Gärds häradsrätt

Gärds häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesMalmöhus län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationGärds häradsrätt i Kristianstads län var 1682-1860 förenat med Albo och Villands härader till en domsaga. Till följd av kungl. brev 1853-07-07 bröts Villands härad ut 1861 och förenades med Östra Göinge. Därefter utgjorde Gärds och Albo domsaga två tingslag.

Vid årsskiftet 1891/1892 (enligt Kungl. brev 1889-07-12 och 1891-09-18) sammanslogs Albo härads tingslag med Gärds härads tingslag till Gärds och Albo domsagas häradsrätt med tingsställe i Degeberga. Fram till dess hade Gärd tingsställe i Nöbbelöv.

Gärds härad omfattade följande socknar:
Degeberga
Djurröd
Everöd
Huaröd
Häglinge (mindre del av t.o.m. 1887, större delen tillhörde Frosta härad t.o.m. 1887, därefter tillhörde Häglinge Västra Göinge härad)
Hörröd
Köpinge
Linderöd
Lyngsjö
Maglehem
Norra Åsum
Skepparslöv
Svensköp (mindre del av t.o.m. 1890, därefter helt i Frosta härad)
Träne
Vittskövle

Västra Vram
Åhus (mindre del av, i övrigt Villands härad medan dess borgare löd under Kristianstad i judiciellt avseende t.o.m. 1887)
Äsphult
Östra Sönnarslöv
Östra Vram
NADSE/LLA/10018
Volume from Gärds häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1678 -   
Gärds häradsrätt AIa:34 1746 - 1747    398 SEK
Gärds häradsrätt AIa:35 1748    187 SEK
Gärds häradsrätt AIa:37 1750    186 SEK
Gärds häradsrätt AIa:38 1751 - 1752    290 SEK
Gärds häradsrätt AIa:48 1765    304 SEK
Gärds häradsrätt AIa:60 1777    331 SEK
Gärds häradsrätt AIa:86 1803    304 SEK
Gärds häradsrätt AIa:87 1804    296 SEK
Gärds häradsrätt AIa:110 1827    536 SEK
Gärds häradsrätt AIa:111 1828    577 SEK
Gärds häradsrätt AIa:112 1829    570 SEK
Gärds häradsrätt AIa:113 1830    594 SEK
Gärds häradsrätt AIa:115 1832    537 SEK
Gärds häradsrätt AIa:122 1839    825 SEK
Gärds häradsrätt AIa:129 1842    470 SEK
Gärds häradsrätt AIa:130 1842    355 SEK
Gärds häradsrätt AIa:131 1842    383 SEK
Gärds häradsrätt AIa:144 1847    503 SEK
Gärds häradsrätt AIa:145 1847    555 SEK
Gärds häradsrätt AIa:146 1847    399 SEK
Gärds häradsrätt AIa:168 1855    502 SEK
Gärds häradsrätt AIa:207 1868    401 SEK
Gärds häradsrätt AIa:210 1869    458 SEK
Gärds häradsrätt AIa:216 1871    316 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Gärds häradsrätt FIIb:1 1706 - 1849    250 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:1 1716 - 1736    210 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:2 1737 - 1739    270 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:3 1740 - 1741    282 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:4 1742 - 1744    262 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:5 1745 - 1747    216 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:6 1748 - 1749    285 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:7 1750 - 1751    271 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:8 1752 - 1753    172 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:9 1754 - 1756    279 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:10 1757 - 1759    308 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:11 1760 - 1763    280 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:12 1764 - 1765    250 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:13 1766 - 1767    350 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:14 1768 - 1769    279 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:15 1770    192 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:16 1771    237 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:17 1772    277 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:18 1773    202 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:19 1774    182 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:20 1775    152 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:21 1776    277 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:22 1777    144 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:23 1778    237 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:24 1779    158 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:25 1780    159 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:26 1781    175 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:27 1782    195 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:28 1783    166 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:29 1784    176 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:30 1785    298 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:31 1786    274 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:32 1787    204 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:33 1788    208 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:34 1789    207 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:35 1790    201 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:36 1791    224 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:37 1792    228 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:38 1793    233 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:39 1794    328 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:40 1795    309 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:41 1796    289 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:42 1797    272 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:43 1798    243 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:44 1799    321 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:45 1800    307 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:46 1801    243 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:47 1802    232 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:48 1803    344 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:49 1804    270 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:50 1805    310 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:51 1806    268 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:52 1807    441 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:53 1808    256 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:54 1809    319 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:55 1810    304 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:56 1811    438 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:57 