Östra Göinge häradsrätt

Östra Göinge häradsrätt in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDistrict court
InformationVästra och Östra Göinge härader utgjorde tidigare ett härad benämnt Göinge härad. 1637 beslöts att det på grund av avstånden skulle hållas två olika ting i häradet. Efter Skånes övergång till Sverige började man betrakta tingslagen som egna härader. De bildade emellertid en gemensam domsaga från 1682 fram till 1861, då Västra Göinge utbyttes mot Villand. Häradshövdingebostället var under nämnda tid beläget i Hemlinge, Glimåkra socken. Tingsplatsen i Östra Göinge var sedan gammalt i Broby. Till följd av kungl. brev den 25 juni 1917 utbröts Villands härad från och med 1918 för att bilda egen jurisdiktion.

De äldsta domböckerna torde ha inlevererats till Kristianstads läns landskansli, vars arkiv förstördes vid erövringen av staden 1676.

Östra Göinge omfattar socknarna Emmislöv, Färlöv, Glimåkra, Gryt, Hjärsås (före 1884 hörde del av socknen till Villands härad), Hästveda (t o m 1951), Knislinge, Kviinge, Loshult, Norra Strö, Osby, Önnestad (fr o m 1952), Örkened, Östra Broby.
NADSE/LLA/10083
Volume from Östra Göinge häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
Östra Göinge häradsrätt AIa:1 1671 - 1673    258 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:2 1673 - 1675    201 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:3 1675 - 1679    210 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:4 1679 - 1681    150 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:5 1681 - 1683    160 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:8 1683 - 1685    202 SEK
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1683 -   
Östra Göinge häradsrätt AIa:11 1688    222 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:40 1731 - 1732    266 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:41 1733 - 1734    323 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:42 1735 - 1736    348 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:43 1737 - 1738    408 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:53 1749 - 1750    504 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:54 1751 - 1752    523 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:55 1753 - 1754    657 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:59 1761 - 1764    828 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:60 1765 - 1766    539 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:62 1768    320 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:71 1777    318 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:78 1784    620 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:153 1819    325 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:154 1819    327 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:155 1819    344 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:199 1836    456 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:221 1843    405 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:222 1844    308 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:223 1844    309 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:224 1844    353 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:225 1845    400 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:226 1845    427 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:228 1846    415 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:238 1849    310 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:243 1851    321 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:248 1852    390 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:251 1853    409 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:252 1854    373 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:266 1858    265 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:274 1861    238 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:290 1874    789 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIa:387 1929    679 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Östra Göinge häradsrätt FIIa:1 1706 - 1724    216 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIb:1 1707 - 1793    206 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:2 1725 - 1730    205 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:3 1731 - 1736    205 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:4 1737 - 1740    298 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:5 1741 - 1742    318 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:6 1743 - 1744    354 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:7 1745 - 1747    344 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:8 1748 - 1749    411 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:9 1750 - 1751    427 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:10 1752 - 1753    420 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIb:2 1753 - 1790    67 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:11 1754    228 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:12 1755    312 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:13 1756 - 1757    409 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:14 1758 - 1760    368 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:15 1759 - 1762    327 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:16 1762 - 1765    383 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:17 1766 - 1767    315 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:18 1768 - 1770    361 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:19 1770 - 1772    414 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:20 1772 - 1774    357 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:21 1774 - 1777    355 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:22 1778 - 1779    281 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:23 1780 - 1781    306 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:24 1782    208 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:25 1783 - 1784    321 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:26 1785 - 1786    390 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:27 1787 - 1788    314 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:28 1789 - 1790    356 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:29 1792 - 1793    256 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:30 1794 - 1795    342 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIb:3 1794 - 1860    187 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:31 1796 - 1797    282 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:32 1798 - 1799    337 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:33 1800 - 1801    355 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:34 1802    231 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:35 1803    233 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:36 1804 - 1805    438 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:37 1806    258 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:38 1807    293 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:39 1808    243 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:40 1809    309 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:41 1810    366 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:42 1811    402 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:43 1812    428 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:44 1813    477 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:45 1814    328 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:46 1815    238 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:47 1816    198 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:48 1817    213 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:49 1818    358 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:50 1819    336 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:51 1820    337 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:52 1821    309 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:53 1822    366 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:54 1823    266 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:55 1824    293 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:56 1825    226 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:57 1826    288 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:58 1827    290 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:59 1828    310 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:60 1829    403 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:61 1830    370 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:62 1831    373 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:63 1832    363 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:64 1833    378 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:65 1834    300 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:66 1835    310 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:67 1836    334 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:68 1837    382 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:69 1838    331 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:70 1839    297 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:71 1840    300 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:72 1841    372 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:73 1842    289 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:74 1843    333 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:75 1844    286 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:76 1845    260 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:77 1846    268 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:78 1847    367 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:79 1848    325 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:80 1849    267 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:81 1850    259 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:82 1851    294 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:83 1852    307 