Färs häradsrätt

Färs häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationFrosta och Färs härader bildade en gemensam domsaga mellan 1681 och 1876. Enligt ett kungligt brev 1876-05-19 skulle Färs härad fungera som egen domsaga från ingången av 1877.
De två häraderna hade även under gemensam domsaga skilda tingslag.

Häradshövdingen för båda häradena bodde vanligtvis inom Frosta härad. Den siste gemensamma häradshövdingen före 1876, bodde dock i Färs härad på hemmanet nr 11 Östraby.

Var de tidigaste tingen hölls råder viss osäkerhet om, men byn Åsum kan vara ett tidigt tingsställe.
Ett flertal olika tingsställen figurerar innan tinget, i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse 1728-12-04, hamnar på gästgivaregården i Sjöbo. År 1740 blev till slut det nya tingshuset färdigt, beläget alldeles invid gästgivaregården. Undantag vad gäller tingsställe finns även efter 1700-talets början men i de flesta fall hölls tingen i Sjöbo ända fram till och med 1966. Ett nytt tingshus i Sjöbo togs i bruk vid hösttinget 1773. Mellan 1903 och 1904 byggdes så det senaste och sista tingshuset, dock inte på samma tomt som föregående tingshus.

Vid halvårskiftet 1967 sammanslogs Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt med Färs häradsrätt till Ystads domsagas häradsrätt.

Färs härad omfattade följande socknar:
Björka
Blentarp (fr.o.m. 1952)
Brandstad
Everlöv (fr.o.m. 1952)
Fränninge
Ilstorp
Långaröd (t.o.m. 1951)
Lövestad
Ramsåsa (t.o.m. 1951)
Röddinge
Skartofta (uppgick 1806 i Öved)
Södra Åsum
Sövde
Tolånga
Vanstad
Vollsjö
Vomb (t.o.m. 1951)
Västerstad
Östra Kärrstorp
Östraby
Öved
NADSE/LLA/10016
Volume from Färs häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:22 1657 - 1659  214 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:23 1659 - 1662  173 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:24 1662 - 1666  307 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län 1683 -   
Färs häradsrätt AIa:4 1703 - 1708    274 SEK
Färs häradsrätt AIa:5 1709 - 1714    329 SEK
Färs häradsrätt AIa:6 1715 - 1718    290 SEK
Färs häradsrätt AIa:7 1719 - 1720    325 SEK
Färs häradsrätt AIa:8 1721 - 1723    385 SEK
Färs häradsrätt AIa:9 1724 - 1725    323 SEK
Färs häradsrätt AIa:75 1799    361 SEK
Färs häradsrätt AIa:93 1822    397 SEK
Färs häradsrätt AIa:94 1823    331 SEK
Färs häradsrätt AIa:103 1832    396 SEK
Färs häradsrätt AIa:160 1857    312 SEK
Färs häradsrätt AIa:161 1857    334 SEK
Färs häradsrätt AIa:167 1860    513 SEK
Färs häradsrätt AIa:168 1861    567 SEK
Färs häradsrätt AIa:175 1863    419 SEK
Färs häradsrätt AIa:197 1871    348 SEK
Färs häradsrätt AIa:198 1871    318 SEK
Färs häradsrätt AIa:199 1871    429 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Färs häradsrätt FIIb:1 1698 - 1775    55 SEK
Färs häradsrätt FIIb:3 1711 - 1768    270 SEK
Färs häradsrätt FIIa:1 1723 - 1735    177 SEK
Färs häradsrätt FIIa:2 1736 - 1740    295 SEK
Färs häradsrätt FIIa:3a 1741 - 1770    252 SEK
Färs häradsrätt FIIa:3b 1741 - 1770    258 SEK
Färs häradsrätt FIIa:3c 1744 - 1753    144 SEK
Färs häradsrätt FIIa:3d 1744 - 1753    143 SEK
Färs häradsrätt FIIa:3e 1744 - 1753    163 SEK
Färs häradsrätt FIIa:4 1756 - 1758    306 SEK
Färs häradsrätt FIIa:5 1759 - 1763    284 SEK
