristianstads Heliga Trefaldighet).

** Åhus församling låg under Villands häradsrätt men dess hamnområde skulle tillhöra Kristianstad. I mitten av 1700-talet uppstod en viss förvirring gällande gränsdragningen mellan rådhusrätten och häradsrätten. I ett kungligt brev från den 6 december 1772 stadgades att de i Åhus bosatta näringsidkarna - alla de som hade sin näring i handel och sjöfart, samt deras hustrur, barn och tjänare - skulle lyda under stadens jurisdiktion. Emellertid hänfördes de för sin fasta egendom till Villands häradsrätt.
Övriga delar av Åhus befolkning skulle dock i alla avseenden tillhöra Villands häradsrätt. Denna uppdelning gällde fram t.o.m. 1887 då delar av Åhus blev municipalsamhälle; därefter hänfördes Åhus församling helt och hållet till Villands häradsrätt.
Till och med 1886 hörde en del av Åhus församling, Yngsjö by, till Gärds härad i judiciell mening.
NADSE/LLA/10072
Volume from Villands häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1654 -   
Villands häradsrätt AIa:1 1672 - 1681    202 SEK
Villands häradsrätt AIa:2 1682 - 1683    126 SEK
Villands häradsrätt AIa:3 1686 - 1690    191 SEK
Villands häradsrätt AIa:4 1690 - 1695    181 SEK
Villands häradsrätt AIa:5 1695 - 1699    249 SEK
Villands häradsrätt AIa:6 1699 - 1703    229 SEK
Villands häradsrätt AIa:7 1704 - 1706    229 SEK
Villands häradsrätt AIa:8 1706 - 1709    199 SEK
Villands häradsrätt AIa:9 1710    58 SEK
Villands häradsrätt AIa:10 1713 - 1714    229 SEK
Villands häradsrätt AIa:11 1714 - 1715    309 SEK
Villands häradsrätt AIa:12 1716    142 SEK
Villands häradsrätt AIa:13 1717 - 1718    244 SEK
Villands häradsrätt AIa:14 1719    177 SEK
Villands häradsrätt AIa:15 1720    201 SEK
Villands häradsrätt AIa:16 1721    186 SEK
Villands häradsrätt AIa:17 1722    180 SEK
Villands häradsrätt AIa:18 1723    214 SEK
Villands häradsrätt AIa:19 1724    277 SEK
Villands häradsrätt AIa:20 1725    313 SEK
Villands häradsrätt AIa:21 1726    379 SEK
Villands häradsrätt AIa:22 1727    214 SEK
Villands häradsrätt AIa:23 1728    256 SEK
Villands häradsrätt AIa:24 1729 - 1730    334 SEK
Villands häradsrätt AIa:25 1731 - 1732    330 SEK
Villands häradsrätt AIa:26 1733 - 1734    238 SEK
Villands häradsrätt AIa:27 1735    94 SEK
Villands häradsrätt AIa:28 1736    111 SEK
Villands häradsrätt AIa:29 1737    154 SEK
Villands häradsrätt AIa:30 1738    154 SEK
Villands häradsrätt AIa:31 1739    136 SEK
Villands häradsrätt AIa:32 1740    158 SEK
Villands häradsrätt AIa:33 1741    174 SEK
Villands häradsrätt AIa:34 1742    225 SEK
Villands häradsrätt AIa:35 1743    156 SEK
Villands häradsrätt AIa:36 1744    193 SEK
Villands häradsrätt AIa:37 1745 - 1747    555 SEK
Villands häradsrätt AIa:38 1748 - 1750    628 SEK
Villands häradsrätt AIa:39 1751 - 1752    385 SEK
Villands häradsrätt AIa:40 1753 - 1755    585 SEK
Villands häradsrätt AIa:41 1756    345 SEK
Villands häradsrätt AIa:42 1757    226 SEK
Villands häradsrätt AIa:43 1758    267 SEK
Villands häradsrätt AIa:44 1759    286 SEK
Villands häradsrätt AIa:45 1760    193 SEK
Villands häradsrätt AIa:46 1761    204 SEK
Villands häradsrätt AIa:47 1762    373 SEK
Villands häradsrätt AIa:48 1763    322 SEK
Villands häradsrätt AIa:49 1764    343 SEK
Villands häradsrätt AIa:50 1765    318 SEK
Villands häradsrätt AIa:51 1766    346 SEK
Villands häradsrätt AIa:52 1767    324 SEK
Villands häradsrätt AIa:53 1768    167 SEK
Villands häradsrätt AIa:54 1768    123 SEK
Villands häradsrätt AIa:55 1768    210 SEK
Villands häradsrätt AIa:56 1769    165 SEK
Villands häradsrätt AIa:57 1769    142 SEK
