Lillhärdal

Lillhärdal in Jämtlands län
CountyJämtlands län
Other countiesKopparbergs län
ProvinceDalarna, has belonged to: Härjedalen
Source typeParish / Congregation
InformationIndelning:
Församlingen bildades år 1407 genom utbrytning ur Svegs församling.

Län:
1645-1654 Hudiksvall
1655-1810 Gävleborg
1810-1869 Jämtland
1870--1917-04-30 Huvuddelen i Jämtlands län, del (Ulvsjö) i Kopparbergs län.
1917-05-01 överfördes Ulvsjö till Mora i Kopparbergs län.
1917-05-01- Jämtland

1936-11-06 överfördes ett litet område från Hamra kronopark i Hamra och Gävleborgs län till Orrmo i Lillhärdal och Jämtlands län. 1957-01-01 överfördes Storfjäten från Lillhärdal i Jämtlands län till Idre i Kopparbergs län.

Pastorat:
1407-1466 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Hede och Lillhärdal.
1466--slutet av 1400-talet Annexförsamling i pastoratet Sveg, Hede, Lillhärdal och Överhogdal (allt kallat Härjedals pastorat).
Slutet av 1400-talet--1564-04-07 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Lillhärdal och Överhogdal.
1564-04-08--1570 Annexförsamling i pastoratet Sveg och Lillhärdal.
1570-omkring 1580 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Lillhärdal och Överhogdal.
Omkring 1580-1798 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Lillhärdal, Överhogdal och Älvros.
1798-1814 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Lillhärdal, Överhogdal, Älvros och Linsell.
1814-05-01--1867 Annexförsamling i pastoratet Sveg, Lillhärdal, Älvros och Linsell.
1867- Eget pastorat.

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647- Härnösand

Tingslag:
-1741 Jämtlands domsaga
1741- Sveg

Övrigt:

I Lillhärdals kyrkoböcker upptas byarna Ulfsjön i Mora t.o.m. 1916 och Fågelsjö i Los t.o.m. 1850-talet. I vol. AI:1 upptas även en del av Lofsdalen i Linsell, som dock även återfinnes i Linsells husförhörslängd från samma tid.

En del av byn Fjätdalen återfinnes i Linsells husförhörslängd åtm. under åren 1812-1828.
NADSE/ÖLA/11070
Volume from Lillhärdal
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Lillhärdal AI:1 1706    66 SEK
Lillhärdal AI:2 1808 - 1819    133 SEK
Lillhärdal AI:3 1819 - 1828    109 SEK
Lillhärdal AI:4 1829 - 1839    127 SEK
Lillhärdal AI:5 1839 - 1847    151 SEK
Lillhärdal AI:6 1847 - 1854    166 SEK
Lillhärdal AI:7 1855 - 1862    152 SEK
Lillhärdal AI:8 1863 - 1875    144 SEK
Lillhärdal AI:9 1876 - 1885    174 SEK
Lillhärdal AI:10 1886 - 1895    212 SEK
Lillhärdal AIIa:1 1896 - 1906    246 SEK
Lillhärdal AIIa:2a 1907 - 1923    162 SEK
Lillhärdal AIIa:2b 1907 - 1923    156 SEK
Lillhärdal AIIa:3 1923 - 1933    228 SEK
Lillhärdal AIIa:4 1934 - 1944    249 SEK
Records of non-existing persons
See: Lillhärdal AI:8 1863 - 1875  144 SEK
See: Lillhärdal AI:9 1876 - 1885  174 SEK
See: Lillhärdal AI:10 1886 - 1895  212 SEK
See: Lillhärdal AIIa:1 1896 - 1906  246 SEK
See: Lillhärdal AIIa:2b 1907 - 1923  156 SEK
See: Lillhärdal AIIa:3 1923 - 1933  228 SEK
See: Lillhärdal AIIa:4 1934 - 1944  249 SEK
Migration records
See: Lillhärdal F:1 1865 - 1894  81 SEK
See: Lillhärdal AI:8 1868  144 SEK
See: Lillhärdal AI:9 1880 - 1884  174 SEK
See: Lillhärdal F:2 1895 - 1916  125 SEK
Lillhärdal B:1 1916 - 1944    82 SEK
Lillhärdal B:2 1945 - 1960    84 SEK
Birth and baptism records
Lillhärdal C:1 1691 - 1793    161 SEK
Lillhärdal C:2 1795 - 1865    167 SEK
Lillhärdal C:3 1866 - 1894    102 SEK
Lillhärdal C:4 1895 - 1909    135 SEK
Lillhärdal C:5 1910 - 1922    92 SEK
Confirmation records
Lillhärdal DI:1 1840 - 1888    414 SEK
See: Lillhärdal AI:8 1868 - 1870  144 SEK
See: Lillhärdal AI:9 1876 - 1879  174 SEK
Lillhärdal DI:2 1876 - 1895    50 SEK
Communion records
Lillhärdal DII:1 1768 - 1807    102 SEK
Banns and marriage records
See: Lillhärdal C:1 1694 - 1793  161 SEK
See: Lillhärdal C:2 1794 - 1865  167 SEK
See: Lillhärdal C:3 1866 - 1894  102 SEK
See: Lillhärdal C:4 1895 - 1921  135 SEK
Lillhärdal EI:1 1922 - 1944    111 SEK
Death and funeral records
See: Lillhärdal C:1 1691 - 1793  161 SEK
See: Lillhärdal C:2 1794 - 1865  167 SEK
Lillhärdal F:1 1866 - 1894    81 SEK
Lillhärdal F:2 1895 - 1920    125 SEK
See: Lillhärdal EI:1 1921 - 1944  111 SEK
Parish meeting journals and doucments
Lillhärdal KI:1 1824 - 1862    76 SEK
See: Sveg LVb:2 1836  457 SEK
Account-book for the poor relief
See: Lillhärdal LIb:2a 1743 - 1796  214 SEK
See: Lillhärdal LIc:1 1764 - 1873  347 SEK
See: Lillhärdal LIb:2b 1792 - 1853  306 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Jämtlands södra fögderi FIaa:74 1941  109 SEK
Inventory of the estate
See: Svegs tingslags häradsrätt 1743 - 1947   
See: Svegs och Hede tingslags häradsrätt 1948 -   
Remaining documents
Lillhärdal LIa:1 1582 - 1655    75 SEK
Lillhärdal LIa:2 1656 - 1706    66 SEK
Lillhärdal LIc:1 1697 - 1869    347 SEK
Lillhärdal LIa:3 1706 - 1855    229 SEK
Lillhärdal LIb:1 1722 - 1743    225 SEK
Lillhärdal LIb:2a 1743 - 1796    214 SEK
Lillhärdal LIb:2b 1792 - 1853    306 SEK
Lillhärdal AIIb:1 1934 - 1944    63 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program