Färs häradsrätt FIIa:6 1762 - 1774    534 SEK
Färs häradsrätt FIIb:4 1770 - 1810    69 SEK
Färs häradsrätt FIIa:7 1771 - 1774    269 SEK
Färs häradsrätt FIIa:8 1775 - 1776    260 SEK
Färs häradsrätt FIIb:2 1776 - 1810    61 SEK
Färs häradsrätt FIIa:9 1777 - 1780    406 SEK
Färs häradsrätt FIIa:10 1781 - 1783    523 SEK
Färs häradsrätt FIIa:11 1784    267 SEK
Färs häradsrätt FIIa:12 1785    302 SEK
Färs häradsrätt FIIa:13 1786    306 SEK
Färs häradsrätt FIIa:14 1787    227 SEK
Färs häradsrätt FIIa:15 1788 - 1789    405 SEK
Färs häradsrätt FIIa:16 1790 - 1792    398 SEK
Färs häradsrätt FIIa:17 1792 - 1793    424 SEK
Färs häradsrätt FIIa:18 1794 - 1795    463 SEK
Färs häradsrätt FIIa:19 1796 - 1797    487 SEK
Färs häradsrätt FIIa:20 1798    315 SEK
Färs häradsrätt FIIa:21 1799    295 SEK
Färs häradsrätt FIIa:22 1800 - 1801    510 SEK
Färs häradsrätt FIIa:23 1802 - 1803    513 SEK
Färs häradsrätt FIIa:24 1804 - 1805    409 SEK
Färs häradsrätt FIIa:25 1806    308 SEK
Färs häradsrätt FIIa:26 1807 - 1808    508 SEK
Färs häradsrätt FIIa:27 1809 - 1810    540 SEK
Färs häradsrätt FIIa:28 1811    304 SEK
Färs häradsrätt FIIb:5 1811 - 1842    40 SEK
Färs häradsrätt FIIa:29 1812    298 SEK
Färs häradsrätt FIIa:30 1813    314 SEK
Färs häradsrätt FIIa:31 1814    360 SEK
Färs häradsrätt FIIa:32 1815    318 SEK
Färs häradsrätt FIIa:33 1816    262 SEK
Färs häradsrätt FIIa:34 1817    274 SEK
Färs häradsrätt FIIa:35 1818    298 SEK
Färs häradsrätt FIIa:36 1819    352 SEK
Färs häradsrätt FIIa:37 1820    269 SEK
Färs häradsrätt FIIa:38 1821    307 SEK
Färs häradsrätt FIIa:39 1822    273 SEK
Färs häradsrätt FIIa:40 1823    345 SEK
Färs häradsrätt FIIa:41 1824    219 SEK
Färs häradsrätt FIIa:42 1825    345 SEK
Färs häradsrätt FIIa:43 1826 - 1827    504 SEK
Färs häradsrätt FIIa:44 1828    410 SEK
Färs häradsrätt FIIa:45 1829    354 SEK
Färs häradsrätt FIIa:46 1830    387 SEK
Färs häradsrätt FIIa:47 1831    397 SEK
Färs häradsrätt FIIa:48 1832    342 SEK
Färs häradsrätt FIIa:49 1833 - 1834    538 SEK
Färs häradsrätt FIIa:50 1835    214 SEK
Färs häradsrätt FIIa:51 1836 - 1837    567 SEK
Färs häradsrätt FIIa:52 1838 - 1839    528 SEK
Färs häradsrätt FIIa:53 1840 - 1841    438 SEK
Färs häradsrätt FIIa:54 1842 - 1843    518 SEK
Färs häradsrätt FIIa:55 1844 - 1845    434 SEK
Färs häradsrätt FIIa:56 1846 - 1847    524 SEK
Färs häradsrätt FIIa:57 1848 - 1849    477 SEK
Färs häradsrätt FIIa:58 1850 - 1851    453 SEK
Färs häradsrätt FIIa:59 1852 - 1853    472 SEK
Färs häradsrätt FIIa:60 1854 - 1855    432 SEK
Färs häradsrätt FIIa:61 1856 - 1857    396 SEK
Färs häradsrätt FIIa:62 1857 - 1859    512 SEK
Färs häradsrätt FIIa:63 1860 - 1861    505 SEK
Färs häradsrätt FIIa:64 1862 - 1863    383 SEK
Färs häradsrätt FIIa:65 1864 - 1865    300 SEK
Färs häradsrätt FIIa:66 1865 - 1867    473 SEK
Färs häradsrätt FIIa:67 1868 - 1870    633 SEK
Färs häradsrätt FIIa:68 1871 - 1873    514 SEK
Färs häradsrätt FIIa:69 1874 - 1876    585 SEK
Färs häradsrätt FIIa:70 1877    270 SEK
Färs häradsrätt FIIa:71 1878    269 SEK
Färs häradsrätt FIIa:72 1879    254 SEK
Färs häradsrätt FIIa:73 1880    285 SEK
Färs häradsrätt FIIa:74 1881    348 SEK
Färs häradsrätt FIIa:75 1882    196 SEK
Färs häradsrätt FIIa:76 1883    214 SEK
Färs häradsrätt FIIa:77 1884 - 1885    513 SEK