Villands häradsrätt AIa:58 1769    135 SEK
Villands häradsrätt AIa:59 1770    336 SEK
Villands häradsrätt AIa:60 1771    135 SEK
Villands häradsrätt AIa:61 1771    122 SEK
Villands häradsrätt AIa:62 1771    181 SEK
Villands häradsrätt AIa:63 1772    492 SEK
Villands häradsrätt AIa:64 1773    274 SEK
Villands häradsrätt AIa:65 1773    180 SEK
Villands häradsrätt AIa:66 1773    184 SEK
Villands häradsrätt AIa:67 1774    398 SEK
Villands häradsrätt AIa:68 1775    374 SEK
Villands häradsrätt AIa:69 1776    400 SEK
Villands häradsrätt AIa:70 1777    335 SEK
Villands häradsrätt AIa:71 1778    346 SEK
Villands häradsrätt AIa:72 1779    462 SEK
Villands häradsrätt AIa:73 1780    310 SEK
Villands häradsrätt AIa:74 1781    344 SEK
Villands häradsrätt AIa:75 1782    154 SEK
Villands häradsrätt AIa:76 1782    124 SEK
Villands häradsrätt AIa:77 1782    172 SEK
Villands häradsrätt AIa:78 1783    178 SEK
Villands häradsrätt AIa:79 1783    148 SEK
Villands häradsrätt AIa:80 1783    195 SEK
Villands häradsrätt AIa:81 1784    151 SEK
Villands häradsrätt AIa:82 1784    219 SEK
Villands häradsrätt AIa:83 1784    198 SEK
Villands häradsrätt AIa:84 1785    349 SEK
Villands häradsrätt AIa:85 1786    297 SEK
Villands häradsrätt AIa:86 1787    320 SEK
Villands häradsrätt AIa:87 1788    243 SEK
Villands häradsrätt AIa:88 1789    273 SEK
Villands häradsrätt AIa:89 1790    194 SEK
Villands häradsrätt AIa:90 1791    260 SEK
Villands häradsrätt AIa:91 1792    207 SEK
Villands häradsrätt AIa:92 1793    210 SEK
Villands häradsrätt AIa:93 1794    214 SEK
Villands häradsrätt AIa:94 1795    183 SEK
Villands häradsrätt AIa:95 1796    229 SEK
Villands häradsrätt AIa:96 1797    272 SEK
Villands häradsrätt AIa:97 1798    224 SEK
Villands häradsrätt AIa:98 1799    211 SEK
Villands häradsrätt AIa:99 1800    246 SEK
Villands häradsrätt AIa:100 1801    295 SEK
Villands häradsrätt AIa:101 1802    311 SEK
Villands häradsrätt AIa:102 1803    271 SEK
Villands häradsrätt AIa:103 1804    307 SEK
Villands häradsrätt AIa:104 1805    278 SEK
Villands häradsrätt AIa:105 1806    251 SEK
Villands häradsrätt AIa:106 1807    245 SEK
Villands häradsrätt AIa:107 1808    268 SEK
Villands häradsrätt AIa:108 1809    330 SEK
Villands häradsrätt AIa:109 1810    312 SEK
Villands häradsrätt AIa:110 1811    396 SEK
Villands häradsrätt AIa:111 1812    270 SEK
Villands häradsrätt AIa:112 1813    441 SEK
Villands häradsrätt AIa:113 1814    272 SEK
Villands häradsrätt AIa:114 1815    453 SEK
Villands häradsrätt AIa:115 1816    357 SEK
Villands häradsrätt AIa:116 1817    347 SEK
Villands häradsrätt AIa:117 1818    382 SEK
Villands häradsrätt AIa:118 1819    354 SEK
Villands häradsrätt AIa:119 1820    351 SEK
Villands häradsrätt AIa:120 1821    328 SEK
Villands häradsrätt AIa:121 1822    321 SEK
Villands häradsrätt AIa:122 1823    324 SEK
Villands häradsrätt AIa:123 1824    331 SEK
Villands häradsrätt AIa:124 1825    373 SEK
Villands häradsrätt AIa:125 1826    449 SEK
Villands häradsrätt AIa:126 1827    453 SEK
Villands häradsrätt AIa:127 1828    454 SEK
Villands häradsrätt AIa:128 1829    451 SEK
Villands häradsrätt AIa:129 1830    315 SEK
Villands häradsrätt AIa:130 1831    372 SEK
Villands häradsrätt AIa:131 1832    362 SEK
Villands häradsrätt AIa:132 1833    540 SEK
Villands häradsrätt AIa:133 1834    537 SEK
Villands häradsrätt AIa:134 1835    574 SEK
Villands häradsrätt AIa:135 1836    448 SEK
Villands häradsrätt AIa:136 1837    496 SEK
Villands häradsrätt AIa:137 1838    535 SEK
Villands häradsrätt AIa:138 1839    639 SEK
Villands häradsrätt AIa:139 1840    264 SEK