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:84 1853    347 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:85 1854    279 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:86 1855    334 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:87 1856    286 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:88 1857    247 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:89 1858    369 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:90 1859    309 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:91 1860 - 1861    562 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:92 1862 - 1863    621 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:93 1864 - 1865    492 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:94 1866 - 1867    516 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:95 1868 - 1869    652 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:96 1870 - 1871    621 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:97 1872 - 1874    828 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:98 1875 - 1877    754 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:99 1878 - 1880    628 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:100 1881 - 1883    631 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:101 1884 - 1886    700 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:102 1887 - 1889    628 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:103 1890    253 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:104 1891    232 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:105 1892    268 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:106 1893    220 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:107 1894    252 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:108 1895    150 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:109 1896    296 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:110 1897    159 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:111 1897    115 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:112 1898    304 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:113 1899    310 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:114 1900    271 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:115 1901    218 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:116 1902    238 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:117 1903    269 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:118 1904    253 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:119 1905    207 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:120 1906    203 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:121 1907    238 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:122 1908    273 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:123 1909    210 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:124 1910    232 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:125 1911    230 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:126 1912    240 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:127 1913    217 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:128 1914    196 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:129 1915    260 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:130 1916    223 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:131 1917    226 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:132 1918    232 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:133 1919    456 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:134 1920    366 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:135 1921    331 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:136 1922    319 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:137 1923    286 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:138 1924    323 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:139 1925    311 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:140 1926    312 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:141 1927    347 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:142 1928    329 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:143 1929    317 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:144 1930    302 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:145 1931    330 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:146 1932    316 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:147 1933    284 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:148 1934    336 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:149 1935    315 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:150 1936    360 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:151 1937    282 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:152 1938    326 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:153 1939    312 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:154 1940    357 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:155 1941    338 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:156 1942    328 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:157 1943    275 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:158 1944    327 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:159 1945    537 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:160 1946    565 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:161 1947    586 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:162 1948    483 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:163 1949    614 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:164 1950    568 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:165 1951    727 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:166 1952    534 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:167 1953    654 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:168 1954    724 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:169 1955    651 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:170 1956    798 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:171 1957    837 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:172 1958    795 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:173 1959    867 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIIa:174 1960    923 SEK
Estate inventory registers
Östra Göinge häradsrätt BouReg:1 1706 - 1810    93 SEK
Östra Göinge häradsrätt BouReg:2 1811 - 1840    96 SEK
Remaining documents
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:1 Okänt    215 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:2 Okänt    220 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:3 Okänt    217 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:4 Okänt    212 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:5 Okänt    243 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:6 Okänt    244 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:7 Okänt    245 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:8 Okänt    243 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:9 Okänt    243 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:10 Okänt    227 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:11 Okänt    91 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:12 Okänt    213 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:13 Okänt    172 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:14 Okänt    147 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIc:15 Okänt    103 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIca:1 Okänt    70 SEK
Östra Göinge häradsrätt CIIIca:2 Okänt    63 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:8 1683 - 1685  202 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:11 1688  222 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:40 1731 - 1732  266 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:41 1733  323 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:42 1736  348 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:42 1736  348 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:43 1737 - 1738  408 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:43 1737 - 1738  408 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:53 1749 - 1750  504 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:54 1751  523 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:55 1753 - 1754  657 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:59 1761 - 1764  828 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:59 1761 - 1764  828 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:59 1761 - 1764  828 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:60 1765 - 1766  539 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:60 1765 - 1766  539 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:60 1765 - 1766  539 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  320 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:62 1768  320 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:71 1777  318 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:71 1777  318 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:71 1777  318 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:78 1784  620 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:78 1784  620 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIII:1 1792 - 1860    185 SEK
Östra Göinge häradsrätt FIII:2 1793 - 1854    127 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:153 1819  325 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:154 1819  327 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:155 1819  344 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIb:10 1822    114 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIb:21 1841 - 1845    513 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIb:22 1846 - 1850    359 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIb:23 1851 - 1855    396 SEK
Östra Göinge häradsrätt AIb:24 1856 - 1860    277 SEK
See: Östra Göinge häradsrätt AIa:290 1874  789 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program