Färs häradsrätt FIIa:78 1886 - 1888    619 SEK
Färs häradsrätt FIIa:79 1889    197 SEK
Färs häradsrätt FIIa:80 1890    256 SEK
Färs häradsrätt FIIa:81 1891    248 SEK
Färs häradsrätt FIIa:82 1892    293 SEK
Färs häradsrätt FIIa:83 1893    272 SEK
Färs häradsrätt FIIa:84 1894    328 SEK
Färs häradsrätt FIIa:85 1895    222 SEK
Färs häradsrätt FIIa:86 1896    237 SEK
Färs häradsrätt FIIa:87 1897    247 SEK
Färs häradsrätt FIIa:88 1898    291 SEK
Färs häradsrätt FIIa:89 1899    316 SEK
Färs häradsrätt FIIa:90 1900    280 SEK
Färs häradsrätt FIIa:91 1901    276 SEK
Färs häradsrätt FIIa:92 1902    271 SEK
Färs häradsrätt FIIa:93 1903    301 SEK
Färs häradsrätt FIIa:94 1904    349 SEK
Färs häradsrätt FIIa:95 1905    276 SEK
Färs häradsrätt FIIa:96 1906    351 SEK
Färs häradsrätt FIIa:97 1907    345 SEK
Färs häradsrätt FIIa:98 1908    324 SEK
Färs häradsrätt FIIa:99 1909    334 SEK
Färs häradsrätt FIIa:100 1910    327 SEK
Färs häradsrätt FIIa:101 1911    284 SEK
Färs häradsrätt FIIa:102 1912    268 SEK
Färs häradsrätt FIIa:103 1913    321 SEK
Färs häradsrätt FIIa:104 1914    292 SEK
Färs häradsrätt FIIa:105 1915    375 SEK
Färs häradsrätt FIIa:106 1916    244 SEK
Färs häradsrätt FIIa:107 1917    263 SEK
Färs häradsrätt FIIa:108 1918    196 SEK
Färs häradsrätt FIIa:109 1919    330 SEK
Färs häradsrätt FIIa:110 1920    262 SEK
Färs häradsrätt FIIa:111 1921    236 SEK
Färs häradsrätt FIIa:112 1922    324 SEK
Färs häradsrätt FIIa:113 1923    288 SEK
Färs häradsrätt FIIa:114 1924    267 SEK
Färs häradsrätt FIIa:115 1925    243 SEK
Färs häradsrätt FIIa:116 1926    252 SEK
Färs häradsrätt FIIa:117 1927    292 SEK
Färs häradsrätt FIIa:118 1928    271 SEK
Färs häradsrätt FIIa:119 1929    252 SEK
Färs häradsrätt FIIa:120 1930    274 SEK
Färs häradsrätt FIIa:121 1931    350 SEK
Färs häradsrätt FIIa:122 1932    348 SEK
Färs häradsrätt FIIa:123 1933    336 SEK
Färs häradsrätt FIIa:124 1934    357 SEK
Färs häradsrätt FIIa:125 1935    319 SEK
Färs häradsrätt FIIa:126 1936    401 SEK
Färs häradsrätt FIIa:127 1937    405 SEK
Färs häradsrätt FIIa:128 1938    308 SEK
Färs häradsrätt FIIa:129 1939    337 SEK
Färs häradsrätt FIIa:130 1940    380 SEK
Färs häradsrätt FIIa:131 1941    271 SEK
Färs häradsrätt FIIa:132 1942    255 SEK
Färs häradsrätt FIIa:133 1943    198 SEK
Färs häradsrätt FIIa:134 1944    304 SEK
Färs häradsrätt FIIa:135 1945    303 SEK
Färs häradsrätt FIIa:136 1946    344 SEK
Färs häradsrätt FIIa:137 1947    305 SEK
Färs häradsrätt FIIa:138 1948 - 1949    560 SEK
Färs häradsrätt FIIa:139 1950    294 SEK
Färs häradsrätt FIIa:140 1951    314 SEK
Färs häradsrätt FIIa:141 1952    321 SEK
Färs häradsrätt FIIa:142 1953    343 SEK
Färs häradsrätt FIIa:143 1954    302 SEK
Färs häradsrätt FIIa:144 1955    277 SEK
Färs häradsrätt FIIa:145 1956    305 SEK
Färs häradsrätt FIIa:146 1957    310 SEK
Färs häradsrätt FIIa:147 1958    343 SEK
Färs häradsrätt FIIa:148 1959    439 SEK
Färs häradsrätt FIIa:149 1960    453 SEK
Estate inventory registers
Färs häradsrätt BouReg:1 1698 - 1810    100 SEK
Färs häradsrätt BouReg:2 1811 - 1839    100 SEK
Remaining documents