Villands häradsrätt AIa:140 1840    274 SEK
Villands häradsrätt AIa:141 1840    281 SEK
Villands häradsrätt AIa:142 1841    345 SEK
Villands häradsrätt AIa:143 1841    228 SEK
Villands häradsrätt AIa:144 1841    360 SEK
Villands häradsrätt AIa:145 1842    255 SEK
Villands häradsrätt AIa:146 1842    269 SEK
Villands häradsrätt AIa:147 1842    327 SEK
Villands häradsrätt AIa:148 1843    229 SEK
Villands häradsrätt AIa:149 1843    301 SEK
Villands häradsrätt AIa:150 1843    364 SEK
Villands häradsrätt AIa:151 1844    193 SEK
Villands häradsrätt AIa:152 1844    220 SEK
Villands häradsrätt AIa:153 1844    259 SEK
Villands häradsrätt AIa:154 1845    237 SEK
Villands häradsrätt AIa:155 1845    274 SEK
Villands häradsrätt AIa:156 1845    306 SEK
Villands häradsrätt AIa:157 1846    346 SEK
Villands häradsrätt AIa:158 1846    325 SEK
Villands häradsrätt AIa:159 1846    315 SEK
Villands häradsrätt AIa:160 1847    401 SEK
Villands häradsrätt AIa:161 1847    442 SEK
Villands häradsrätt AIa:162 1847    454 SEK
Villands häradsrätt AIa:163 1848    582 SEK
Villands häradsrätt AIa:164 1848    367 SEK
Villands häradsrätt AIa:165 1848    332 SEK
Villands häradsrätt AIa:166 1849    417 SEK
Villands häradsrätt AIa:167 1849    403 SEK
Villands häradsrätt AIa:168 1849    430 SEK
Villands häradsrätt AIa:169 1850    454 SEK
Villands häradsrätt AIa:170 1850    300 SEK
Villands häradsrätt AIa:171 1850    365 SEK
Villands häradsrätt AIa:172 1851    433 SEK
Villands häradsrätt AIa:173 1851    687 SEK
Villands häradsrätt AIa:174 1851    570 SEK
Villands häradsrätt AIa:175 1852    493 SEK
Villands häradsrätt AIa:176 1852    389 SEK
Villands häradsrätt AIa:177 1852    463 SEK
Villands häradsrätt AIa:178 1853    554 SEK
Villands häradsrätt AIa:179 1853    408 SEK
Villands häradsrätt AIa:180 1853    467 SEK
Villands häradsrätt AIa:181 1854    385 SEK
Villands häradsrätt AIa:182 1854    458 SEK
Villands häradsrätt AIa:183 1854    467 SEK
Villands häradsrätt AIa:184 1855    469 SEK
Villands häradsrätt AIa:185 1855    445 SEK
Villands häradsrätt AIa:186 1855    620 SEK
Villands häradsrätt AIa:187 1856    440 SEK
Villands häradsrätt AIa:188 1856    345 SEK
Villands häradsrätt AIa:189 1856    373 SEK
Villands häradsrätt AIa:190 1857    285 SEK
Villands häradsrätt AIa:191 1857    278 SEK
Villands häradsrätt AIa:192 1857    240 SEK
Villands häradsrätt AIa:193 1858    223 SEK
Villands häradsrätt AIa:194 1858    304 SEK
Villands häradsrätt AIa:195 1858    368 SEK
Villands häradsrätt AIa:196 1859    363 SEK
Villands häradsrätt AIa:197 1859    253 SEK
Villands häradsrätt AIa:198 1859    345 SEK
Villands häradsrätt AIa:199 1860    296 SEK
Villands häradsrätt AIa:200 1860    303 SEK
Villands häradsrätt AIa:201 1860    339 SEK
Villands häradsrätt AIa:202 1861    391 SEK
Villands häradsrätt AIa:203 1861    255 SEK
Villands häradsrätt AIa:204 1861    274 SEK
Villands häradsrätt AIa:205 1862    413 SEK
Villands häradsrätt AIa:206 1862    315 SEK
Villands häradsrätt AIa:207 1863    799 SEK
Villands häradsrätt AIa:208 1864    855 SEK
Villands häradsrätt AIa:209 1865    746 SEK
Villands häradsrätt AIa:224 1880    651 SEK
Villands häradsrätt AIa:225 1881    573 SEK
Villands häradsrätt AIa:230 1886    591 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Villands häradsrätt FIIa:1 1712 - 1739    252 SEK
Villands häradsrätt FIIa:2 1740 - 1741    181 SEK
Villands häradsrätt FIIb:1 1740 - 1769    267 SEK
Villands häradsrätt FIIa:3 1742    176 SEK
Villands häradsrätt FIIa:4 1743    157 SEK
Villands häradsrätt FIIa:5 1744    163 SEK
