Västra Göinge häradsrätt

Västra Göinge häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesMalmöhus län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationVästra Göinge häradsrätt var beläget i nordöstra Skåne och dess domsaga utgjordes av trakten kring Hässleholm. Åå grund av de stora avstånden inom det forna Göinge härad började man år 1637 hålla ting på två olika platser inom häradet, i Broby för det östra tingslaget och i Röinge för det västra tingslaget. Med tiden, efter Skåne blivit svenskt, betraktades tingslagen som egna härader, men fram till år 1861 utgjorde de dock en gemensam domsaga.
Detta år förenades Villands och Östra Göinge härader till en domsaga medan Västra Göinge härad utgjorde en egen domsaga. Fram till och med 1913 står Västra Göinge omnämnt som häradsrätt i Sveriges Statskalender för att från och med 1914 benämnas domsaga. Då Västra Göinge ensamt utgjorde ett tingslag och Västra Göinge domsaga enbart bestod av ett tingsställe från Röinge i Stoby socken till Hässleholm.

Västra Göinge häradsrätt upphörde vid årsskiftet 1970/1971 då det ersattes av Hässleholms tingsrätt.

Västra Göinge härad omfattade följande socknar:
Brönnestad
Farstorp
Finja (häri även Tyringe municipalsamhälle)
Gumlösa
Häglinge (t.o.m. 1887 hörde del av socknen till Frosta och Gärds härader)
Hässleholm (bildat 1910-05-01 genom utbrytning ur Stoby och Vankiva)
Hästveda (fr.o.m. 1952, tidigare Östra Göinge härad)
Hörja
Ignaberga
Loshult (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
Matteröd
Norra Mellby
Norra Rörum (t.o.m. 1887 del av, därefter helt i Frosta härad)
Norra Sandby
Norra Åkarp
Nävlinge
Osby (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
Röke
Stoby
Sörby
Tjörnarp (t.o.m. 1887 hörde del av socknen till Frosta härad, 1968 överfört till Frosta härad)
Vankiva
Verum
Vinslöv
Visseltofta
Vittsjö
Västra Torup (t.o.m. 1886 hörde del av socknen till Norra Åsbo härad)
Önnestad (t.o.m. 1951, därefter Östra Göinge härad)
Örkened (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
NADSE/LLA/10076
Volume from Västra Göinge häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1683 -   
Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715    221 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734    507 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735 - 1736    426 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737 - 1738    380 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739 - 1740    559 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:44 1741    323 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:45 1742    311 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:49 1746    289 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:50 1747    294 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:52 1749 - 1750    527 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:55 1755 - 1756    526 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:56 1757 - 1758    497 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:57 1759 - 1760    412 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762    444 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768    281 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:69 1775    82 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:105 1787    175 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:106 1787    129 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:111 1789    107 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:112 1789    123 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:113 1789    118 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:114 1790    177 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:115 1790    137 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:116 1791    156 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:117 1791    154 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:118 1791    244 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:119 1792    138 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:120 1792    154 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:121 1792    172 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:153 1803    360 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:154 1803    366 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:155 1804    291 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:173 1810    430 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:222 1826    275 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:223 1826    246 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:224 1827    216 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:250 1835    436 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:251 1836    584 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:252 1836    240 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:253 1836    454 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:254 1837    455 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:255 1837    412 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:256 1837    520 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:257 1838    517 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:258 1838    400 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:259 1838    461 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:260 1839    308 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:271 1842    501 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:286 1847    451 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:302 1853    559 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:310 1855    545 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:311 1856    511 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:320 1859    436 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:321 1859    412 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:322 1859    448 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:405 1894    477 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIa:406 1895    437 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Västra Göinge häradsrätt FIIb:1 1681 - 1785    241 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:1 1690 - 1734    542 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:2 1735 - 1741    385 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:3 1742 - 1744    505 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:4 1745 - 1747    527 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:5 1748 - 1749    516 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:6 1750    193 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:7 1751    192 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:8 1751    174 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:9 1752    120 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:10 1752    150 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11a 1752 - 1753    138 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11b 1753    102 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11c 1753    143 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:12 1754    203 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:13 1754 - 1755    205 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:14 1755    213 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:15 1756 - 1757    421 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:16 1758 - 1759    458 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:17 1760 - 1761    167 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:18 1761 - 1762    174 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:19 1762    178 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:20 1763 - 1765    426 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:21 1766 - 1767    440 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:22 1768 - 1769    399 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:23 1770 - 1771    445 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:24 1772 - 1773    466 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:25 1774 - 1776    442 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:26 1777 - 1779    404 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:27 1780 - 1781    280 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIb:2 1781 - 1795    360 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:28 1782 - 1784    487 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:29 1785    427 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:30 1786 - 1787    328 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIb:3 1786 - 1809    185 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:31 1788 - 1790    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:32 1791 - 1793    462 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:33 1794 - 1795    346 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:34 1796 - 1799    450 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIb:4 1796 - 1799    310 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:35 1800 - 1801    225 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:36 1801    212 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:37 1802 - 1804    495 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:38 1805 - 1806    399 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:39 1807 - 1808    452 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:40 1809 - 1810    544 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIb:5 1810 - 1829    111 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:41 1811    460 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:42 1812    369 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:43 1813    319 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:44 1814 - 1815    481 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:45 1816 - 1817    436 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:46 1818    294 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:47 1819    386 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:48 1820    331 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:49 1821    