1812    467 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:58 1813    341 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:59 1814    499 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:60 1815    388 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:61 1816    328 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:62 1817    325 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:63 1818    375 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:64 1819    322 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:65 1820    444 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:66 1821    251 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:67 1822    288 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:68 1822    255 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:69 1822    328 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:70 1823    378 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:71 1824    259 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:72 1825    378 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:73 1826    304 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:74 1827    411 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:75 1828    398 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:76 1829    377 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:77 1830    550 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:78 1831    397 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:79 1832    498 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:80 1833    394 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:81 1834    291 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:82 1835    319 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:83 1836    303 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:84 1837    337 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:85 1838    300 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:86 1839    309 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:87 1840    281 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:88 1841    233 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:89 1842    221 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:90 1843    256 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:91 1844    266 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:92 1845    258 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:93 1846    264 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:94 1847    287 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:95 1848    287 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:96 1849    249 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:97 1850    201 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:98 1851    261 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:99 1852    273 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:100 1853    260 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:101 1854    203 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:102 1855    237 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:103 1856 - 1857    486 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:104 1858 - 1860    687 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:105 1861 - 1862    372 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:106 1863 - 1866    767 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:107 1867 - 1870    847 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:108 1871 - 1875    1237 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:109 1876 - 1878    639 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:110 1879 - 1880    446 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:111 1881    272 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:112 1882    252 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:113 1883    250 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:114 1884    219 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:115 1885    334 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:116 1886    232 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:117 1887    308 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:118 1888    218 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:119 1889    321 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:120 1890    312 SEK
Gärds häradsrätt FIIa:121 1891    271 SEK
Estate inventory registers
Gärds häradsrätt BouReg:1 1708 - 1810    117 SEK
Gärds häradsrätt BouReg:2 1811 - 1850    137 SEK
Remaining documents
See: Albo häradsrätt AIb:1 1686 - 1706  163 SEK
Gärds häradsrätt FVI:1 1690 - 1825    324 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:1 1745 - 1763    242 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:2 1764 - 1769    298 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:3 1770 - 1774    307 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:4 1775 - 1776    282 SEK
See: Gärds häradsrätt AIIa:4 1775 - 1776  282 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:5 1777 - 1785    277 SEK
See: Gärds häradsrätt AIIa:5 1777 - 1785  277 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:6 1786 - 1794    269 SEK
See: Gärds häradsrätt AIIa:6 1786 - 1794  269 SEK
See: Gärds häradsrätt AIIa:7 1795 - 1800  251 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:7 1795 - 1805    251 SEK
See: Gärds häradsrätt AIa:86 1803  304 SEK
See: Gärds häradsrätt AIa:87 1804  296 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:8 1806 - 1815    235 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:9 1816 - 1825    379 SEK
Gärds häradsrätt AIb:3 1817 - 1822    292 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:10 1826 - 1831    334 SEK
Gärds häradsrätt AIb:6 1830 - 1836    289 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:11 1832 - 1837    335 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:12 1838 - 1841    415 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:13 1842 - 1843    289 SEK
Gärds häradsrätt AIIa:14 1844 - 1846    342 SEK
Gärds häradsrätt AIb:10 1864 - 1870    373 SEK
Gärds häradsrätt AIb:11 1871 - 1879    429 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 456 879

More info about our color images

  CartStart the program