Villands häradsrätt FIIa:6 1745 - 1748    216 SEK
Villands häradsrätt FIIa:7 1749 - 1750    185 SEK
Villands häradsrätt FIIa:8 1751 - 1753    213 SEK
Villands häradsrätt FIIa:9 1754 - 1755    162 SEK
Villands häradsrätt FIIa:10 1756 - 1758    283 SEK
Villands häradsrätt FIIa:11 1759    141 SEK
Villands häradsrätt FIIa:12 1760 - 1761    163 SEK
Villands häradsrätt FIIa:13 1762 - 1763    301 SEK
Villands häradsrätt FIIa:14 1764    202 SEK
Villands häradsrätt FIIa:15 1765    186 SEK
Villands häradsrätt FIIa:16 1766    170 SEK
Villands häradsrätt FIIa:17 1767    205 SEK
Villands häradsrätt FIIa:18 1768    276 SEK
Villands häradsrätt FIIa:19 1769    243 SEK
Villands häradsrätt FIIa:20 1770    145 SEK
Villands häradsrätt FIIb:2 1770 - 1851    148 SEK
Villands häradsrätt FIIa:21 1771    258 SEK
Villands häradsrätt FIIa:22 1772    201 SEK
Villands häradsrätt FIIa:23 1773    171 SEK
Villands häradsrätt FIIa:24 1774    207 SEK
Villands häradsrätt FIIa:25 1775    184 SEK
Villands häradsrätt FIIa:26 1776    210 SEK
Villands häradsrätt FIIa:27 1777    141 SEK
Villands häradsrätt FIIa:28 1778    174 SEK
Villands häradsrätt FIIa:29 1779    259 SEK
Villands häradsrätt FIIa:30 1780    198 SEK
Villands häradsrätt FIIa:31 1781    175 SEK
Villands häradsrätt FIIa:32 1782    291 SEK
Villands häradsrätt FIIa:33 1783    291 SEK
Villands häradsrätt FIIa:34 1784    154 SEK
Villands häradsrätt FIIa:35 1785    328 SEK
Villands häradsrätt FIIa:36 1786    174 SEK
Villands häradsrätt FIIa:37 1787    172 SEK
Villands häradsrätt FIIa:38 1788    219 SEK
Villands häradsrätt FIIa:39 1789    171 SEK
Villands häradsrätt FIIa:40 1790    214 SEK
Villands häradsrätt FIIa:41 1791    298 SEK
Villands häradsrätt FIIa:42 1792    197 SEK
Villands häradsrätt FIIa:43 1793    189 SEK
Villands häradsrätt FIIa:44 1794    274 SEK
Villands häradsrätt FIIa:45 1795    326 SEK
Villands häradsrätt FIIa:46 1796    263 SEK
Villands häradsrätt FIIa:47 1797    246 SEK
Villands häradsrätt FIIa:48 1798    213 SEK
Villands häradsrätt FIIa:49 1799    291 SEK
Villands häradsrätt FIIa:50 1800    228 SEK
Villands häradsrätt FIIa:51 1801    246 SEK
Villands häradsrätt FIIa:52 1802    273 SEK
Villands häradsrätt FIIa:53 1803    208 SEK
Villands häradsrätt FIIa:54 1804    349 SEK
Villands häradsrätt FIIa:55 1805    247 SEK
Villands häradsrätt FIIa:56 1806    357 SEK
Villands häradsrätt FIIa:57 1807    331 SEK
Villands häradsrätt FIIa:58 1808    330 SEK
Villands häradsrätt FIIa:59 1809    302 SEK
Villands häradsrätt FIIa:60 1810    462 SEK
Villands häradsrätt FIIa:61 1811    418 SEK
Villands häradsrätt FIIa:62 1812    471 SEK
Villands häradsrätt FIIa:63 1813    349 SEK
Villands häradsrätt FIIa:64 1814    339 SEK
Villands häradsrätt FIIa:65 1815    337 SEK
Villands häradsrätt FIIa:66 1816    251 SEK
Villands häradsrätt FIIa:67 1817    321 SEK
Villands häradsrätt FIIa:68 1818    339 SEK
Villands häradsrätt FIIa:69 1819    417 SEK
Villands häradsrätt FIIa:70 1820    561 SEK
Villands häradsrätt FIIa:71 1821    373 SEK
Villands häradsrätt FIIa:72 1822    610 SEK
Villands häradsrätt FIIa:73 1823    555 SEK
Villands häradsrätt FIIa:74 1824    594 SEK
Villands häradsrätt FIIa:75 1825    328 SEK
Villands häradsrätt FIIa:76 1826    338 SEK
Villands häradsrätt FIIa:77 1827    373 SEK
Villands häradsrätt FIIa:78 1828    501 SEK
Villands häradsrätt FIIa:79 1829    257 SEK
Villands häradsrätt FIIa:80 1829    442 SEK
Villands häradsrätt FIIa:81 1830    219 SEK
Villands häradsrätt FIIa:82 1831    409 SEK
Villands häradsrätt FIIa:83 1832    553 SEK
Villands häradsrätt FIIa:84 1833    330 SEK