316 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:50 1822 - 1823    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:51 1824    278 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:52 1825    211 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:53 1826    262 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:54 1827    293 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:55 1828    278 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:56 1829    390 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:57 1830    442 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:58 1831    362 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:59 1832    526 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:60 1833    376 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:61 1834    279 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:62 1835    251 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:63 1836    277 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:64 1837    300 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:65 1838    337 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:66 1839    355 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt ÖVII:4 1839 - 1850  133 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:67 1840    313 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:68 1841    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:69 1842    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:70 1843    304 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:71 1844    267 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:72 1845    286 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:73 1846    289 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:74 1847    276 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:75 1848    232 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:76 1849    280 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:77 1850    225 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:78 1851    272 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:79 1852    266 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:80 1853    277 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:81 1854    244 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:82 1855    310 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:83 1856    256 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:84 1857    256 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:85 1858    304 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:86 1859    279 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:87 1860    243 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:88 1861    237 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:89 1862    246 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:90 1863    306 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:91 1864    325 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:92 1865    313 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:93 1866    329 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:94 1867    333 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:95 1868    271 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:96 1869    315 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:97 1870    297 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:98 1871    259 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:99 1872    335 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:100 1873    309 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:101 1874    337 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:102 1875    436 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:103 1876    374 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:104 1877    338 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:105 1878    290 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:106 1879    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:107 1880    387 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:108 1881    346 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:109 1882    307 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:110 1883    348 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:111 1884    342 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:112 1885    432 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:113 1886    300 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:114 1887    371 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:115 1888    250 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:116 1889    348 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:117 1890    381 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:118 1891    300 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:119 1892    324 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:120 1893    301 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:121 1894    370 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:122 1895    256 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:123 1896    294 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:124 1897    261 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:125 1898    316 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:126 1899    373 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:127 1900    380 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:128 1901    357 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:129 1902    310 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:130 1903    305 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:131 1904    296 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:132 1905    420 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:133 1906    335 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:134 1907    285 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:135 1908    364 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:136 1909    352 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:137 1910    310 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:138 1911    347 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:139 1912    312 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:140 1913    370 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:141 1914    303 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:142 1915    367 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:143 1916    321 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:144 1917    410 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:145 1918    305 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:146 1919    481 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:147 1920    376 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:148 1921    363 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:149 1922    365 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:150 1923    357 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:151 1924    331 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:152 1925    362 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:153 1926    340 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:154 1927    385 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:155 1928    443 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:156 1929    466 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:157 1930    360 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:158 1931    486 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:159 1932    381 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:160 1933    445 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:161 1934    413 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:162 1935    388 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:163 1936    486 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:164 1937    573 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:165 1938    495 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:166 1939    595 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:167 1940    643 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:168 1941    644 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:169 1942    589 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:170 1943    549 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:171 1944    760 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:172 1945    642 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:173 1945    442 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:174 1946    463 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:175 1946    562 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:176 1947    450 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:177 1947    327 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:178 1948    400 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:179 1948    435 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:180 1949    398 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:181 1949    467 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:182 1950    877 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:183 1951    892 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:184 1952    842 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:185 1953    877 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:186 1954    864 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:187 1955    861 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:188 1956    411 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:189 1956    454 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:190 1957    451 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:191 1957    430 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:192 1958    562 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:193 1958    544 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:194 1959    494 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:195 1959    517 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:196 1960    503 SEK