Färs häradsrätt CIIIa:1 Okänt    249 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:2 Okänt    250 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:3 Okänt    247 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:4 Okänt    245 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:5 Okänt    248 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:6 Okänt    245 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:7 Okänt    246 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:8 Okänt    246 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:9 Okänt    246 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:10 Okänt    246 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:11 Okänt    271 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:12 Okänt    244 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:13 Okänt    243 SEK
Färs häradsrätt CIIIa:14 Okänt    213 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:22 1657 - 1659  214 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:23 1659 - 1662  173 SEK
See: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:24 1662 - 1665  307 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:4 1705  274 SEK
Färs häradsrätt AIb:5 1717 - 1854    135 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:75 1799  361 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:75 1799  361 SEK
See: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817  246 SEK
Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 SEK
See: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817  246 SEK
See: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817  246 SEK
See: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817  246 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:160 1857  312 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:161 1857  334 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:160 1857  312 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:161 1857  334 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:160 1857  312 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:161 1857  334 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:167 1860  513 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:167 1860  513 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:167 1860  513 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:168 1861  567 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:168 1861  567 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:168 1861  567 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:175 1863  419 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:175 1863  419 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:175 1863  419 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:197 1871  348 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:198 1871  318 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:199 1871  429 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:197 1871  348 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:198 1871  318 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:199 1871  429 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:197 1871  348 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:198 1871  318 SEK
See: Färs häradsrätt AIa:199 1871  429 SEK
Färs häradsrätt CIIIba:1 1875 -    169 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program