Villands häradsrätt FIIa:85 1834    337 SEK
Villands häradsrätt FIIa:86 1835    329 SEK
Villands häradsrätt FIIa:87 1836    295 SEK
Villands häradsrätt FIIa:88 1837    343 SEK
Villands häradsrätt FIIa:89 1838    337 SEK
Villands häradsrätt FIIa:90 1839    382 SEK
Villands häradsrätt FIIa:91 1840    333 SEK
Villands häradsrätt FIIa:92 1841    296 SEK
Villands häradsrätt FIIa:93 1842    291 SEK
Villands häradsrätt FIIa:94 1843    342 SEK
Villands häradsrätt FIIa:95 1844    249 SEK
Villands häradsrätt FIIa:96 1845    301 SEK
Villands häradsrätt FIIa:97 1846    275 SEK
Villands häradsrätt FIIa:98 1847    418 SEK
Villands häradsrätt FIIa:99 1848    269 SEK
Villands häradsrätt FIIa:100 1849    327 SEK
Villands häradsrätt FIIa:101 1850    283 SEK
Villands häradsrätt FIIa:102 1851    340 SEK
Villands häradsrätt FIIa:103 1852    381 SEK
Villands häradsrätt FIIa:104 1853    345 SEK
Villands häradsrätt FIIa:105 1854    229 SEK
Villands häradsrätt FIIa:106 1855    370 SEK
Villands häradsrätt FIIa:107 1856    296 SEK
Villands häradsrätt FIIa:108 1857    297 SEK
Villands häradsrätt FIIa:109 1858    317 SEK
Villands häradsrätt FIIa:110 1859    358 SEK
Villands häradsrätt FIIa:111 1860    341 SEK
Villands häradsrätt FIIa:112 1861    315 SEK
Villands häradsrätt FIIa:113 1862    259 SEK
Villands häradsrätt FIIa:114 1863    286 SEK
Villands häradsrätt FIIa:115 1864    345 SEK
Villands häradsrätt FIIa:116 1865    298 SEK
Villands häradsrätt FIIa:117 1866    261 SEK
Villands häradsrätt FIIa:118 1867    292 SEK
Villands häradsrätt FIIa:119 1868    309 SEK
Villands häradsrätt FIIa:120 1869    359 SEK
Villands häradsrätt FIIa:121 1870    261 SEK
Villands häradsrätt FIIa:122 1871    298 SEK
Villands häradsrätt FIIa:123 1872    286 SEK
Villands häradsrätt FIIa:124 1873    244 SEK
Villands häradsrätt FIIa:125 1874    295 SEK
Villands häradsrätt FIIa:126 1875    387 SEK
Villands häradsrätt FIIa:127 1876    314 SEK
Villands häradsrätt FIIa:128 1877    304 SEK
Villands häradsrätt FIIa:129 1878    226 SEK
Villands häradsrätt FIIa:130 1879    216 SEK
Villands häradsrätt FIIa:131 1880    268 SEK
Villands häradsrätt FIIa:132 1881    239 SEK
Villands häradsrätt FIIa:133 1882    234 SEK
Villands häradsrätt FIIa:134 1883    287 SEK
Villands häradsrätt FIIa:135 1884    217 SEK
Villands häradsrätt FIIa:136 1885    259 SEK
Villands häradsrätt FIIa:137 1886    231 SEK
Villands häradsrätt FIIa:138 1887    222 SEK
Villands häradsrätt FIIa:139 1888    263 SEK
Villands häradsrätt FIIa:140 1889    281 SEK
Villands häradsrätt FIIa:141 1890    229 SEK
Villands häradsrätt FIIa:142 1891    277 SEK
Villands häradsrätt FIIa:143 1892    267 SEK
Villands häradsrätt FIIa:144 1893    273 SEK
Villands häradsrätt FIIa:145 1894    222 SEK
Villands häradsrätt FIIa:146 1895    219 SEK
Villands häradsrätt FIIa:147 1896    277 SEK
Villands häradsrätt FIIa:148 1897    174 SEK
Villands häradsrätt FIIa:149 1897    145 SEK
Villands häradsrätt FIIa:150 1898    301 SEK
Villands häradsrätt FIIa:151 1899    352 SEK
Villands häradsrätt FIIa:152 1900    289 SEK
Villands häradsrätt FIIa:153 1901    299 SEK
Villands häradsrätt FIIa:154 1902    254 SEK
Villands häradsrätt FIIa:155 1903    292 SEK
Villands häradsrätt FIIa:156 1904    294 SEK
Villands häradsrätt FIIa:157 1905    254 SEK
Villands häradsrätt FIIa:158 1906    304 SEK
Villands häradsrätt FIIa:159 1907    261 SEK
Villands häradsrätt FIIa:160 1908    272 SEK
Villands häradsrätt FIIa:161 1909    286 SEK
Villands häradsrätt FIIa:162 1910    278 SEK
Villands häradsrätt FIIa:163 1911    298 SEK