Västra Göinge häradsrätt FIIa:197 1960    447 SEK
Estate inventory registers
Västra Göinge häradsrätt BouReg:1 1690 - 1810    108 SEK
Västra Göinge häradsrätt BouReg:2 1811 - 1850    135 SEK
Västra Göinge häradsrätt BouReg:3 1901 - 1952    201 SEK
Västra Göinge häradsrätt BouReg:4 1953 - 1967    172 SEK
Remaining documents
Västra Göinge häradsrätt ÖVII:2 1688    85 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIIa:1 1713 - 1722    346 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715  221 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715  221 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715  221 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715  221 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:32 1715  221 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718  343 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718  343 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718  343 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718  343 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718  343 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719  96 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719  96 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719  96 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719  96 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719  96 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721  487 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721  487 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721  487 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721  487 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721  487 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723  361 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723  361 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723  361 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723  361 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723  361 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726  553 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726  553 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726  553 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726  553 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726  553 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732  331 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732  331 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732  331 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732  331 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732  331 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734  507 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734  507 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734  507 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734  507 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:40 1733 - 1734  507 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735  426 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735 - 1736  426 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735 - 1736  426 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735 - 1736  426 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:41 1735 - 1736  426 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737 - 1738  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737 - 1738  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737 - 1738  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:42 1737 - 1738  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739  559 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739 - 1740  559 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739 - 1740  559 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739 - 1740  559 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:43 1739 - 1740  559 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:44 1741  323 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:44 1741  323 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:44 1741  323 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:44 1741  323 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:45 1742  311 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:45 1742  311 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:45 1742  311 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:45 1742  311 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743  253 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743  253 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743  253 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743  253 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744  351 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744  351 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744  351 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744  351 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745  380 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:49 1746  289 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:49 1746  289 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:49 1746  289 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:49 1746  289 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:50 1747  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:50 1747  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:50 1747  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:52 1749  527 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:53 1749  504 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:52 1749 - 1750  527 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:52 1749 - 1750  527 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:52 1749 - 1750  527 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:55 1755 - 1756  526 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:55 1755 - 1756  526 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:55 1755 - 1756  526 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:55 1755 - 1756  526 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:56 1757 - 1758  497 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:56 1757 - 1758  497 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:56 1757 - 1758  497 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:56 1757 - 1758  497 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:57 1759 - 1760  412 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:57 1759 - 1760  412 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:57 1759 - 1760  412 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:57 1759 - 1760  412 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:58 1761 - 1762  444 SEK
Västra Göinge häradsrätt ÖVII:4 1761 - 1853    133 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  281 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  281 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  281 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  281 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  281 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773  393 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774  294 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:153 1803  360 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:154 1803  366 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:155 1804  291 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:173 1810  430 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:222 1826  275 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:223 1826  246 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:224 1827  216 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:250 1835  436 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:251 1836  584 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:252 1836  240 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:253 1836  454 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:254 1837  455 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:255 1837  412 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:256 1837  520 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:257 1838  517 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:258 1838  400 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:259 1838  461 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:260 1839  308 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:271 1842  501 SEK
See: Västra Göinge häradsrätt AIa:286 1847  451 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIb:20 1852 - 1855    385 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIb:21 1856 - 1859    311 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:1 1876 - 1889    259 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:2 1876 - 1889    273 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:3 1876 - 1889    268 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:4 1876 - 1889    186 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIb:26 1885 - 1890    267 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:5 1890 -    216 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:6 1890 -    215 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:7 1890 -    216 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:8 1890 -    214 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:9 1890 -    246 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:10 1890 -    249 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:11 1890 -    275 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:12 1890 -    240 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIb:27 1891 - 1896    226 SEK
Västra Göinge häradsrätt AIb:28 1897 - 1900    174 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:13 1908 -    214 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:14 1917 -    215 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:15 1921 -    214 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:16 1925 -    334 SEK
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:17 1931 -    292 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program