Villands häradsrätt FIIa:164 1912    249 SEK
Villands häradsrätt FIIa:165 1913    267 SEK
Villands häradsrätt FIIa:166 1914    270 SEK
Villands häradsrätt FIIa:167 1915    294 SEK
Villands häradsrätt FIIa:168 1916    318 SEK
Villands häradsrätt FIIa:169 1917    265 SEK
Villands häradsrätt FIIa:170 1918    257 SEK
Villands häradsrätt FIIa:171 1919    351 SEK
Villands häradsrätt FIIa:172 1920    298 SEK
Villands häradsrätt FIIa:173 1921    280 SEK
Villands häradsrätt FIIa:174 1922    322 SEK
Villands häradsrätt FIIa:175 1923    269 SEK
Villands häradsrätt FIIa:176 1924    267 SEK
Villands häradsrätt FIIa:177 1925    267 SEK
Villands häradsrätt FIIa:178 1926    319 SEK
Villands häradsrätt FIIa:179 1927    273 SEK
Villands häradsrätt FIIa:180 1928    293 SEK
Villands häradsrätt FIIa:181 1929    274 SEK
Villands häradsrätt FIIa:182 1930    272 SEK
Villands häradsrätt FIIa:183 1931    331 SEK
Villands häradsrätt FIIa:184 1932    281 SEK
Villands häradsrätt FIIa:185 1933    287 SEK
Villands häradsrätt FIIa:186 1934    271 SEK
Villands häradsrätt FIIa:187 1935    317 SEK
Villands häradsrätt FIIa:188 1936    322 SEK
Villands häradsrätt FIIa:189 1937    301 SEK
Villands häradsrätt FIIa:190 1938    345 SEK
Villands häradsrätt FIIa:191 1939    352 SEK
Villands häradsrätt FIIa:192 1940    349 SEK
Villands häradsrätt FIIa:193 1941    334 SEK
Villands häradsrätt FIIa:194 1942    308 SEK
Villands häradsrätt FIIa:195 1943    325 SEK
Villands häradsrätt FIIa:196 1944    363 SEK
Villands häradsrätt FIIa:197 1945    348 SEK
Villands häradsrätt FIIa:198 1946    369 SEK
Villands häradsrätt FIIa:199 1947    394 SEK
Villands häradsrätt FIIa:200 1948    460 SEK
Villands häradsrätt FIIa:201 1949    401 SEK
Villands häradsrätt FIIa:202 1950    462 SEK
Villands häradsrätt FIIa:203 1951    446 SEK
Villands häradsrätt FIIa:204 1952    465 SEK
Villands häradsrätt FIIa:205 1953    482 SEK
Villands häradsrätt FIIa:206 1954    511 SEK
Villands häradsrätt FIIa:207 1955    570 SEK
Villands häradsrätt FIIa:208 1956    619 SEK
Villands häradsrätt FIIa:209 1957    572 SEK
Villands häradsrätt FIIa:210 1958    601 SEK
Villands häradsrätt FIIa:211 1959    528 SEK
Villands häradsrätt FIIa:212 1960    568 SEK
Estate inventory registers
Villands häradsrätt BouReg:1 1712 - 1810    111 SEK
Villands häradsrätt BouReg:2 1811 - 1840    97 SEK
Villands häradsrätt BouReg:3 1847 - 1885    229 SEK
Villands häradsrätt BouReg:4 1886 - 1899    177 SEK
Villands häradsrätt BouReg:5 1958 - 1966    84 SEK
Remaining documents
See: Villands häradsrätt AIa:3 1686 - 1690  191 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:4 1690 - 1695  181 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:5 1695 - 1699  249 SEK
Villands häradsrätt CVI:1 1698 - 1741    207 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:6 1699  229 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:7 1704 - 1706  229 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:8 1706 - 1708  199 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:10 1713 - 1714  229 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:11 1714 - 1715  309 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:12 1716  142 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:13 1717 - 1718  244 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:15 1720  201 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:16 1721  186 SEK
Villands häradsrätt CV:1 1721 - 1749    243 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:17 1722  180 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:18 1723  214 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:19 1724  277 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:20 1725  313 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:21 1726  379 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:22 1727  214 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:23 1728  256 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:24 1730  334 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:25 1731 - 1732  330 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:26 1733  238 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:30 1738  154 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:34 1742  225 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:35 1743  156 SEK
Villands häradsrätt FIa:74 1743    202 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:36 1744  193 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:37 1746  555 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:38 1748 - 1750  628 SEK
Villands häradsrätt CV:2 1750 - 1786    184 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:39 1751 - 1852  385 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:40 1753 - 1755  585 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:41 1756  345 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:41 1756  345 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:42 1757  226 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:43 1758  267 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:43 1758  267 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:44 1759  286 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:44 1759  286 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:45 1760  193 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:45 1760  193 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:46 1761  204 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:47 1762  373 SEK
Villands häradsrätt CVII:1 1762 - 1867    154 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:52 1767  324 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:68 1775  374 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:69 1776  400 SEK
Villands häradsrätt AIIb:1 1776 - 1785    138 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:70 1777  335 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:71 1778  346 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:72 1779  462 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:73 1780  310 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:74 1781  344 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:75 1782  154 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:76 1782  124 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:77 1782  172 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:78 1783  178 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:79 1783  148 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:80 1783  195 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:81 1784  151 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:82 1784  219 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:83 1784  198 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:84 1785  349 SEK
Villands häradsrätt AIIb:2 1785 - 1790    69 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:85 1786  297 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:86 1787  320 SEK
Villands häradsrätt CV:3 1787 - 1819    198 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:87 1788  243 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:88 1789  273 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:90 1791  260 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:91 1792  207 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:92 1793  210 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:93 1794  214 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:94 1795  183 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:95 1796  229 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:96 1797  272 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:97 1798  224 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:98 1799  211 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:99 1800  246 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:100 1801  295 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:101 1802  311 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:102 1803  271 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:103 1804  307 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:104 1805  278 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:105 1806  251 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:106 1807  245 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:107 1808  268 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:108 1809  330 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:109 1810  312 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:110 1811  396 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:111 1812  270 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:112 1813  441 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:113 1814  272 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:114 1815  453 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:115 1816  357 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:116 1817  347 SEK
See: Villands häradsrätt AIa:117 1818  382 SEK
Villands häradsrätt AIb:7 1837 - 1848    633 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:16 1856 -    77 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:1 1875 -    231 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:2 1875 -    233 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:3 1875 -    235 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:4 1875 -    232 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:5 1875 -    239 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:6 1875 -    187 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:7 1875 -    204 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:8 1875 -    142 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:11 1875 -    258 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:17 1875 -    77 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:14 1876 -    249 SEK
Villands häradsrätt AIb:13 1886 - 1903    349 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:18 1890 -    278 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:21 1890 -    274 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:10 1894 -    250 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:19 1900 -    277 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:13 1901 -    248 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:15 1906 -    253 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:9 1910 -    232 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:20 1910 -    277 SEK
Villands häradsrätt CIIIc:12 1915 -    247 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program